Міжнародні конвенції

Конвенція МДП, 1975 р.

Повний текст Конвенції МДП, 1975 р. станом на  12 травня  2002 р.

Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів

Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (2017 р.)

Постанови КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 N 103 "Про затвердження Положення про Державну службу України з безпеки на т

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 11 лютого 2015 р. N 103 Київ Про затвердження Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, що додається.   Прем'єр-міністр України                                  А. ЯЦЕНЮК   Інд. 21   ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. N 103   ПОЛОЖЕННЯ про Державну службу України з безпеки на транспорті 1. Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику у сфері безпеки на автомобільному транспорті загального користування (далі - автомобільний транспорт), міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства). 2. У підпорядкуванні Укртрансбезпеки перебуває Держспецтрансслужба, повноваження та функції якої визначені законом. 3. Укртрансбезпека у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 4. Основними завданнями Укртрансбезпеки є: 1) реалізація державної політики у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті; 2) внесення на розгляд Міністра інфраструктури пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті; 3) здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті; 4) надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного, морського та річкового транспорту. 5. Укртрансбезпека відповідно до покладених на неї завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові інфраструктури; 2) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства на автомобільному, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, підготовку пропозицій щодо їх удосконалення, а також законодавства про судноплавство на суднах, у морських і річкових портах, територіальних та внутрішніх водах, на внутрішніх водних шляхах України; 3) здійснює нагляд за додержанням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом; 4) здійснює ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом; 5) здійснює контроль за додержанням ліцензійних умов під час провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом; 6) здійснює контроль і нагляд за організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів (крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів, яке контролюється МВС); 7) здійснює контроль за додержанням умов перевезень, визначених дозволом на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах; 8) здійснює контроль за забезпеченням безпеки перевезення вантажів, пасажирів та багажу на морських і річкових суднах; 9) здійснює контроль і нагляд за додержанням правил користування засобами морського та річкового транспорту, безпеки руху на морському та річковому транспорті, а також за додержанням правил щодо забезпечення безпеки експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах України і законодавства щодо системи управління безпекою; 10) здійснює державний нагляд за додержанням правил реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, морських установках; 11) здійснює передбачений законодавством контроль за міжнародними перевезеннями пасажирів і вантажів автомобільним транспортом на території України; 12) здійснює контроль держави прапора за виконанням міжнародних договорів України з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден, що плавають під Державним прапором України, незалежно від форми власності (крім риболовних суден); 13) здійснює контроль держави порту за відповідністю суден, що заходять у порти України, територіальне море та внутрішні води, незалежно від їх прапора, стандартам щодо безпеки мореплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден; 14) здійснює загальне керівництво та контроль за дипломуванням спеціалістів морського флоту, а також контроль за проведенням підготовки, перепідготовки, підвищенням кваліфікації та дипломуванням членів екіпажів (або персоналу) морських, річкових і маломірних суден (крім риболовних суден), працівників берегових підприємств морського та річкового транспорту, робота яких пов'язана із забезпеченням безпеки судноплавства та запобіганням забрудненню навколишнього природного середовища із суден; 15) здійснює габаритно-ваговий контроль транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування; 16) проводить технічне розслідування та аналіз причин дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій, подій на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, розслідування та аналіз причин катастроф, аварій, пригод на морському та річковому транспорті, веде облік таких катастроф, аварій, пригод, подій, розробляє профілактичні заходи щодо запобігання їх виникненню і контролює проведення цих заходів; 17) бере в установленому порядку участь у діяльності міжнародних організацій та забезпечує виконання зобов'язань, що випливають із членства в таких організаціях, здійснює міжнародне співробітництво у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті; 18) веде в установленому порядку перелік суб'єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах, і розміщує на своєму офіційному веб-сайті відповідну інформацію; 19) здійснює контроль за додержанням перевізниками вимог режиму праці та відпочинку, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; 20) проводить перевірки відповідності системи охорони портових засобів вимогам глави XI-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року та Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів та подає Мінінфраструктури пропозиції щодо відкликання схвалених планів охорони портових засобів та актів про відповідність портових засобів у разі порушення такими засобами вимог глави XI-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року та Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів; 21) здійснює огляд підприємств, установ та організацій, що проводять підготовку членів екіпажів морських, річкових і маломірних суден; 22) здійснює огляд суден (крім маломірних суден) перед початком навігації або входом на внутрішні водні шляхи, а також перед виходом у рейс після завантаження з метою проведення оцінки їх придатності до плавання на річкових внутрішніх водних шляхах; 23) здійснює контроль за внесенням перевізниками-нерезидентами платежів за проїзд автомобільними дорогами України; 24) перевіряє готовність об'єктових аварійно-рятувальних служб у морських портах України та відомчої пожежної охорони на морському та річковому транспорті до проведення робіт із запобігання і