Постанови КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 N 103 "Про затвердження Положення про Державну службу України з безпеки на т

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 11 лютого 2015 р. N 103 Київ Про затвердження Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, що додається.   Прем'єр-міністр України                                  А. ЯЦЕНЮК   Інд. 21   ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. N 103   ПОЛОЖЕННЯ про Державну службу України з безпеки на транспорті 1. Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику у сфері безпеки на автомобільному транспорті загального користування (далі - автомобільний транспорт), міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства). 2. У підпорядкуванні Укртрансбезпеки перебуває Держспецтрансслужба, повноваження та функції якої визначені законом. 3. Укртрансбезпека у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 4. Основними завданнями Укртрансбезпеки є: 1) реалізація державної політики у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті; 2) внесення на розгляд Міністра інфраструктури пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті; 3) здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті; 4) надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного, морського та річкового транспорту. 5. Укртрансбезпека відповідно до покладених на неї завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові інфраструктури; 2) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства на автомобільному, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, підготовку пропозицій щодо їх удосконалення, а також законодавства про судноплавство на суднах, у морських і річкових портах, територіальних та внутрішніх водах, на внутрішніх водних шляхах України; 3) здійснює нагляд за додержанням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом; 4) здійснює ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом; 5) здійснює контроль за додержанням ліцензійних умов під час провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом; 6) здійснює контроль і нагляд за організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів (крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів, яке контролюється МВС); 7) здійснює контроль за додержанням умов перевезень, визначених дозволом на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах; 8) здійснює контроль за забезпеченням безпеки перевезення вантажів, пасажирів та багажу на морських і річкових суднах; 9) здійснює контроль і нагляд за додержанням правил користування засобами морського та річкового транспорту, безпеки руху на морському та річковому транспорті, а також за додержанням правил щодо забезпечення безпеки експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах України і законодавства щодо системи управління безпекою; 10) здійснює державний нагляд за додержанням правил реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, морських установках; 11) здійснює передбачений законодавством контроль за міжнародними перевезеннями пасажирів і вантажів автомобільним транспортом на території України; 12) здійснює контроль держави прапора за виконанням міжнародних договорів України з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден, що плавають під Державним прапором України, незалежно від форми власності (крім риболовних суден); 13) здійснює контроль держави порту за відповідністю суден, що заходять у порти України, територіальне море та внутрішні води, незалежно від їх прапора, стандартам щодо безпеки мореплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден; 14) здійснює загальне керівництво та контроль за дипломуванням спеціалістів морського флоту, а також контроль за проведенням підготовки, перепідготовки, підвищенням кваліфікації та дипломуванням членів екіпажів (або персоналу) морських, річкових і маломірних суден (крім риболовних суден), працівників берегових підприємств морського та річкового транспорту, робота яких пов'язана із забезпеченням безпеки судноплавства та запобіганням забрудненню навколишнього природного середовища із суден; 15) здійснює габаритно-ваговий контроль транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування; 16) проводить технічне розслідування та аналіз причин дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій, подій на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, розслідування та аналіз причин катастроф, аварій, пригод на морському та річковому транспорті, веде облік таких катастроф, аварій, пригод, подій, розробляє профілактичні заходи щодо запобігання їх виникненню і контролює проведення цих заходів; 17) бере в установленому порядку участь у діяльності міжнародних організацій та забезпечує виконання зобов'язань, що випливають із членства в таких організаціях, здійснює міжнародне співробітництво у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті; 18) веде в установленому порядку перелік суб'єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах, і розміщує на своєму офіційному веб-сайті відповідну інформацію; 19) здійснює контроль за додержанням перевізниками вимог режиму праці та відпочинку, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; 20) проводить перевірки відповідності системи охорони портових засобів вимогам глави XI-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року та Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів та подає Мінінфраструктури пропозиції щодо відкликання схвалених планів охорони портових засобів та актів про відповідність портових засобів у разі порушення такими засобами вимог глави XI-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року та Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів; 21) здійснює огляд підприємств, установ та організацій, що проводять підготовку членів екіпажів морських, річкових і маломірних суден; 22) здійснює огляд суден (крім маломірних суден) перед початком навігації або входом на внутрішні водні шляхи, а також перед виходом у рейс після завантаження з метою проведення оцінки їх придатності до плавання на річкових внутрішніх водних шляхах; 23) здійснює контроль за внесенням перевізниками-нерезидентами