Закони України

Закон України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України"

Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

Митний кодекс України

Митний кодекс України

Закон України "Про автомобільний транспорт"

Закон України "Про автомобільний транспорт"

Ліцензійні умови

Текст "Ліцезійних умов"

Закон України від 07.09.2005 № 2819- IV “Про приєднання України до Європейської Угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів,

Закон України Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 50, ст.536 )  Верховна Рада України постановляє:  Приєднатися до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) ( 994_016 ), укладеної 1 липня 1970 року в м. Женева (додається*).   Президент України В.ЮЩЕНКО   м. Київ, 7 вересня 2005 року  N 2819-IV ___________________  * Додається до оригіналу.  

Щодо забезпечення права на справедливий суд

Повідомляємо, що в газеті «Голос України» від 26.02.2015р. № 35(6039) офіційно опубліковано Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд» (далі – Закон) 12.02.2015р. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування, крім пунктів, які вносять зміни до Закону України «Про Вищу раду юстиції» та Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», що набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Законом внесено зміни до наступних нормативно-правових актів: - Кодексу України про адміністративні правопорушення; - Господарського процесуального кодексу України; - Цивільного процесуального кодексу України; - Кодексу адміністративного судочинства України; - Кримінального процесуального кодексу України; - Закону України «Про Вищу раду юстиції»; - Закону України «Про доступ до судових рішень»; - Закону України «Про судовий збір»; - Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України». Закон закладає правові основи для проведення судової реформи, з метою забезпечення ефективного захисту прав і свобод громадян, інтересів юридичних осіб у судовому порядку, практичну реалізацію права на справедливий суд. Одним із основних та суттєвих змін Закону є те, що Верховному Суду України розширили повноваження з перегляду рішень судів касаційної інстанції, тобто з перегляду рішень всіх вищих судів України – Вищого господарського суду, Вищого адміністративного, Вищих спеціалізованих судів з кримінальних та цивільних справ. Якщо раніше про допуск до перегляду Верховним Судом України касаційної скарги на попередні рішення судів приймалося тим судом, який прийняв, на погляд скаржника, незаконне рішення, то за новим Законом заява про перегляд рішень судів касаційної інстанції подаватиметься безпосередньо до Верховного Суду України. Висновки Верховного суду України щодо застосування норм права стають обов'язковими для суб'єктів владних повноважень, а суди повинні враховувати їх, що забезпечить однакове застосування судами норм права. З повним текстом Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» можна ознайомитися тут.   Юридичний відділ АсМАП України 

УКАЗ Президента України від 11 вересня 2013 року № 506/2013Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію України з безпе