ліквідації наслідків аварій, пожеж, актів тероризму, піратства, катастроф та інших пригод; 25) здійснює реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, веде журнал їх обліку (крім риболовних суден), розміщує відповідні дані на своєму офіційному веб-сайті, видає відповідно до законодавства свідоцтво про право плавання під Державним прапором України (судновий патент), судновий білет, свідоцтва про виключення відповідних суден із зазначених Реєстру та Суднової книги (крім риболовних суден), інші суднові документи; 26) веде облік пожеж на автомобільному, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті; 27) здійснює нарахування плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, під час здійснення габаритно-вагового контролю; 28) видає в установленому порядку обов'язкові до виконання приписи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань безпеки на транспорті та здійснює контроль за виконанням таких приписів; 29) у випадках, передбачених законом, складає протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про адміністративні правопорушення і накладає адміністративні стягнення; 30) здійснює контроль за навігаційно-гідрографічним забезпеченням судноплавства в територіальному морі, внутрішніх морських водах і на внутрішніх водних шляхах України; 31) здійснює нагляд за функціонуванням служб регулювання руху суден та лоцманського проведення; 32) здійснює контроль за проведенням аварійно-рятувальних робіт, пошуку і рятування на морі в зоні відповідальності України; 33) видає ліцензійні картки на транспортні засоби суб'єкта господарювання; 34) видає посвідчення судноводія малого/маломірного судна, торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами України, а також посвідчення морського лоцмана, посвідчення державного річкового лоцмана, посвідчення лоцмана - оператора служби регулювання руху суден; 35) здійснює контроль і нагляд за функціонуванням систем радіонавігації та спостереження морської рухомої служби, у тому числі Глобальної морської системи зв'язку в разі лиха і для забезпечення безпеки та системи дальньої ідентифікації та контролю за місцезнаходженням суден під Державним прапором України; 36) здійснює видачу синопсиса судна; 37) погоджує правила плавання маломірними суднами на водних об'єктах; 38) координує діяльність капітанів морських портів у частині нагляду за додержанням вимог безпеки судноплавства, а також міжнародних договорів України у сфері безпеки судноплавства, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та скасовує їх розпорядження з питань забезпечення безпеки мореплавства і порядку в морському порту в разі його невідповідності вимогам законодавства; 39) видає дозволи суднам на захід до річкових портів України під прапорами держав, з якими не укладені міжнародні договори України про судноплавство на внутрішніх водних шляхах України; 40) погоджує паспорти міжміських та приміських автобусних маршрутів регулярних спеціальних перевезень, що виходять за межі території області (міжобласних маршрутів); 41) затверджує мережу міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, що виходять за межі території області (міжобласних маршрутів), та веде реєстр таких маршрутів; 42) здійснює диспетчерський контроль за роботою автомобільних перевізників, що здійснюють перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування; 43) вносить зміни до розкладу руху міжобласних автобусних маршрутів; 44) видає, позбавляє чи анулює дозвіл на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах загального користування; 45) видає свідоцтва про атестацію автостанцій, веде перелік атестованих автостанцій та розміщує зазначений перелік на своєму офіційному веб-сайті; 46) здійснює контроль за забезпеченням безпеки руху трамвайних вагонів і тролейбусів; 47) бере участь у проведенні технічної експертизи нових зразків трамвайних вагонів і тролейбусів, обладнання та устаткування міського електричного транспорту, а також вузлів і агрегатів, які безпосередньо впливають на безпеку руху; 48) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; 49) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів цивільного захисту та пожежної безпеки; 50) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Укртрансбезпеки; 51) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів; 52) видає розпорядження про усунення суб'єктами господарювання порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом; 53) організовує навчання та проведення перевірки знань посадових осіб Укртрансбезпеки, до функціональних обов'язків яких належать організація роботи із забезпечення безпеки руху і здійснення державного нагляду (контролю) на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та судноплавства на морському та річковому транспорті; 54) проводить перевірки за додержанням суб'єктами господарювання, фізичними особами та юридичними особами вимог законодавства про транспорт; 55) проводить перевірку суднових документів на маломірних суднах та документів на право управління ними; 56) готує пропозиції щодо укладення та денонсації договорів, укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеру, забезпечує виконання узятих Україною зобов'язань за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Укртрансбезпеки; 57) проводить перевірку транспортно-експедиційної документації на здійснення перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; 58) здійснює контроль наявності, видачу дозвільних документів на здійснення перевезень та контроль відповідності виду перевезення, що фактично здійснюється; 59) веде під час видачі дозвільних документів на виконання перевезень облік автомобільних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів; 60) визначає перелік стратегічних об'єктів транспортної інфраструктури за погодженням з Мінінфраструктури для подальшого його подання відповідним правоохоронним органам та військовим формуванням з метою забезпечення у разі потреби додаткової охорони таких об'єктів; 61) здійснює управління об'єктами державної власності, які належать до сфери управління Укртрансбезпеки; 62) здійснює інші повноваження, визначені законом. 