платежів за проїзд автомобільними дорогами України; 24) перевіряє готовність об'єктових аварійно-рятувальних служб у морських портах України та відомчої пожежної охорони на морському та річковому транспорті до проведення робіт із запобігання і ліквідації наслідків аварій, пожеж, актів тероризму, піратства, катастроф та інших пригод; 25) здійснює реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, веде журнал їх обліку (крім риболовних суден), розміщує відповідні дані на своєму офіційному веб-сайті, видає відповідно до законодавства свідоцтво про право плавання під Державним прапором України (судновий патент), судновий білет, свідоцтва про виключення відповідних суден із зазначених Реєстру та Суднової книги (крім риболовних суден), інші суднові документи; 26) веде облік пожеж на автомобільному, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті; 27) здійснює нарахування плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, під час здійснення габаритно-вагового контролю; 28) видає в установленому порядку обов'язкові до виконання приписи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань безпеки на транспорті та здійснює контроль за виконанням таких приписів; 29) у випадках, передбачених законом, складає протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про адміністративні правопорушення і накладає адміністративні стягнення; 30) здійснює контроль за навігаційно-гідрографічним забезпеченням судноплавства в територіальному морі, внутрішніх морських водах і на внутрішніх водних шляхах України; 31) здійснює нагляд за функціонуванням служб регулювання руху суден та лоцманського проведення; 32) здійснює контроль за проведенням аварійно-рятувальних робіт, пошуку і рятування на морі в зоні відповідальності України; 33) видає ліцензійні картки на транспортні засоби суб'єкта господарювання; 34) видає посвідчення судноводія малого/маломірного судна, торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами України, а також посвідчення морського лоцмана, посвідчення державного річкового лоцмана, посвідчення лоцмана - оператора служби регулювання руху суден; 35) здійснює контроль і нагляд за функціонуванням систем радіонавігації та спостереження морської рухомої служби, у тому числі Глобальної морської системи зв'язку в разі лиха і для забезпечення безпеки та системи дальньої ідентифікації та контролю за місцезнаходженням суден під Державним прапором України; 36) здійснює видачу синопсиса судна; 37) погоджує правила плавання маломірними суднами на водних об'єктах; 38) координує діяльність капітанів морських портів у частині нагляду за додержанням вимог безпеки судноплавства, а також міжнародних договорів України у сфері безпеки судноплавства, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та скасовує їх розпорядження з питань забезпечення безпеки мореплавства і порядку в морському порту в разі його невідповідності вимогам законодавства; 39) видає дозволи суднам на захід до річкових портів України під прапорами держав, з якими не укладені міжнародні договори України про судноплавство на внутрішніх водних шляхах України; 40) погоджує паспорти міжміських та приміських автобусних маршрутів регулярних спеціальних перевезень, що виходять за межі території області (міжобласних маршрутів); 41) затверджує мережу міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, що виходять за межі території області (міжобласних маршрутів), та веде реєстр таких маршрутів; 42) здійснює диспетчерський контроль за роботою автомобільних перевізників, що здійснюють перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування; 43) вносить зміни до розкладу руху міжобласних автобусних маршрутів; 44) видає, позбавляє чи анулює дозвіл на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах загального користування; 45) видає свідоцтва про атестацію автостанцій, веде перелік атестованих автостанцій та розміщує зазначений перелік на своєму офіційному веб-сайті; 46) здійснює контроль за забезпеченням безпеки руху трамвайних вагонів і тролейбусів; 47) бере участь у проведенні технічної експертизи нових зразків трамвайних вагонів і тролейбусів, обладнання та устаткування міського електричного транспорту, а також вузлів і агрегатів, які безпосередньо впливають на безпеку руху; 48) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; 49) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів цивільного захисту та пожежної безпеки; 50) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Укртрансбезпеки; 51) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів; 52) видає розпорядження про усунення суб'єктами господарювання порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом; 53) організовує навчання та проведення перевірки знань посадових осіб Укртрансбезпеки, до функціональних обов'язків яких належать організація роботи із забезпечення безпеки руху і здійснення державного нагляду (контролю) на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та судноплавства на морському та річковому транспорті; 54) проводить перевірки за додержанням суб'єктами господарювання, фізичними особами та юридичними особами вимог законодавства про транспорт; 55) проводить перевірку суднових документів на маломірних суднах та документів на право управління ними; 56) готує пропозиції щодо укладення та денонсації договорів, укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеру, забезпечує виконання узятих Україною зобов'язань за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Укртрансбезпеки; 57) проводить перевірку транспортно-експедиційної документації на здійснення перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; 58) здійснює контроль наявності, видачу дозвільних документів на здійснення перевезень та контроль відповідності виду перевезення, що фактично здійснюється; 59) веде під час видачі дозвільних документів на виконання перевезень облік автомобільних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів; 60) визначає перелік стратегічних об'єктів транспортної інфраструктури за погодженням з Мінінфраструктури для подальшого його подання відповідним правоохоронним органам та військовим формуванням з метою забезпечення у разі потреби додаткової охорони таких об'єктів; 61) здійснює управління об'єктами державної власності, які належать до сфери управління Укртрансбезпеки; 62) здійснює інші повноваження, визначені законом. 