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ   від 11 вересня 2013 року № 506/2013   Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті   1. Внести до Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 387, такі зміни: 1) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту: «здійснення відповідно до законодавства державного нагляду (контролю) з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та ведення дорожнього господарства»; 2) пункт 4 викласти в такій редакції: «4. Укртрансінспекція відповідно до покладених на неї завдань: 1) здійснює організацію роботи та контроль за виконанням загальнодержавних програм, планів заходів з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та ведення дорожнього господарства; 2) веде облік та здійснює аналіз причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод на автомобільному, міському електричному та залізничному транспорті; 3) розробляє профілактичні заходи щодо запобігання виникненню катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та контролює їх виконання; 4) веде облік та проводить аналіз причин пожеж на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті; 5) видає ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним, залізничним транспортом; 6) здійснює контроль за дотриманням ліцензійних умов під час провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним, залізничним транспортом; 7) здійснює нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища автомобільним, залізничним транспортом; 8) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства, норм та стандартів на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті; 9) забезпечує в установленому порядку участь у здійсненні стандартизації та сертифікації на автомобільному транспорті; 10) проводить у встановленому порядку технічне розслідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій, подій на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті; 11) веде облік автомобільних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів; 12) готує пропозиції щодо призначення органів з оцінки відповідності для проведення робіт з підтвердження відповідності у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту, бере участь у розробленні проектів технічних регламентів та інших нормативно-правових актів з питань технічного регулювання у цій сфері, організовує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з підтвердження відповідності; 13) здійснює у сфері міжнародних автомобільних перевезень контроль наявності, видачу дозвільних документів на виконання міжнародних перевезень, крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів, та контроль відповідності виду перевезення, що фактично виконується; 14) здійснює контроль за дотриманням перевізниками вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення; 15) здійснює контроль внесення перевізниками-нерезидентами платежів за проїзд автомобільними дорогами України; 16) проводить перевірку транспортно-експедиційної документації на здійснення перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; 17) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України»; 3) підпункти 2 і 5 пункту 4.1 виключити; 4) у пункті 4.2: підпункти 5, 6 і 9 викласти відповідно в такій редакції: «5) здійснює розроблення державних програм з питань безпеки на міському електричному транспорті та забезпечення їх виконання; 6) здійснює державний контроль за технічним станом об’єктів міського електричного транспорту та забезпечення безпеки його руху»; «9) здійснює контроль за додержанням вимог законодавства, норм і стандартів на міському електричному транспорті та підготовку пропозицій щодо їх удосконалення»; підпункт 16 виключити; підпункти 18, 19, 23--26 викласти відповідно в такій редакції: «18) видає свідоцтва про встановлення класу автобуса за параметрами комфортності та розміщує на своєму офіційному веб-сайті відповідну інформацію; 19) видає свідоцтва про атестацію автостанцій, веде перелік атестованих автостанцій та розміщує на своєму офіційному веб-сайті відповідну інформацію»; «23) здійснює габаритно-ваговий контроль транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування; 24) здійснює контроль і нагляд за організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів (крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів, яке контролюється Міністерством внутрішніх справ України); 25) здійснює відповідно до закону контроль за здійсненням міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; 26) веде в установленому порядку перелік суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах, і розміщує на своєму офіційному веб-сайті відповідну інформацію»; 5) пункт 6 доповнити підпунктами 6 і 7 такого змісту: «6) використовувати у своїй діяльності транспортні засоби, у тому числі спеціалізовані, та контрольно-вимірювальні пристрої з метою здійснення габаритно-вагового контролю; 7) видавати державним службовцям та працівникам Укртрансінспекції сигнальні диски (жезли), формений одяг, нагрудні знаки»; 6) у тексті Положення слова «Укртрансінспекція України», «Віце-прем’єр-міністр України -- Міністр інфраструктури України» в усіх відмінках замінити відповідно словами «Укртрансінспекція», «Міністр інфраструктури України» у відповідному відмінку. 2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.   Президент України                                                               В. ЯНУКОВИЧ

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення попереднього документального контролю в пу