6. Укртрансбезпека з метою організації своєї діяльності: 1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті Укртрансбезпеки, її територіальних органах; 2) здійснює добір кадрів в апарат Укртрансбезпеки та на керівні посади в її територіальні органи, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів; 3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Укртрансбезпеки, її територіальних органах, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку; 4) здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості у реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Укртрансбезпеки; 5) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил. 7. Укртрансбезпека для виконання покладених на неї завдань має право: 1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Служби; 2) одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань; 3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами; 4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Служби; 5) використовувати у своїй діяльності транспортні засоби, зокрема спеціалізовані, та контрольно-вимірювальні пристрої; 6) забезпечувати державних службовців та працівників Укртрансбезпеки форменим одягом, нагрудними знаками та знаками розрізнення, видавати для проведення заходів державного контролю сигнальні диски (жезли). 8. Укртрансбезпека здійснює свої повноваження безпосередньо, через утворені в установленому порядку територіальні органи та Держспецтрансслужбу. 9. Укртрансбезпека під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями. 10. Укртрансбезпека в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання. 11. Укртрансбезпеку очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра інфраструктури. 12. Голова Укртрансбезпеки: 1) очолює Укртрансбезпеку, здійснює керівництво її діяльністю, представляє Укртрансбезпеку у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами; 2) вносить на розгляд Міністра інфраструктури пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, зокрема розроблені Укртрансбезпекою проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства; 3) вносить на розгляд Міністра інфраструктури проекти нормативно-правових актів Мінінфраструктури з питань, що належать до компетенції Укртрансбезпеки; 4) у межах повноважень, передбачених законом, організовує та контролює виконання в апараті Укртрансбезпеки, її територіальних органах та Держспецтрансслужбою Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури; 5) подає Міністрові інфраструктури для затвердження плани роботи Укртрансбезпеки; 6) звітує перед Міністром інфраструктури про виконання планів роботи Укртрансбезпеки та покладених на неї завдань, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Укртрансбезпеки, її територіальних органів та Державної спеціальної служби транспорту, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях; 7) вносить на розгляд Міністра інфраструктури пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників; 8) затверджує за погодженням з Міністром інфраструктури структуру апарату Укртрансбезпеки; 9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Укртрансбезпеки; 10) призначає на посаду за погодженням з Міністром інфраструктури та головами відповідних місцевих держадміністрацій, звільняє з посади керівників територіальних органів Укртрансбезпеки; 11) розподіляє обов'язки між своїми заступниками; 12) забезпечує взаємодію Укртрансбезпеки із структурним підрозділом Мінінфраструктури, визначеним Міністром інфраструктури відповідальним за взаємодію з Укртрансбезпекою; 13) забезпечує додержання встановленого Міністром інфраструктури порядку обміну інформацією між Мінінфраструктури та Укртрансбезпекою і своєчасне її подання; 14) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Укртрансбезпеки; 15) забезпечує виконання Укртрансбезпекою наказів та доручень Міністра інфраструктури з питань, що належать до компетенції Укртрансбезпеки; 16) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром інфраструктури керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансбезпеки; 17) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Укртрансбезпеки (якщо інше не передбачено законом); 18) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Укртрансбезпеки; 19) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління; 20) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Укртрансбезпеки, керівників територіальних органів Укртрансбезпеки, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом); 21) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників апарату Укртрансбезпеки, її територіальних органів до відзначення державними нагородами; 22) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики щодо державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в апараті Укртрансбезпеки; 23) утворює комісії, робочі та експертні групи; 24) підписує накази Укртрансбезпеки; 25) дає в межах повноважень, передбачених законом, обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Укртрансбезпеки, її територіальних органів доручення; 26) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Укртрансбезпека; 27) здійснює інші повноваження, визначені законом. 13. Голова Укртрансбезпеки має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра інфраструктури. 14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укртрансбезпеки, обговорення найважливіших напрямів діяльності Служби в Укртрансбезпеці може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Укртрансбезпеки. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Укртрансбезпеці можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Укртрансбезпеки. 15. Граничну чисельність державних службовців та працівників Укртрансбезпеки затверджує Кабінет Міністрів України. Структуру апарату Укртрансбезпеки затверджує Голова Служби за погодженням з Міністром інфраструктури. Штатний розпис та кошторис апарату Укртрансбезпеки затверджує Голова Служби за погодженням з Мінфіном. 16. Укртрансбезпека є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства. ____________  

УкраїнаКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ПОСТАНОВА від 17вересня 2014 р. № 490 Київ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 17 вересня 2014 р. № 490 Київ Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 і від 27 червня 2007 р. № 879 Кабінет Міністрів України постановляє: Внести до постанов Кабінету Міністрів України такі зміни: в абзаці першому пункту 22.5 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 41, ст. 1852; 2009 р., № 11, ст. 321), цифри “38” замінити цифрами “40”, а слова і цифри “(на встановлених Укравтодором і Державтоінспекцією маршрутах - до 40 т; для контейнеровозів - понад 44 т, на встановлених для них маршрутах - до 46 т)” - словами і цифрами “(для контейнеровозів - понад 44 т, на встановлених Укравтодором і Державтоінспекцією для них маршрутах - до 46 т)”; в абзаці першому пункту 1 ставок плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. № 879 “Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 48, ст. 1978), слова і цифри “від 38 до 40 тонн включно 0,02” виключити.   Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 21  