6. Укртрансбезпека з метою організації своєї діяльності: 1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті Укртрансбезпеки, її територіальних органах; 2) здійснює добір кадрів в апарат Укртрансбезпеки та на керівні посади в її територіальні органи, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів; 3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Укртрансбезпеки, її територіальних органах, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку; 4) здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості у реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Укртрансбезпеки; 5) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил. 7. Укртрансбезпека для виконання покладених на неї завдань має право: 1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Служби; 2) одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань; 3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами; 4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Служби; 5) використовувати у своїй діяльності транспортні засоби, зокрема спеціалізовані, та контрольно-вимірювальні пристрої; 6) забезпечувати державних службовців та працівників Укртрансбезпеки форменим одягом, нагрудними знаками та знаками розрізнення, видавати для проведення заходів державного контролю сигнальні диски (жезли). 8. Укртрансбезпека здійснює свої повноваження безпосередньо, через утворені в установленому порядку територіальні органи та Держспецтрансслужбу. 9. Укртрансбезпека під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями. 10. Укртрансбезпека в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання. 11. Укртрансбезпеку очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра інфраструктури. 12. Голова Укртрансбезпеки: 1) очолює Укртрансбезпеку, здійснює керівництво її діяльністю, представляє Укртрансбезпеку у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами; 2) вносить на розгляд Міністра інфраструктури пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, зокрема розроблені Укртрансбезпекою проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства; 3) вносить на розгляд Міністра інфраструктури проекти нормативно-правових актів Мінінфраструктури з питань, що належать до компетенції Укртрансбезпеки; 4) у межах повноважень, передбачених законом, організовує та контролює виконання в апараті Укртрансбезпеки, її територіальних органах та Держспецтрансслужбою Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури; 5) подає Міністрові інфраструктури для затвердження плани роботи Укртрансбезпеки; 6) звітує перед Міністром інфраструктури про виконання планів роботи Укртрансбезпеки та покладених на неї завдань, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Укртрансбезпеки, її територіальних органів та Державної спеціальної служби транспорту, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях; 7) вносить на розгляд Міністра інфраструктури пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників; 8) затверджує за погодженням з Міністром інфраструктури структуру апарату Укртрансбезпеки; 9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Укртрансбезпеки; 10) призначає на посаду за погодженням з Міністром інфраструктури та головами відповідних місцевих держадміністрацій, звільняє з посади керівників територіальних органів Укртрансбезпеки; 11) розподіляє обов'язки між своїми заступниками; 12) забезпечує взаємодію Укртрансбезпеки із структурним підрозділом Мінінфраструктури, визначеним Міністром інфраструктури відповідальним за взаємодію з Укртрансбезпекою; 13) забезпечує додержання встановленого Міністром інфраструктури порядку обміну інформацією між Мінінфраструктури та Укртрансбезпекою і своєчасне її подання; 14) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Укртрансбезпеки; 15) забезпечує виконання Укртрансбезпекою наказів та доручень Міністра інфраструктури з питань, що належать до компетенції Укртрансбезпеки; 16) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром інфраструктури керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки; 17) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Укртрансбезпеки (якщо інше не передбачено законом); 18) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Укртрансбезпеки; 19) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління; 20) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Укртрансбезпеки, керівників територіальних органів Укртрансбезпеки, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом); 21) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників апарату Укртрансбезпеки, її територіальних органів до відзначення державними нагородами; 22) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики щодо державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в апараті Укртрансбезпеки; 23) утворює комісії, робочі та експертні групи; 24) підписує накази Укртрансбезпеки; 25) дає в межах повноважень, передбачених законом, обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Укртрансбезпеки, її територіальних органів доручення; 26) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Укртрансбезпека; 27) здійснює інші повноваження, визначені законом. 13. Голова Укртрансбезпеки має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра інфраструктури. 14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укртрансбезпеки, обговорення найважливіших напрямів діяльності Служби в Укртрансбезпеці може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Укртрансбезпеки. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Укртрансбезпеці можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Укртрансбезпеки. 15. Граничну чисельність державних службовців та працівників Укртрансбезпеки затверджує Кабінет Міністрів України. Структуру апарату Укртрансбезпеки затверджує Голова Служби за погодженням з Міністром інфраструктури. Штатний розпис та кошторис апарату Укртрансбезпеки затверджує Голова Служби за погодженням з Мінфіном. 16. Укртрансбезпека є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства. ____________  

УкраїнаКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ПОСТАНОВА від 17вересня 2014 р. № 490 Київ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 17 вересня 2014 р. № 490 Київ Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 і від 27 червня 2007 р. № 879 Кабінет Міністрів України постановляє: Внести до постанов Кабінету Міністрів України такі зміни: в абзаці першому пункту 22.5 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 41, ст. 1852; 2009 р., № 11, ст. 321), цифри “38” замінити цифрами “40”, а слова і цифри “(на встановлених Укравтодором і Державтоінспекцією маршрутах - до 40 т; для контейнеровозів - понад 44 т, на встановлених для них маршрутах - до 46 т)” - словами і цифрами “(для контейнеровозів - понад 44 т, на встановлених Укравтодором і Державтоінспекцією для них маршрутах - до 46 т)”; в абзаці першому пункту 1 ставок плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. № 879 “Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 48, ст. 1978), слова і цифри “від 38 до 40 тонн включно 0,02” виключити.   Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 21  

Постанова від 20 травня 2013 року № 422 «Деякі питання автомобільних перевезень пасажирів та вантажів

Кабінет Міністрів України   Постанова КМУ*від 20 травня 2013 року № 422 «Деякі питання автомобільних перевезень пасажирів та вантажів «   __________________________________________________ * Публікується без додатків.   Деякі питання автомобільних перевезень пасажирів та вантажів   Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Порядок зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні перевезення пасажирів та вантажів, посадовими особами Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті та її територіальних органів, що додається. 2. Внести до Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1567 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 45, ст. 3011; 2009 р., № 19, ст. 602, № 78, ст. 2641; 2012 р., № 45, ст. 1761), зміни, що додаються.   Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ       Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 422   ПОРЯДОК зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні перевезення пасажирів та вантажів, посадовими особами Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті та її територіальних органів   1. Зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні перевезення пасажирів та вантажів (далі -- транспортний засіб), під час проведення рейдових перевірок здійснюється посадовою особою Укртрансінспеції або її територіального органу (далі -- посадова особа) у форменому одязі за допомогою сигнального диска (жезла). 2. Посадові особи зобов’язані перед виходом на рейдову перевірку проходити відповідний інструктаж з урахуванням особливостей конкретного регіону, місцевості та направлення на перевірку. Для обліку інструктажів ведеться журнал за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, на якому проставляються дати початку і закінчення його ведення. Інструктаж проводить відповідальна особа Укртрансінспекції, керівник або заступник керівника її територіального органу. 3. Зупинення транспортного засобу здійснюється для проведення рейдової перевірки посадовою особою в будь-який час на маршруті руху. 4. Зупинення транспортного засобу здійснюється посадовою особою: для перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт; у разі виявлення нею таких порушень Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та/або Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні: -- посадки (висадки) пасажирів у невстановлених місцях, порушення в розміщенні візуальної інформації на автобусах, перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах без надання їм місць для сидіння, експлуатації таксі з порушенням вимог законодавства щодо облаштування, експлуатації транспортного засобу, що здійснює перевезення пасажирів та/або вантажів з явними ознаками технічної несправності; -- характеру руху транспортного засобу, що викликає підозру в спроможності водія керувати ним (різка зміна напрямку руху та (або) швидкісного режиму); -- відсутності номерних знаків на транспортному засобі, наявності даних, що свідчать про причетність транспортного засобу, водія, пасажирів до скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Водій транспортного засобу зобов’язаний надавати на час перевірки посадовій особі документи, на підставі яких здійснюється перевезення, виконувати вимоги посадової особи, передбачені Порядком здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, та розпочинати рух лише з дозволу посадової особи. Перевірка одного транспортного засобу проводиться протягом не більше однієї години. 5. У разі коли під час проведення перевірки виявлено порушення законодавства про автомобільний транспорт, складається акт та/або протокол про адміністративне правопорушення. 6. У разі виявлення порушень правил перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів посадові особи складають акти за формою згідно з додатками 2 і 3 до цього Порядку та повідомляють відповідний підрозділ МВС про такі порушення. 7. Сигнал про зупинення транспортного засобу подається посадовою особою за допомогою сигнального диска (жезла), яким указується безпосередньо на транспортний засіб, який зупиняється, та на пропоноване місце зупинення з урахуванням заходів безпеки, дорожніх умов, інтенсивності руху, освітлення та видимості ділянки дороги відповідно до вимог пункту 15 Правил дорожнього руху. 8. Рух транспортного засобу дозволяється після закінчення перевірки посадовими особами. 9. Посадова особа у разі невиконання водієм транспортного засобу вимоги щодо зупинення повідомляє про це відповідний підрозділ МВС. 10. Під час звернення до водія посадова особа зобов’язана привітатися, назвати свою посаду і прізвище, пред’явити службове посвідчення, направлення на перевірку та повідомити про причину зупинення транспортного засобу.       Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 422   ЗМІНИ, що вносяться до Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті   1. У пункті 1 слова «наявністю відповідних ліцензій і ліцензійних карток, виконанням ними ліцензійних умов, а також процедуру здійснення державного нагляду за забезпеченням такими суб’єктами господарювання безпеки автомобільних перевезень» замінити словами «виконанням умов перевезень, визначених дозволом на перевезення на міжобласних автобусних маршрутах, вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення, дотриманням габаритно-вагових параметрів, наявністю дозвільних документів на виконання перевезень та відповідністю виду перевезень, відповідних ліцензій і ліцензійних карток, виконанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов, внесенням перевізниками-нерезидентами платежів за проїзд автомобільними дорогами, а також диспетчерського контролю за роботою автомобільних перевізників». 2. У пункті 4: 1) в абзаці першому слова «шляхом проведення планових, позапланових та рейдових перевірок» замінити словами «у форменому одязі, які мають відповідне службове посвідчення, направлення на перевірку, сигнальний диск (жезл) та індивідуальну печатку, шляхом проведення планових, позапланових та рейдових перевірок (перевірок на дорозі)»; 2) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту: «Положення про формений одяг, службове посвідчення, сигнальний диск (жезл) та індивідуальну печатку посадової особи та працівника Укртрансінспекції затверджує Мінінфраструктури.». У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім. 3. Пункти 5 і 7 викласти у такій редакції: «5. Планова і позапланова перевірки проводяться за місцезнаходженням суб’єкта господарювання та/або місцем провадження господарської діяльності.»; «7. Планова перевірка проводиться комплексно не частіше одного разу на рік. Позапланова перевірка проводиться на підставі заяви (повідомлення у письмовій формі) про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про автомобільний транспорт.». 4. У пункті 8: 1) в абзаці першому слова «за місцезнаходженням обов’язково перевіряється» замінити словами «перевіряється виключно»; 2) абзац п’ятнадцятий після слова «кілометрів» доповнити словами і цифрами «, або перевезення організованих груп дітей за маршрутом, який виходить за межі населеного пункту та має протяжність понад 250 кілометрів,»; 3) абзац вісімнадцятий викласти у такій редакції: «дотримання суб’єктами господарювання Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, інших законодавчих та нормативно-правових актів.». 5. Пункт 9 викласти у такій редакції: «9. Перед проведенням планової або позапланової перевірки суб’єкта господарювання керівник органу державного контролю видає наказ про проведення перевірки, підписує та скріплює печаткою органу державного контролю направлення на перевірку, яке оформляється за формою згідно з додатком 1. У наказі про проведення перевірки суб’єкта господарювання обов’язково зазначаються найменування суб’єкта господарювання, підстави проведення перевірки, дати її початку та закінчення, а також прізвища, імена та по батькові посадових осіб органу державного контролю, які проводитимуть перевірку. Направлення на планову або позапланову перевірку реєструється в журналі обліку, який зберігається в органі державного контролю.». 6. Пункт 11 після слів «більше кілометрів» доповнити словами і цифрами «або перевезення організованих груп дітей за маршрутом, який виходить за межі населеного пункту та має протяжність понад 250 кілометрів,». 7. В абзаці першому пункту 13 слова «територіальним управлінням Укртрансінспекції» замінити словами «та затверджується наказом Укртрансінспекції або її територіального органу», а після слова «перевезень,» доповнити словами «перевірки дотримання умов перевезень, визначених дозволом (договором) на перевезення,». 8. Пункт 14 викласти в такій редакції: «14. Рейдова перевірка транспортних засобів проводиться в будь-який час на окремо визначених ділянках дороги, маршрутах руху, автовокзалах, автостанціях, автобусних зупинках, місцях посадки та висадки пасажирів, стоянках таксі і транспортних засобів, місцях навантаження та розвантаження вантажних автомобілів, місцях здійснення габаритно-вагового контролю, під час виїзду з підприємств та місць стоянки, на інших об’єктах, що використовуються суб’єктами господарювання для забезпечення діяльності автомобільного транспорту.». 9. У пункті 15: 1) абзац перший після слова «перевіряється» доповнити словом «виключно»; 2) абзац четвертий викласти у такій редакції: «додержання водієм вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) (далі -- Європейська угода);»; 3) абзац десятий після слова «кілометрів» доповнити словами і цифрами «або перевезення організованих груп дітей за маршрутом, який виходить за межі населеного пункту та має протяжність понад 250 кілометрів»; 4) абзац одинадцятий після слів «Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» доповнити словами «, інших нормативно-правових актів». 10. У пункті 16: 1) у першому реченні слова «відповідно до завдання на перевірку» виключити; 2) друге речення після слова «Укртрансінспекція» доповнити словами «, та використання спеціального обладнання, призначеного для перевірки дотримання водіями Європейської угоди, здійснення габаритно-вагового контролю». 11. Абзац другий пункту 17 після слів «Правил дорожнього руху» доповнити словами «та Порядку зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні перевезення пасажирів та вантажів, посадовими особами Укртрансінспекції». 12. Пункт 18 виключити. 13. Пункт 19 викласти у такій редакції: «19. Рейдова перевірка проводиться у строк, зазначений у направленні на перевірку.». 14. Абзац другий пункту 21 після слів «ставить свій підпис» доповнити словами «, а у разі проведення перевірки виконання Європейської угоди ставить відповідний відбиток печатки на реєстраційному листку режиму праці та відпочинку водіїв (у разі наявності)». 15. У пункті 23 слово «вибіркової» виключити. 16. Пункт 25 доповнити абзацом такого змісту: «У разі виявлення вчиненого іноземним перевізником порушення посадова особа складає відповідний акт та приймає постанову про застосування адміністративно-господарського штрафу, а інформацію про виявлені порушення та адміністративно-господарський штраф надсилає центральному органові виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.». 