ЗАКОН  УКРАЇНИ  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через митний кордон України       Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:       I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:       1. У Митному кодексі України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288):       1) статтю 1 доповнити пунктом 30-1 такого змісту:       "30-1) попередній документальний контроль - контрольні заходи, які полягають у перевірці документів та відомостей, необхідних для здійснення державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей, та здійснюються митними органами в пунктах пропуску через державний кордон України стосовно окремих товарів, у тому числі продуктів та сировини тваринного походження, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)";       2) статтю 27 викласти в такій редакції:       "Стаття 27. Взаємодія митних органів з органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України       Товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю, можуть підлягати державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному, радіологічному контролю, контролю за переміщенням культурних цінностей та іншим передбаченим законодавством видам контролю. Митні органи взаємодіють з органами державної влади, що здійснюють зазначені види контролю, координують роботу з їх здійснення в пунктах пропуску через державний кордон України і в зонах митного контролю на митній території України в порядку, встановленому законодавством України.       Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, завершується лише після здійснення встановлених законодавством України для кожного товару видів контролю, зазначених у частині першій цієї статті.       Порядок здійснення контролю та засвідчення його результатів встановлюється органом державної влади, уповноваженим на виконання цього виду контролю.       У пунктах пропуску через державний кордон України державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний контроль окремих товарів та контроль за переміщенням культурних цінностей, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюються митними органами у формі попереднього документального контролю.       Переліки товарів (з описом та кодом згідно з УКТ ЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення через митний кордон України, та порядок здійснення попереднього документального контролю затверджує Кабінет Міністрів України. Пропозиції щодо внесення змін до зазначених переліків подаються Кабінету Міністрів України органами державної влади, уповноваженими здійснювати відповідний контроль".       2. Частину першу статті 20 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 2000 р., N 5, ст. 34; 2001 р., N 48, ст. 252; 2003 р., N 4, ст. 31; 2009 р., N 30, ст. 428) доповнити пунктом "н" такого змісту:       "н) здійснення екологічного та радіологічного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. У пунктах пропуску через державний кордон України екологічний контроль окремих товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік цих товарів та порядок здійснення попереднього документального контролю затверджуються Кабінетом Міністрів України".       3. Статтю 21 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" ( 1068-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 405; 2003 р., N 24, ст. 159) доповнити частиною другою такого змісту:       "У пунктах пропуску через державний кордон України контроль за ввезенням на митну територію України культурних цінностей (у тому числі з метою транзиту) здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Порядок здійснення попереднього документального контролю таких товарів затверджується Кабінетом Міністрів України".       4. У Законі України "Про безпечність та якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 50, ст. 533):       1) статтю 44 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:       "3. У пунктах пропуску через державний кордон України ветеринарний або санітарний прикордонний контроль окремих харчових продуктів та сировини тваринного походження, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік харчових продуктів і сировини тваринного походження, що підлягають попередньому документальному контролю, та порядок здійснення такого контролю затверджуються Кабінетом Міністрів України".       У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;       2) статтю 45 доповнити частиною четвертою такого змісту:       "4. У пунктах пропуску через державний кордон України прикордонний санітарний контроль окремих об'єктів санітарних заходів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік об'єктів санітарних заходів, що підлягають попередньому документальному контролю, та порядок здійснення такого контролю затверджуються Кабінетом Міністрів України".       5. У статті 38 Закону України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 19-20, ст. 167):       частину першу викласти в такій редакції:       "Фітосанітарний контроль вантажів з об'єктами регулювання, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється державними інспекторами з карантину рослин у визначених пунктах карантину рослин у пунктах пропуску на державному кордоні України (далі - прикордонні пункти карантину рослин)";       після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:       "У пунктах пропуску на державному кордоні України фітосанітарний контроль окремих об'єктів регулювання, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік об'єктів регулювання, що підлягають попередньому документальному контролю, а також порядок здійснення такого контролю затверджуються Кабінетом Міністрів України".       У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою.       6. У статті 18 Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 5-6, ст. 53):       частину другу викласти в такій редакції:       "2. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні України та транспорті є обов'язковим у разі ввезення на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), вивезення за межі митної території України об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду всіма видами транспорту";       доповнити частиною шостою такого змісту:       "6. У пунктах пропуску через державний кордон України державний ветеринарно-санітарний контроль на державному кордоні України та транспорті окремих об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що підлягають попередньому документальному контролю, а також порядок здійснення такого контролю затверджуються Кабінетом Міністрів України".       II. Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.   Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ     м. Київ, 3 лютого 2011 року           N 2973-VI 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності перевізників, які здійснюють міжнародні пасажирські