Постанова від 20 травня 2013 року № 422 «Деякі питання автомобільних перевезень пасажирів та вантажів

Кабінет Міністрів України   Постанова КМУ*від 20 травня 2013 року № 422 «Деякі питання автомобільних перевезень пасажирів та вантажів «   __________________________________________________ * Публікується без додатків.   Деякі питання автомобільних перевезень пасажирів та вантажів   Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Порядок зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні перевезення пасажирів та вантажів, посадовими особами Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті та її територіальних органів, що додається. 2. Внести до Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1567 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 45, ст. 3011; 2009 р., № 19, ст. 602, № 78, ст. 2641; 2012 р., № 45, ст. 1761), зміни, що додаються.   Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ       Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 422   ПОРЯДОК зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні перевезення пасажирів та вантажів, посадовими особами Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті та її територіальних органів   1. Зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні перевезення пасажирів та вантажів (далі -- транспортний засіб), під час проведення рейдових перевірок здійснюється посадовою особою Укртрансінспеції або її територіального органу (далі -- посадова особа) у форменому одязі за допомогою сигнального диска (жезла). 2. Посадові особи зобов’язані перед виходом на рейдову перевірку проходити відповідний інструктаж з урахуванням особливостей конкретного регіону, місцевості та направлення на перевірку. Для обліку інструктажів ведеться журнал за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, на якому проставляються дати початку і закінчення його ведення. Інструктаж проводить відповідальна особа Укртрансінспекції, керівник або заступник керівника її територіального органу. 3. Зупинення транспортного засобу здійснюється для проведення рейдової перевірки посадовою особою в будь-який час на маршруті руху. 4. Зупинення транспортного засобу здійснюється посадовою особою: для перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт; у разі виявлення нею таких порушень Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та/або Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні: -- посадки (висадки) пасажирів у невстановлених місцях, порушення в розміщенні візуальної інформації на автобусах, перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах без надання їм місць для сидіння, експлуатації таксі з порушенням вимог законодавства щодо облаштування, експлуатації транспортного засобу, що здійснює перевезення пасажирів та/або вантажів з явними ознаками технічної несправності; -- характеру руху транспортного засобу, що викликає підозру в спроможності водія керувати ним (різка зміна напрямку руху та (або) швидкісного режиму); -- відсутності номерних знаків на транспортному засобі, наявності даних, що свідчать про причетність транспортного засобу, водія, пасажирів до скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Водій транспортного засобу зобов’язаний надавати на час перевірки посадовій особі документи, на підставі яких здійснюється перевезення, виконувати вимоги посадової особи, передбачені Порядком здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, та розпочинати рух лише з дозволу посадової особи. Перевірка одного транспортного засобу проводиться протягом не більше однієї години. 5. У разі коли під час проведення перевірки виявлено порушення законодавства про автомобільний транспорт, складається акт та/або протокол про адміністративне правопорушення. 6. У разі виявлення порушень правил перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів посадові особи складають акти за формою згідно з додатками 2 і 3 до цього Порядку та повідомляють відповідний підрозділ МВС про такі порушення. 7. Сигнал про зупинення транспортного засобу подається посадовою особою за допомогою сигнального диска (жезла), яким указується безпосередньо на транспортний засіб, який зупиняється, та на пропоноване місце зупинення з урахуванням заходів безпеки, дорожніх умов, інтенсивності руху, освітлення та видимості ділянки дороги відповідно до вимог пункту 15 Правил дорожнього руху. 8. Рух транспортного засобу дозволяється після закінчення перевірки посадовими особами. 9. Посадова особа у разі невиконання водієм транспортного засобу вимоги щодо зупинення повідомляє про це відповідний підрозділ МВС. 10. Під час звернення до водія посадова особа зобов’язана привітатися, назвати свою посаду і прізвище, пред’явити службове посвідчення, направлення на перевірку та повідомити про причину зупинення транспортного засобу.       Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 422   ЗМІНИ, що вносяться до Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті   1. У пункті 1 слова «наявністю відповідних ліцензій і ліцензійних карток, виконанням ними ліцензійних умов, а також процедуру здійснення державного нагляду за забезпеченням такими суб’єктами господарювання безпеки автомобільних перевезень» замінити словами «виконанням умов перевезень, визначених дозволом на перевезення на міжобласних автобусних маршрутах, вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення, дотриманням габаритно-вагових параметрів, наявністю дозвільних документів на виконання перевезень та відповідністю виду перевезень, відповідних ліцензій і ліцензійних карток, виконанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов, внесенням перевізниками-нерезидентами платежів за проїзд автомобільними дорогами, а також диспетчерського контролю за роботою автомобільних перевізників». 2. У пункті 4: 1) в абзаці першому слова «шляхом проведення планових, позапланових та рейдових перевірок» замінити словами «у форменому одязі, які мають відповідне службове посвідчення, направлення на перевірку, сигнальний диск (жезл) та індивідуальну печатку, шляхом проведення планових, позапланових та рейдових перевірок (перевірок на дорозі)»; 2) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту: «Положення про формений одяг, службове посвідчення, сигнальний диск (жезл) та індивідуальну печатку посадової особи та працівника Укртрансінспекції затверджує Мінінфраструктури.». У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім. 3. Пункти 5 і 7 викласти у такій редакції: «5. Планова і позапланова перевірки проводяться за місцезнаходженням суб’єкта господарювання та/або місцем провадження господарської діяльності.»; «7. Планова перевірка проводиться комплексно не частіше одного разу на рік. Позапланова перевірка проводиться на підставі заяви (повідомлення у письмовій формі) про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про автомобільний транспорт.». 