17. Абзац другий пункту 38 після слів «(у разі його наявності)» доповнити словами «, а в разі проведення перевірки виконання Європейської угоди ставити відповідний відбиток печатки на реєстраційному листку режиму праці та відпочинку водіїв (у разі його наявності)». 18. У тексті Порядку слово «завдання» в усіх відмінках замінити словом «направлення» у відповідному відмінку, слова «фінансова санкція» в усіх відмінках і формах числа -- словами «адміністративно-господарський штраф» у відповідному відмінку і числі. 19. У додатках до Порядку: 1) у додатку 1 слово «вибіркової,» виключити; 2) у додатках 1 -- 3 слово «завдання» замінити словом «направлення»; 3) додаток 5 викласти в такій редакції: «Додаток 5 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 422)   ______________________________________________________________ (найменування органу державного контролю)   …»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. N 467 "ро затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 травня 2012 р. N 467 Київ Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України Відповідно до частини п'ятої статті 338 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити вичерпний перелік підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України, що додається. 2. Вичерпний перелік, затверджений цією постановою, не поширюється на випадки, передбачені частинами другою - четвертою статті 338 Митного кодексу України. 3. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2012 року.   Прем'єр-міністр України                                   М. АЗАРОВ   Інд. 27   ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. N 467   ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІКпідстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України 1. Відсутність або непідтвердження відомостей про здійснення в повному обсязі митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення. 2. Переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України та/або межі зони митного контролю поза робочим часом, установленим для митного органу. 3. Переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення в межах контрольованого прикордонного району, прикордонної смуги поза місцем розташування митного органу або поза зонами митного контролю. 4. Переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення маршрутом або у спосіб, що є нехарактерним для переміщення такого виду товару, транспортного засобу. 5. Переміщення товарів за маршрутом або у спосіб, що є типовим для переміщення предметів контрабанди або товарів, які є безпосередніми предметами порушення митних правил. 6. Переміщення громадянами товарів в обсязі, що не є обґрунтованим у разі переміщення особистих речей. 7. Наявність ознак облаштування товарів, транспортних засобів комерційного призначення спеціально виготовленими сховищами (тайниками) або використання інших засобів чи способів, що утруднюють виявлення товарів. 8. Наявність ознак надання одним товарам вигляду інших. 9. Припущення за результатами використання технічних засобів митного контролю про те, що переміщувані через митний кордон України товари заборонені або обмежені до такого переміщення згідно із законодавством. 10. Виявлення в результаті використання технічних засобів митного контролю місць у товарах, транспортних засобах комерційного призначення, які можуть використовуватися для приховування товарів від митного контролю. 11. Невідповідність даних, отриманих під час використання технічних засобів митного контролю, даним, що містяться у товаросупровідних та інших документах (відомостях), які подаються для митного контролю. 12. Подання митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або виявлення у поданих документах недостовірних даних. 13. Переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення з незаконним звільненням від митного контролю внаслідок використання службового становища посадовими особами митного органу. 14. Одержання в установленому порядку від правоохоронних органів інформації про переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення з порушенням вимог законодавства з питань державної митної справи. ____________     © Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2013© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2013  

Кабінет Міністрів України Постанова КМУ*від 20 травня 2013 року № 422 «Деякі питання автомобільних перевезень пасажирів та ван

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:      I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:      1. У  Повітряному  кодексі   України:      1) статтю 60 доповнити частиною п'ятою такого змісту:      "Перед початком міжнародного перевезення пасажира  перевізникзобов'язаний  перевірити наявність у нього документів,  необхіднихдля в'їзду до держави прямування, транзиту";      2) статтю 64 доповнити  частинами  другою  і  третьою  такогозмісту:      "Повітряний перевізник  зобов'язаний відмовити в міжнародномуперевезенні пасажиру,  який на  вимогу  перевізника  не  пред'явивдокументи, необхідні для в'їзду до держави прямування, транзиту.      Припинення угоди на міжнародне повітряне перевезення пасажирана підставі частини другої цієї статті не тягне за собою обов'язокперевізника  відшкодувати  пасажиру  заподіяну  у  зв'язку  з  цимшкоду";      3) доповнити статтею 90-1 такого змісту:      "Стаття 90-1. Відповідальність перевізника під час виконання                   міжнародного перевезення пасажира      За невиконання    обов'язку    перевірити    перед   початкомміжнародного перевезення пасажира наявність  у  нього  документів,необхідних для в'їзду до держави прямування, транзиту, що призвелодо перевезення чи  спроби  перевезення  пасажира  через  державнийкордон   України   без   необхідних  документів,  перевізник  несевідповідальність, передбачену законом".      2. У Кодексі торговельного мореплавства України:      1) доповнити статтею 187-1 такого змісту:      "Стаття 187-1. Особливості виконання договору міжнародного                    морського перевезення пасажира      Під час   міжнародного    морського    перевезення    пасажирзобов'язаний мати належним чином оформлені документи для в'їзду додержави прямування,  транзиту та пред'явити їх перевізнику на йоговимогу.      