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:      I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:      1. У  Повітряному  кодексі   України:      1) статтю 60 доповнити частиною п'ятою такого змісту:      "Перед початком міжнародного перевезення пасажира  перевізникзобов'язаний  перевірити наявність у нього документів,  необхіднихдля в'їзду до держави прямування, транзиту";      2) статтю 64 доповнити  частинами  другою  і  третьою  такогозмісту:      "Повітряний перевізник  зобов'язаний відмовити в міжнародномуперевезенні пасажиру,  який на  вимогу  перевізника  не  пред'явивдокументи, необхідні для в'їзду до держави прямування, транзиту.      Припинення угоди на міжнародне повітряне перевезення пасажирана підставі частини другої цієї статті не тягне за собою обов'язокперевізника  відшкодувати  пасажиру  заподіяну  у  зв'язку  з  цимшкоду";      3) доповнити статтею 90-1 такого змісту:      "Стаття 90-1. Відповідальність перевізника під час виконання                   міжнародного перевезення пасажира      За невиконання    обов'язку    перевірити    перед   початкомміжнародного перевезення пасажира наявність  у  нього  документів,необхідних для в'їзду до держави прямування, транзиту, що призвелодо перевезення чи  спроби  перевезення  пасажира  через  державнийкордон   України   без   необхідних  документів,  перевізник  несевідповідальність, передбачену законом".      2. У Кодексі торговельного мореплавства України:      1) доповнити статтею 187-1 такого змісту:      "Стаття 187-1. Особливості виконання договору міжнародного                    морського перевезення пасажира      Під час   міжнародного    морського    перевезення    пасажирзобов'язаний мати належним чином оформлені документи для в'їзду додержави прямування,  транзиту та пред'явити їх перевізнику на йоговимогу.      Перед початком  міжнародного  морського  перевезення пасажираперевізник   зобов'язаний   перевірити   наявність   у    пасажирадокументів, необхідних для в'їзду до держави прямування, транзиту,та відмовити у  перевезенні  пасажиру,  який  на  його  вимогу  непред'явив необхідні документи.      Відмова перевізника   у  міжнародному  морському  перевезенніпасажиру,  який на його вимогу не пред'явив  документи,  необхіднідля  в'їзду  до  держави прямування,  транзиту,  не тягне за собоюобов'язок перевізника відшкодувати пасажиру заподіяну у зв'язку  зцим шкоду";      2) статтю 193 доповнити частиною шостою такого змісту:      "За невиконання    обов'язку    перевірити   перед   початкомміжнародного морського  перевезення  пасажира  наявність  у  ньогодокументів, необхідних для в'їзду до держави прямування, транзиту,що призвело до перевезення чи спроби  перевезення  пасажира  черездержавний  кордон  України  без необхідних документів,  перевізникнесе відповідальність, передбачену законом".      3. Закон України "Про  залізничний  транспорт" доповнити статтею 22-1 такогозмісту:      "Стаття 22-1. Обов'язки пасажира і перевізника під час                   перевезення пасажира у міжнародному                   залізничному сполученні      Під час  перевезення  у  міжнародному залізничному сполученніпасажир зобов'язаний  мати  належним  чином  оформлені  документи,необхідні  для  в'їзду до держави прямування,  держав за маршрутомслідування, та пред'явити їх перевізникові на його вимогу.      Перевізник при   перевезенні    пасажира    у    міжнародномузалізничному сполученні,  крім обов'язків, передбачених статтею 22цього  Закону,  зобов'язаний  до  початку  перевезення  перевіритинаявність у пасажира документів,  необхідних для в'їзду до державипрямування,  держав  за  маршрутом  слідування,  та  відмовити   уперевезенні  пасажиру,  який на його вимогу не пред'явив необхіднідокументи.      Відмова перевізника від  договору  міжнародного  залізничногоперевезення пасажира,  який на його вимогу не пред'явив документи,необхідні для в'їзду до держави прямування,  держав  за  маршрутомслідування,  не  тягне за собою обов'язок перевізника відшкодуватипасажиру заподіяну у зв'язку з цим шкоду.      За невиконання   обов'язку    перевірити    перед    початкомперевезення   пасажира   у  міжнародному  залізничному  сполученнінаявність у нього документів,  необхідних для  в'їзду  до  державипрямування,   держав  за  маршрутом  слідування,  що  призвело  доперевезення чи спроби перевезення пасажира через державний  кордонУкраїни     без    необхідних    документів,    перевізник    несевідповідальність, передбачену законом".      