4. У пункті 8: 1) в абзаці першому слова «за місцезнаходженням обов’язково перевіряється» замінити словами «перевіряється виключно»; 2) абзац п’ятнадцятий після слова «кілометрів» доповнити словами і цифрами «, або перевезення організованих груп дітей за маршрутом, який виходить за межі населеного пункту та має протяжність понад 250 кілометрів,»; 3) абзац вісімнадцятий викласти у такій редакції: «дотримання суб’єктами господарювання Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, інших законодавчих та нормативно-правових актів.». 5. Пункт 9 викласти у такій редакції: «9. Перед проведенням планової або позапланової перевірки суб’єкта господарювання керівник органу державного контролю видає наказ про проведення перевірки, підписує та скріплює печаткою органу державного контролю направлення на перевірку, яке оформляється за формою згідно з додатком 1. У наказі про проведення перевірки суб’єкта господарювання обов’язково зазначаються найменування суб’єкта господарювання, підстави проведення перевірки, дати її початку та закінчення, а також прізвища, імена та по батькові посадових осіб органу державного контролю, які проводитимуть перевірку. Направлення на планову або позапланову перевірку реєструється в журналі обліку, який зберігається в органі державного контролю.». 6. Пункт 11 після слів «більше кілометрів» доповнити словами і цифрами «або перевезення організованих груп дітей за маршрутом, який виходить за межі населеного пункту та має протяжність понад 250 кілометрів,». 7. В абзаці першому пункту 13 слова «територіальним управлінням Укртрансінспекції» замінити словами «та затверджується наказом Укртрансінспекції або її територіального органу», а після слова «перевезень,» доповнити словами «перевірки дотримання умов перевезень, визначених дозволом (договором) на перевезення,». 8. Пункт 14 викласти в такій редакції: «14. Рейдова перевірка транспортних засобів проводиться в будь-який час на окремо визначених ділянках дороги, маршрутах руху, автовокзалах, автостанціях, автобусних зупинках, місцях посадки та висадки пасажирів, стоянках таксі і транспортних засобів, місцях навантаження та розвантаження вантажних автомобілів, місцях здійснення габаритно-вагового контролю, під час виїзду з підприємств та місць стоянки, на інших об’єктах, що використовуються суб’єктами господарювання для забезпечення діяльності автомобільного транспорту.». 9. У пункті 15: 1) абзац перший після слова «перевіряється» доповнити словом «виключно»; 2) абзац четвертий викласти у такій редакції: «додержання водієм вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) (далі -- Європейська угода);»; 3) абзац десятий після слова «кілометрів» доповнити словами і цифрами «або перевезення організованих груп дітей за маршрутом, який виходить за межі населеного пункту та має протяжність понад 250 кілометрів»; 4) абзац одинадцятий після слів «Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» доповнити словами «, інших нормативно-правових актів». 10. У пункті 16: 1) у першому реченні слова «відповідно до завдання на перевірку» виключити; 2) друге речення після слова «Укртрансінспекція» доповнити словами «, та використання спеціального обладнання, призначеного для перевірки дотримання водіями Європейської угоди, здійснення габаритно-вагового контролю». 11. Абзац другий пункту 17 після слів «Правил дорожнього руху» доповнити словами «та Порядку зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні перевезення пасажирів та вантажів, посадовими особами Укртрансінспекції». 12. Пункт 18 виключити. 13. Пункт 19 викласти у такій редакції: «19. Рейдова перевірка проводиться у строк, зазначений у направленні на перевірку.». 14. Абзац другий пункту 21 після слів «ставить свій підпис» доповнити словами «, а у разі проведення перевірки виконання Європейської угоди ставить відповідний відбиток печатки на реєстраційному листку режиму праці та відпочинку водіїв (у разі наявності)». 15. У пункті 23 слово «вибіркової» виключити. 16. Пункт 25 доповнити абзацом такого змісту: «У разі виявлення вчиненого іноземним перевізником порушення посадова особа складає відповідний акт та приймає постанову про застосування адміністративно-господарського штрафу, а інформацію про виявлені порушення та адміністративно-господарський штраф надсилає центральному органові виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.». 17. Абзац другий пункту 38 після слів «(у разі його наявності)» доповнити словами «, а в разі проведення перевірки виконання Європейської угоди ставити відповідний відбиток печатки на реєстраційному листку режиму праці та відпочинку водіїв (у разі його наявності)». 18. У тексті Порядку слово «завдання» в усіх відмінках замінити словом «направлення» у відповідному відмінку, слова «фінансова санкція» в усіх відмінках і формах числа -- словами «адміністративно-господарський штраф» у відповідному відмінку і числі. 19. У додатках до Порядку: 1) у додатку 1 слово «вибіркової,» виключити; 2) у додатках 1 -- 3 слово «завдання» замінити словом «направлення»; 3) додаток 5 викласти в такій редакції: «Додаток 5 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 422)   ______________________________________________________________ (найменування органу державного контролю)   …»

Акти Міністерства транспорту та інфраструктури України

АзербайджанНаказ Міністерства транспорту і зв’язку України від 24 червня 2010 року № 385 «Про затвердження Інструкції з використання контро

Наказ 24.06.2010 N 385 Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України  20 жовтня 2010 р.  за N 946/18241   Про затвердження Інструкції  з використання контрольних пристроїв  (тахографів) на автомобільному транспорті { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства  інфраструктури  N 687 ( z2055-12 ) від 16.11.2012  N 340 ( z0935-14 ) від 24.07.2014 }    Відповідно до Закону України "Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)" ( 2819-15 ), Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року N 153 ( 993_025 ) про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті Н А К А З У Ю:  1. Затвердити Інструкцію з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті, що додається.  2. Державній адміністрації автомобільного транспорту:  2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.  2.2. Довести цей наказ до відома заінтересованих підприємств, установ, організацій та фізичних осіб та забезпечити контроль за його виконанням.  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних повноважень.    