Перед початком  міжнародного  морського  перевезення пасажираперевізник   зобов'язаний   перевірити   наявність   у    пасажирадокументів, необхідних для в'їзду до держави прямування, транзиту,та відмовити у  перевезенні  пасажиру,  який  на  його  вимогу  непред'явив необхідні документи.      Відмова перевізника   у  міжнародному  морському  перевезенніпасажиру,  який на його вимогу не пред'явив  документи,  необхіднідля  в'їзду  до  держави прямування,  транзиту,  не тягне за собоюобов'язок перевізника відшкодувати пасажиру заподіяну у зв'язку  зцим шкоду";      2) статтю 193 доповнити частиною шостою такого змісту:      "За невиконання    обов'язку    перевірити   перед   початкомміжнародного морського  перевезення  пасажира  наявність  у  ньогодокументів, необхідних для в'їзду до держави прямування, транзиту,що призвело до перевезення чи спроби  перевезення  пасажира  черездержавний  кордон  України  без необхідних документів,  перевізникнесе відповідальність, передбачену законом".      3. Закон України "Про  залізничний  транспорт" доповнити статтею 22-1 такогозмісту:      "Стаття 22-1. Обов'язки пасажира і перевізника під час                   перевезення пасажира у міжнародному                   залізничному сполученні      Під час  перевезення  у  міжнародному залізничному сполученніпасажир зобов'язаний  мати  належним  чином  оформлені  документи,необхідні  для  в'їзду до держави прямування,  держав за маршрутомслідування, та пред'явити їх перевізникові на його вимогу.      Перевізник при   перевезенні    пасажира    у    міжнародномузалізничному сполученні,  крім обов'язків, передбачених статтею 22цього  Закону,  зобов'язаний  до  початку  перевезення  перевіритинаявність у пасажира документів,  необхідних для в'їзду до державипрямування,  держав  за  маршрутом  слідування,  та  відмовити   уперевезенні  пасажиру,  який на його вимогу не пред'явив необхіднідокументи.      Відмова перевізника від  договору  міжнародного  залізничногоперевезення пасажира,  який на його вимогу не пред'явив документи,необхідні для в'їзду до держави прямування,  держав  за  маршрутомслідування,  не  тягне за собою обов'язок перевізника відшкодуватипасажиру заподіяну у зв'язку з цим шкоду.      За невиконання   обов'язку    перевірити    перед    початкомперевезення   пасажира   у  міжнародному  залізничному  сполученнінаявність у нього документів,  необхідних для  в'їзду  до  державипрямування,   держав  за  маршрутом  слідування,  що  призвело  доперевезення чи спроби перевезення пасажира через державний  кордонУкраїни     без    необхідних    документів,    перевізник    несевідповідальність, передбачену законом".      4. У  Законі  України  "Про  відповідальність  за   повітряніперевезення  пасажирів через державний кордон України без належнихдокументів для в'їзду в Україну:      1) назву, преамбулу і статтю 1 викласти в такій редакції:       "Про відповідальність перевізників під час здійснення               міжнародних пасажирських перевезень      Цей Закон  відповідно  до  Протоколу   про   попередження   іприпинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покаранняза неї та Протоколу проти незаконного ввозу  мігрантівпо суші,  морю  і  повітрю,  що  доповнюють КонвенціюОрганізації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованоїзлочинності,  Конвенції  Ради Європи  про  заходи щодопротидії торгівлі людьми  встановлює  відповідальністьперевізників  за  невиконання  обов'язку перевірити перед початкомміжнародного   пасажирського   перевезення   наявність,   але   несправжність,  у  пасажирів  документів,  необхідних  для в'їзду додержави прямування, транзиту, що призвело до перевезення чи спробиперевезення   пасажирів   через   державний   кордон  України  безнеобхідних документів,  а також визначає порядок застосування цієївідповідальності.      Стаття 1. Відповідальність перевізників під час здійснення               міжнародних пасажирських перевезень      Підприємства (їх об'єднання),  установи, організації, фізичніособи   -   підприємці,   які  здійснюють  міжнародні  пасажирськіперевезення  (далі  -  перевізники),  за   невиконання   обов'язкуперевірити  перед  початком міжнародного пасажирського перевезеннянаявність у пасажира документів,  необхідних для в'їзду до державипрямування,   транзиту,  що  призвело  до  перевезення  чи  спробиперевезення пасажира через державний кордон України без необхіднихдокументів,  несуть відповідальність у вигляді штрафу від п'ятисотдо однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів  громадян  закожного   такого   пасажира,   але   не   більше   двадцяти  тисячнеоподатковуваних мінімумів доходів громадян за одне перевезення.      За наказом уповноваженої службової особи  підрозділу  охоронидержавного   кордону   України   перевізник  зобов'язаний  вивезтипасажира, якому через відсутність необхідних документів відмовленоу  в'їзді в Україну,  до держави,  з якої пасажира було привезено,або до держави,  яка видала йому паспортний документ,  або  знайтиінший спосіб вивезення такого пасажира за межі території України.      Звернення пасажира,   який   є   іноземцем   або  особою  безгромадянства, із заявою про надання статусу біженця чи про наданняпритулку в порядку, встановленому законом, не звільняє перевізникавід відповідальності,  передбаченої цим Законом за перевезення  чиспробу  перевезення такого пасажира через державний кордон Українибез необхідних документів.      