4. У  Законі  України  "Про  відповідальність  за   повітряніперевезення  пасажирів через державний кордон України без належнихдокументів для в'їзду в Україну:      1) назву, преамбулу і статтю 1 викласти в такій редакції:       "Про відповідальність перевізників під час здійснення               міжнародних пасажирських перевезень      Цей Закон  відповідно  до  Протоколу   про   попередження   іприпинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покаранняза неї та Протоколу проти незаконного ввозу  мігрантівпо суші,  морю  і  повітрю,  що  доповнюють КонвенціюОрганізації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованоїзлочинності,  Конвенції  Ради Європи  про  заходи щодопротидії торгівлі людьми  встановлює  відповідальністьперевізників  за  невиконання  обов'язку перевірити перед початкомміжнародного   пасажирського   перевезення   наявність,   але   несправжність,  у  пасажирів  документів,  необхідних  для в'їзду додержави прямування, транзиту, що призвело до перевезення чи спробиперевезення   пасажирів   через   державний   кордон  України  безнеобхідних документів,  а також визначає порядок застосування цієївідповідальності.      Стаття 1. Відповідальність перевізників під час здійснення               міжнародних пасажирських перевезень      Підприємства (їх об'єднання),  установи, організації, фізичніособи   -   підприємці,   які  здійснюють  міжнародні  пасажирськіперевезення  (далі  -  перевізники),  за   невиконання   обов'язкуперевірити  перед  початком міжнародного пасажирського перевезеннянаявність у пасажира документів,  необхідних для в'їзду до державипрямування,   транзиту,  що  призвело  до  перевезення  чи  спробиперевезення пасажира через державний кордон України без необхіднихдокументів,  несуть відповідальність у вигляді штрафу від п'ятисотдо однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів  громадян  закожного   такого   пасажира,   але   не   більше   двадцяти  тисячнеоподатковуваних мінімумів доходів громадян за одне перевезення.      За наказом уповноваженої службової особи  підрозділу  охоронидержавного   кордону   України   перевізник  зобов'язаний  вивезтипасажира, якому через відсутність необхідних документів відмовленоу  в'їзді в Україну,  до держави,  з якої пасажира було привезено,або до держави,  яка видала йому паспортний документ,  або  знайтиінший спосіб вивезення такого пасажира за межі території України.      Звернення пасажира,   який   є   іноземцем   або  особою  безгромадянства, із заявою про надання статусу біженця чи про наданняпритулку в порядку, встановленому законом, не звільняє перевізникавід відповідальності,  передбаченої цим Законом за перевезення  чиспробу  перевезення такого пасажира через державний кордон Українибез необхідних документів.      Перевізник звільняється  від  відповідальності,  передбаченоїцією  статтею,  якщо доведе,  що документи,  надані йому пасажиромперед початком міжнародного пасажирського перевезення,  дали  йомудостатні підстави вважати, що пасажир мав документи, необхідні дляв'їзду до держави прямування, транзиту";      2) частину другу статті 2 викласти в такій редакції:      "Від імені  органів  охорони   державного   кордону   Українирозглядати  справи  про  правопорушення  та накладати штрафи маютьправо начальники органів охорони державного кордону України та  їхзаступники";      3) в  абзаці  четвертому  частини  другої  статті  3,  абзацідругому статті  5,  статті  6,  абзаці  п'ятому  частини   третьоїстатті 9,  абзаці  четвертому  частини четвертої,  частині восьмійстатті 12 та частинах другій і третій статті 14 слово "повітряний"в усіх відмінках і числах виключити;      4) у статті 3:      абзац п'ятий частини другої викласти в такій редакції:      прізвище, ім'я,  по  батькові  особи,  яка керує транспортнимзасобом,  або  представника  перевізника,  у   присутності   якогоскладено протокол";      частини третю - п'яту викласти в такій редакції:      "Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, якакерує  транспортним  засобом,  або  представником  перевізника,  уприсутності  якого  складено  протокол  про  правопорушення,  а занаявності свідків  протокол  може  бути  підписано  також  і  цимиособами.      У разі  відмови  особи,  яка керує транспортним засобом,  абопредставника перевізника від підписання протоколу в ньому робитьсязапис   про   це.  Особа,  яка  керує  транспортним  засобом,  абопредставник перевізника має право надати  пояснення  і  зауваженнящодо  змісту  протоколу,  які  додаються  до  протоколу,  а  такожвикласти мотиви відмови від його підписання.      Протокол складається у  двох  примірниках.  Перший  примірникразом  з  іншими документами,  що стосуються справи,  надсилаєтьсяпротягом  трьох  робочих  днів  з  дня   вчинення   правопорушенняпосадовій особі,  уповноваженій накладати штраф.  