Міністр                                                    К. Єфименко  ПОГОДЖЕНО:  Міністр  внутрішніх справ України А.В.Могильов  В.о. Голови Державного комітету  України з питань технічного  регулювання та споживчої політики В.В.Ареф'єв  Міністр  промислової політики України Д.В.Колєсніков  Голова Державного комітету України  з питань регуляторної політики  та підприємництва М.Ю.Бродський  Заступник Міністра праці  та соціальної політики України В.Матвійчук  ЗАТВЕРДЖЕНО  Наказ Міністерства  транспорту та зв'язку  України  24.06.2010 N 385  Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України  20 жовтня 2010 р.  за N 946/18241    ІНСТРУКЦІЯ  з використання контрольних пристроїв  (тахографів) на автомобільному транспорті  { У тексті Інструкції слово "Мінтрансзв'язку" замінено  словом "Мінінфраструктури" згідно з Наказом  Міністерства інфраструктури N 340 ( z0935-14 ) від  24.07.2014 }  I. Загальні положення  1.1. Цю Інструкцію розроблено відповідно до вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) ( 994_016 ) (далі - ЄУТР), Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року N 153 ( 993_025 ) про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті, а також Законів України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), "Про дорожній рух" ( 3353-12 ).  1.2. Ця Інструкція визначає порядок установлення, технічного обслуговування та використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільних транспортних засобах (крім таксі), які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів. { Пункт 1.2 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 687 ( z2055-12 ) від 16.11.2012 }  1.3. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які проводять діяльність у сфері надання послуг з перевезення пасажирів та/або вантажів автомобільними транспортними засобами (крім таксі). { Пункт 1.3 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 687 ( z2055-12 ) від 16.11.2012 }  1.4. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:  адаптація тахографа до транспортного засобу - оновлення або підтвердження параметрів автомобільного транспортного засобу, що зберігаються у пам'яті тахографа, до яких залежно від типу тахографа належать: ідентифікаційний номер (VIN-код) та номерний знак (цифри та літери, нанесені на номерному знаку, - VRN) автомобільного транспортного засобу, розмір застосованих пневматичних шин, результати визначення константи тахографа "k", характеристичного коефіцієнта автомобільного транспортного засобу "w", ефективного кола шини "l", а також показники часу, пробігу, граничного значення швидкості, на яке алаштований обмежувач швидкості транспортного засобу (за наявності). Термін "адаптація тахографа до транспортного засобу", за визначенням ЄУТР ( 994_016 ), - "калібрування";  картка - картка контрольного пристрою (тахографа) з вбудованою мікросхемою, призначена для використання в цифровому тахографі; контрольний пристрій (тахограф) - обладнання, яке є засобом вимірювальної техніки, призначене для встановлення на транспортних засобах для показу та реєстрації в автоматичному чи напівавтоматичному режимі інформації про рух таких транспортних засобів та про певні періоди роботи їхніх водіїв;  перевізники - суб'єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері надання послуг з перевезення пасажирів та/або вантажів автомобільним транспортом;  ПСТ - пункт сервісу тахографів, спеціально облаштовані виробничі ділянки для надання послуг щодо установлення та технічного обслуговування тахографів суб'єктами господарювання (резидентами України), що виконують передбачені ЄУТР ( 994_016 ) функції "майстерні або механіка" та внесені Мінінфраструктури як компетентним органом з виконання ЄУТР до переліку уповноважених суб'єктів господарювання (далі - Перелік);  тахокарта - бланк, призначений для внесення й зберігання зареєстрованих даних, який вводять в аналоговий контрольний пристрій (тахограф) та на якому маркувальні пристрої останнього здійснюють безперервну реєстрацію інформації, що підлягає фіксуванню відповідно до положень ЄУТР ( 994_016 );  технічне обслуговування тахографа - технічні операції з приведення тахографа у робочий стан відповідно до інструкції його виробника, які включають активацію, зчитування даних цифрового тахографа, періодичні перевірки, ремонт, заміну тахографа або пов'язаного з ним устаткування, адаптацію тахографа до транспортного засобу;  VIN-код (Vehicle Identification Number) - ідентифікаційний номер транспортного засобу, який є структурованим поєднанням буквено-цифрових символів, присвоюється виробником транспортного засобу з метою його ідентифікації та наноситься на кузов транспортного засобу.  Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законах України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 1314-18 ), "Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)" ( 2819-15 ).  II. Установлення та технічне обслуговування тахографів  2.1. Виробники транспортних засобів здійснюють установлення тахографів згідно з вимогами ЄУТР ( 994_016 ).  2.2. ПСТ установлюють тахографи на транспортні засоби, що перебувають в експлуатації, та виконують роботи з технічного обслуговування тахографів згідно із замовленнями перевізників відповідно до вимог ЄУТР ( 994_016 ), а також виробників тахографів та транспортних засобів.  2.3. ПСТ не може передоручати виконання робіт з установлення та технічного обслуговування тахографів іншим фізичним або юридичним особам.  2.4. Транспортні засоби, призначені для перевезення небезпечних вантажів, обладнують ахографами з урахуванням положень пунктів 2.1 - 2.3 цього розділу та відповідно до законодавства щодо встановлення вимог до конструкцій таких транспортних засобів.  2.5. Повірку тахографів здійснюють повірочні лабораторії, які уповноважені на проведення повірки тахографів відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 1314-18 ). { Пункт 2.5 розділу II в редакції Наказів Міністерства інфраструктури N 687 ( z2055-12 ) від 16.11.2012, N 340 ( z0935-14 ) від 24.07.2014 }  2.6. ПСТ виконують перевірку та адаптацію тахографів до транспортних засобів відповідно до вимог ЄУТР ( 994_016 ) періодично кожні два роки, а також у разі:  установлення або заміни тахографа;  ремонту тахографа;  зміни типу розмірів пневматичних шин автомобільного транспортного засобу;  якщо під час технічного обслуговування або ремонту автомобільного транспортного засобу відбулося пошкодження таблички тахографа або пломб, накладених на його складові, під час установлення або адаптації або у разі зміни конструкції автотранспортного засобу, що може вплинути на роботу тахографа.  