Перевізник звільняється  від  відповідальності,  передбаченоїцією  статтею,  якщо доведе,  що документи,  надані йому пасажиромперед початком міжнародного пасажирського перевезення,  дали  йомудостатні підстави вважати, що пасажир мав документи, необхідні дляв'їзду до держави прямування, транзиту";      2) частину другу статті 2 викласти в такій редакції:      "Від імені  органів  охорони   державного   кордону   Українирозглядати  справи  про  правопорушення  та накладати штрафи маютьправо начальники органів охорони державного кордону України та  їхзаступники";      3) в  абзаці  четвертому  частини  другої  статті  3,  абзацідругому статті  5,  статті  6,  абзаці  п'ятому  частини   третьоїстатті 9,  абзаці  четвертому  частини четвертої,  частині восьмійстатті 12 та частинах другій і третій статті 14 слово "повітряний"в усіх відмінках і числах виключити;      4) у статті 3:      абзац п'ятий частини другої викласти в такій редакції:      прізвище, ім'я,  по  батькові  особи,  яка керує транспортнимзасобом,  або  представника  перевізника,  у   присутності   якогоскладено протокол";      частини третю - п'яту викласти в такій редакції:      "Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, якакерує  транспортним  засобом,  або  представником  перевізника,  уприсутності  якого  складено  протокол  про  правопорушення,  а занаявності свідків  протокол  може  бути  підписано  також  і  цимиособами.      У разі  відмови  особи,  яка керує транспортним засобом,  абопредставника перевізника від підписання протоколу в ньому робитьсязапис   про   це.  Особа,  яка  керує  транспортним  засобом,  абопредставник перевізника має право надати  пояснення  і  зауваженнящодо  змісту  протоколу,  які  додаються  до  протоколу,  а  такожвикласти мотиви відмови від його підписання.      Протокол складається у  двох  примірниках.  Перший  примірникразом  з  іншими документами,  що стосуються справи,  надсилаєтьсяпротягом  трьох  робочих  днів  з  дня   вчинення   правопорушенняпосадовій особі,  уповноваженій накладати штраф.  Другий примірниквручається особі, яка керує транспортним засобом, або представникуперевізника під розписку";      5) пункт 3 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:      "3) державної  реєстрації припинення перевізника в результатійого  ліквідації  (припинення   підприємницької   діяльності   дляперевізника  -  фізичної  особи  -  підприємця  у  зв'язку  з йогосмертю)".      5. У Законі України "Про автомобільний транспорт":      1) у статті 30:      частину другу  після  абзацу  другого доповнити новим абзацомтакого змісту:      "забезпечувати перед  початком   пасажирського   міжнародногоавтомобільного   перевезення   перевірку   наявності  у  пасажирівдокументів, необхідних для в'їзду до держави прямування, держав замаршрутом  слідування,  та  відмовляти  у міжнародному перевезенніпасажирам, які не пред'явили необхідні документи".      У зв'язку з цим абзаци третій  -  сьомий  вважати  відповідноабзацами четвертим - восьмим;      частину третю  після  абзацу третього доповнити новим абзацомтакого змісту:      "забезпечувати перед  початком   пасажирського   міжнародногоавтомобільного   перевезення   перевірку   наявності   у  пасажирадокументів, необхідних для в'їзду до держави прямування, держав замаршрутом  слідування,  та  відмовляти  у міжнародному перевезенніпасажирам, які на його вимогу не пред'явили необхідні документи".      У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати  відповідноабзацами п'ятим і шостим;      2) доповнити статтею 56-1 такого змісту:      "Стаття 56-1. Обов'язки автомобільного перевізника,                   автомобільного самозайнятого перевізника                   і пасажира під час пасажирського міжнародного                   автомобільного перевезення      Під час здійснення пасажирського міжнародного  автомобільногоперевезення  автомобільний перевізник,  автомобільний самозайнятийперевізник,  крім обов'язків,  визначених статтею 40 цього Закону,зобов'язані перед початком такого перевезення перевірити наявністьу  пасажирів  документів,  необхідних  для   в'їзду   до   державипрямування,   держав  за  маршрутом  слідування,  та  відмовити  уперевезенні пасажирам,  які на їх вимогу не  пред'явили  необхіднідокументи.      Пасажир під час міжнародного автомобільного перевезення, крімобов'язків,  визначених статтею 41 цього Закону, зобов'язаний матиналежним  чином  оформлені  документи,  необхідні  для  в'їзду  додержави прямування,  держав за маршрутом слідування, та пред'явитиїх   автомобільному   перевізнику,   автомобільному  самозайнятомуперевізнику на їх вимогу";      3) статтю 60  доповнити  частинами  шостою  і  сьомою  такогозмісту:      "За невиконання    обов'язку    перевірити   перед   початкомпасажирського міжнародного автомобільного перевезення наявність  упасажира документів,  необхідних для в'їзду до держави прямування,держав за маршрутом слідування,  що  призвело  до  перевезення  чиспроби  перевезення  пасажира  через  державний кордон України безнеобхідних  документів,  автомобільний  перевізник,  автомобільнийсамозайнятий   перевізник   несуть  відповідальність,  передбаченузаконом.      Відмова автомобільного      перевізника,       автомобільногосамозайнятого    перевізника    у    міжнародному   автомобільномуперевезенні пасажиру,  який на вимогу автомобільного  перевізника,автомобільного  самозайнятого  перевізника не пред'явив документи,необхідні для в'їзду до держави прямування,  держав  за  маршрутомслідування,   не   тягне   за   собою   обов'язок   автомобільногоперевізника, автомобільного самозайнятого перевізника відшкодуватипасажиру заподіяну у зв'язку з цим шкоду".      6. Частину  першу  статті 14 Закону України "Про прикордоннийконтроль" після  слів  "у  зв'язку  з"  доповнити  словами"відсутністю  документів,  необхідних  для   в'їзду   до   державипрямування, транзиту, в передбачених законодавством випадках або узв'язку з".      II. Прикінцеві положення      1. Цей Закон набирає  чинності  через  90  днів  з  дня  йогоопублікування.      2. Кабінету  Міністрів  України  у  тримісячний  строк  з дняопублікування цього Закону:      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із  цимЗаконом;      забезпечити приведення  міністерствами та іншими центральнимиорганами  виконавчої  влади  їхніх  нормативно-правових  актів   увідповідність із цим Законом;      визначити порядок  забезпечення перевізників,  які здійснюютьміжнародні пасажирські перевезення,  та органи охорони  державногокордону України інформацією про документи, необхідні пасажирам дляв'їзду в Україну та до відповідних іноземних держав.   Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ   м. Київ, 2 грудня 2010 року