Другий примірниквручається особі, яка керує транспортним засобом, або представникуперевізника під розписку";      5) пункт 3 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:      "3) державної  реєстрації припинення перевізника в результатійого  ліквідації  (припинення   підприємницької   діяльності   дляперевізника  -  фізичної  особи  -  підприємця  у  зв'язку  з йогосмертю)".      5. У Законі України "Про автомобільний транспорт":      1) у статті 30:      частину другу  після  абзацу  другого доповнити новим абзацомтакого змісту:      "забезпечувати перед  початком   пасажирського   міжнародногоавтомобільного   перевезення   перевірку   наявності  у  пасажирівдокументів, необхідних для в'їзду до держави прямування, держав замаршрутом  слідування,  та  відмовляти  у міжнародному перевезенніпасажирам, які не пред'явили необхідні документи".      У зв'язку з цим абзаци третій  -  сьомий  вважати  відповідноабзацами четвертим - восьмим;      частину третю  після  абзацу третього доповнити новим абзацомтакого змісту:      "забезпечувати перед  початком   пасажирського   міжнародногоавтомобільного   перевезення   перевірку   наявності   у  пасажирадокументів, необхідних для в'їзду до держави прямування, держав замаршрутом  слідування,  та  відмовляти  у міжнародному перевезенніпасажирам, які на його вимогу не пред'явили необхідні документи".      У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати  відповідноабзацами п'ятим і шостим;      2) доповнити статтею 56-1 такого змісту:      "Стаття 56-1. Обов'язки автомобільного перевізника,                   автомобільного самозайнятого перевізника                   і пасажира під час пасажирського міжнародного                   автомобільного перевезення      Під час здійснення пасажирського міжнародного  автомобільногоперевезення  автомобільний перевізник,  автомобільний самозайнятийперевізник,  крім обов'язків,  визначених статтею 40 цього Закону,зобов'язані перед початком такого перевезення перевірити наявністьу  пасажирів  документів,  необхідних  для   в'їзду   до   державипрямування,   держав  за  маршрутом  слідування,  та  відмовити  уперевезенні пасажирам,  які на їх вимогу не  пред'явили  необхіднідокументи.      Пасажир під час міжнародного автомобільного перевезення, крімобов'язків,  визначених статтею 41 цього Закону, зобов'язаний матиналежним  чином  оформлені  документи,  необхідні  для  в'їзду  додержави прямування,  держав за маршрутом слідування, та пред'явитиїх   автомобільному   перевізнику,   автомобільному  самозайнятомуперевізнику на їх вимогу";      3) статтю 60  доповнити  частинами  шостою  і  сьомою  такогозмісту:      "За невиконання    обов'язку    перевірити   перед   початкомпасажирського міжнародного автомобільного перевезення наявність  упасажира документів,  необхідних для в'їзду до держави прямування,держав за маршрутом слідування,  що  призвело  до  перевезення  чиспроби  перевезення  пасажира  через  державний кордон України безнеобхідних  документів,  автомобільний  перевізник,  автомобільнийсамозайнятий   перевізник   несуть  відповідальність,  передбаченузаконом.      Відмова автомобільного      перевізника,       автомобільногосамозайнятого    перевізника    у    міжнародному   автомобільномуперевезенні пасажиру,  який на вимогу автомобільного  перевізника,автомобільного  самозайнятого  перевізника не пред'явив документи,необхідні для в'їзду до держави прямування,  держав  за  маршрутомслідування,   не   тягне   за   собою   обов'язок   автомобільногоперевізника, автомобільного самозайнятого перевізника відшкодуватипасажиру заподіяну у зв'язку з цим шкоду".      6. Частину  першу  статті 14 Закону України "Про прикордоннийконтроль" після  слів  "у  зв'язку  з"  доповнити  словами"відсутністю  документів,  необхідних  для   в'їзду   до   державипрямування, транзиту, в передбачених законодавством випадках або узв'язку з".      II. Прикінцеві положення      1. Цей Закон набирає  чинності  через  90  днів  з  дня  йогоопублікування.      2. Кабінету  Міністрів  України  у  тримісячний  строк  з дняопублікування цього Закону:      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із  цимЗаконом;      забезпечити приведення  міністерствами та іншими центральнимиорганами  виконавчої  влади  їхніх  нормативно-правових  актів   увідповідність із цим Законом;      визначити порядок  забезпечення перевізників,  які здійснюютьміжнародні пасажирські перевезення,  та органи охорони  державногокордону України інформацією про документи, необхідні пасажирам дляв'їзду в Україну та до відповідних іноземних держав.   Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ   м. Київ, 2 грудня 2010 року