2.7. За результатами перевірки та адаптування тахографа до транспортного засобу ПСТ оформлює у двох примірниках протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу за формою, наведеною в додатку 1.  Бланк протоколу перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу роздруковується відповідальною особою ПСТ на папері формату А4 (210х297 мм) щільністю 100 г/кв.м або більше. Не допускається робити закреслення чи виправлення відомостей, які заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписано та поставлено печатку відповідальної особи ПСТ. У графах, які не заповнюються під час складання протоколу, проставляються прочерки. { Пункт 2.7 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 340 ( z0935-14 ) від 24.07.2014 }  ПСТ надає один примірник зазначеного протоколу перевізнику, а другий залишає собі і зберігає разом з тахокартою або у разі цифрового тахографа - з роздруківкою та електронними файлами, що підтверджують достовірність наведених у протоколі даних.  Протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу зберігають протягом трьох років з дати проведення робіт.  2.8. За умови позитивних результатів перевірки та адаптації тахографа ПСТ відповідно до вимог ЄУТР ( 994_016 ) маркує транспортний засіб та опломбовує тахограф і йогоскладові чітким відбитком тавра згідно з вимогами додатка 2.  III. Умови використання тахографів  3.1. Виробники транспортних засобів, перевізники, водії та ПСТ використовують тахографи, тахокарти, картки до цифрових тахографів, тип яких затверджено відповідно до вимог ЄУТР ( 994_016 ).  3.2. Мінінфраструктури забезпечує відповідно до вимог ЄУТР ( 994_016 ) обіг (облік, видачу, скасування, призупинення дії, поновлення, перевірку чинності) карток чотирьох типів для цифрових тахографів: водія (картка водія); ПСТ (картка майстерні); особи, уповноваженої здійснювати контроль (картка контролера); перевізника (картка підприємства).  3.3. Водій транспортного засобу, обладнаного тахографом:  забезпечує правильну експлуатацію тахографа та управління режимами його роботи відповідно до інструкції виробника тахографа;  своєчасно встановлює, змінює і заповнює тахокарти та забезпечує їх належне зберігання;  використовує тахокарти (у разі використання аналогового тахографа) або у разі використання цифрового тахографа - особисту картку водія кожного дня, протягом якого керував транспортним засобом;  має при собі: протокол про перевірку та адаптацію тахографа до транспортного засобу; заповнені тахокарти у кількості, що передбачена ЄУТР ( 994_016 ), або картку водія чи роздруківку даних роботи тахографа у разі обладнання транспортного засобу цифровим тахографом;  у разі несправності або пошкодження аналогового тахографа своєчасно записує від руки дані щодо режиму роботи та відпочинку на зворотному боці тахокарти, де нанесена сітка з відповідними графічними позначками, інформує про це відповідну посадову особу перевізника, з яким водій перебуває у трудових відносинах (для найманих водіїв);  у разі несправності або пошкодження цифрового тахографа або картки до нього своєчасно записує від руки дані щодо режиму роботи та відпочинку на зворотному боці аркуша, призначеного для роздруківки даних, що використовують у даному тахографі, та забезпечує належне зберігання таких записів.  3.4. Якщо в рейсі перебувають двоє водіїв, положення абзаців п'ятого - сьомого пункту 3.3 цього розділу поширюються на кожного водія окремо.  3.5. Перевізники:  забезпечують водіїв, які відправляються в рейс, необхідною кількістю тахокарт або паперу для роздруківки даних, що відповідають типу тахографа (аналоговий, цифровий);  зберігають інформацію, отриману за допомогою тахографа, кожного водія протягом 12 місяців з дати останнього запису, а протоколи перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу, свідоцтва про повірку - протягом одного року з дати закінчення терміну їх дії;  аналізують інформацію щодо дотримання режимів праці та відпочинку водіїв, отриману за допомогою тахографа, а в разі виявлення порушень вживають заходів щодо недопущення та запобігання виникненню їх в подальшому.  3.6. Перевізники забезпечують належну експлуатацію тахографів та транспортних засобів з установленими тахографами та згідно з вимогами ЄУТР ( 994_016 ) здійснюють періодичні інспекції, які включають перевірку:  правильності роботи тахографа та відповідності його типу згідно із законодавством (обов'язковість установлення тахографа певного типу - аналоговий або цифровий, позначка затвердження типу згідно з ЄУТР) ( 994_016 );  наявності та цілісності таблички тахографа та його пломб, а також маркування таблички та пломб тахографа знаком ПСТ, внесеним до Переліку;  дотримання вимог щодо періодичності проведення перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу, а також перевірки тахографа;  дотримання вимог щодо періодів роботи та відпочинку водіїв та їх відповідність параметрам руху, зареєстрованим тахографом;  наявності у водіїв транспортних засобів тахокарт у кількості, визначеній пунктом 3.3 цього розділу, або наявності та чинності картки для цифрового тахографа;  строків зберігання відповідної інформації, отриманої за допомогою тахографа, протоколів перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу та повірки тахографа.  Голова Державної адміністрації  автомобільного транспорту С.Доброход    Додаток 1  до Інструкції  з використання контрольних  пристроїв (тахографів)  на автомобільному транспорті    МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ    ПРОТОКОЛ  перевірки та адаптації тахографа  до транспортного засобу  Ідентифікаційний номер UA ____ N_________    від "_______" _________________ 20___ року  1. Найменування та місцезнаходження пункту сервісу тахографів ___  _________________________________________________________________  2. Порядковий номер пункту сервісу тахографів у Переліку  суб'єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне  обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних  транспортних засобах ____________________________________________  3. Номер картки майстерні (у разі обслуговування цифрових  тахографів) ____________________  4. Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) автомобільного  перевізника ___________________  уповноважена особа (прізвище, ім'я, по батькові) ________________  __________________________________________  5. Дані транспортного засобу:  1) марка, модель, рік випуску ___________________________________  2) реєстраційний номер транспортного засобу (VRN) _______________  3) ідентифікаційний номер (VIN) _________________________________  6. Дані тахографа:  1) марка, модель_________________________________________________  2) тип __________________________________________________________  3) виробник _____________________________________________________  4) заводський номер _____________________________________________  5) дата виготовлення ____________________________________________  6) підстава для перевірки та адаптації(1) _______________________  7) дата попередньої перевірки та адаптації ______________________  UA(2)_______________  7. Перевірка та адаптація тахографа до транспортного засобу  здійснюються за допомогою(3):  ділянки дороги довжиною не менше ніж 1000 метрів;  стенду з біговими барабанами чи роликами;  пристрою аналогічного відтворення параметрів руху транспортного  засобу із застосуванням устаткування для автоматичного  реєстрування часу, швидкості та пройденої ним відстані, який  відповідає вимогам згідно з процедурою оцінки відповідності.   Додаток 2  до Інструкції з використання  контрольних пристроїв  (тахографів)  на автомобільному транспорті   МАРКУВАННЯ ТАХОГРАФІВ  1. Для маркування табличок тахографів та пломб, що використовують для пломбування тахографів, застосовують познаку пункту сервісу тахографів: "UA - ППП", де ППП - номер пункту сервісу тахографів за переліком уповноважених суб'єктів господарювання.  2. Табличка перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу має бути самоклейна та пошкоджуватися при спробі знімання. На табличці тахографа повинно бути наведено відповідно до даних, зазначених у протоколі перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу згідно з додатком 1 до цієї Інструкції: назву та адресу пункту сервісу тахографів або познаку пункту сервісу тахографів; характеристичний коефіцієнт транспортного засобу "w = ... об/км" або "w = ... імп/км"; ефективне коло шин коліс транспортного засобу "l = ... мм"; константу тахографів у формі "k-… об/км" або "k-… імп/км"; { Абзац шостий пункту 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 687 ( z2055-12 ) від 16.11.2012 } дату перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу; розмір шин; { Пункт 2 доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 687 ( z2055-12 ) від 16.11.2012 } Ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN). { Пункт 2 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 687 ( z2055-12 ) від 16.11.2012 }  3. Пломбування тахографів та їх складових здійснюють згідно з вимогами ЄУТР ( 994_016 ). Для пломбування тахографіввикористовують такі пломби:  3.1. Пломба капсульна втиснута, червона, пластмасова діаметром 7,2 мм з познакою пункту сервісу тахографів.  3.2. Пломба свинцева двостороння (відбиток тавра з познакою пункту сервісу тахографів - випуклий) діаметром 12 мм з тавром.  3.3. Пломба ремонтна (втиснута, червона) діаметром 7,2 мм з познакою пункту сервісу тахографів.  

Наказ від 19 квітня 2013 року № 239 "Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757"

Міністерство інфраструктури України  Наказ від 19 квітня 2013 року № 239   Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2013 року за № 725/23257   Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757   Відповідно до статті 55 Закону України «Про автомобільний транспорт» та з метою впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів, необхідних для здійснення міжнародних перевезень пасажирів і вантажів, НАКАЗУЮ: 1. У пункті 1 наказу Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757 «Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1075/9674, слова «оформлення, видачі, використання, обліку та звітності щодо дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між країнами -- членами ЄКМТ» замінити словами «проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту». 2. Внести зміни до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1075/9674, виклавши його в новій редакції, що додається. 3. Внести зміни до Порядку оформлення, видачі, використання, обліку та звітності щодо дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між країнами -- членами ЄКМТ, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1076/9675, виклавши його в новій редакції, що додається. 4. Департаменту автомобільного транспорту забезпечити: 4.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку. 4.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України. 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.   Міністр В. Козак ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва М. Бродський Голова Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті Є. Пронченко     ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 19 квітня 2013 року № 239) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2013 року за № 725/23257   Порядок оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку   I. Загальні положення 1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень. 1.2. Цей Порядок встановлює процедуру оформлення і видачі дозволів на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні (далі -- дозвіл), їх обміну та обліку. 1.3. Перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом територією іноземних держав або транзитом через їхні території здійснюється автомобільними перевізниками згідно з вимогами міжнародних договорів України та на підставі належним чином оформлених відповідних дозволів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. 1.4. Перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом між пунктами, розташованими на території іноземної держави, заборонено, якщо на це не отримано відповідного дозволу компетентного органу іноземної держави згідно з вимогами міжнародних договорів України. 1.5. Бланки дозволів є номерними бланками та не є документами суворої звітності. 1.6. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: квота -- кількість дозволів на проїзд автомобільного транспортного засобу з однієї країни в іншу протягом визначеного періоду; квота автомобільного перевізника -- кількість дозволів обмеженої квоти, які автомобільний перевізник має право отримати; обмежена квота -- квота дозволів, яка не є достатньою для забезпечення потреб автомобільних перевізників.   II. Узгодження квоти дозволів 2.1. Квота дозволів для України на наступний рік визначається компетентними органами іноземних держав згідно з міжнародними договорами України з питань міжнародних автомобільних перевезень. 2.2. Узгодження квоти дозволів для перевезення пасажирів і вантажів з урахуванням потреби автомобільних перевізників здійснює Міністерство інфраструктури України. 2.3. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті на підставі інформації, наданої Міністерством інфраструктури України, здійснює організацію замовлення на виготовлення бланків дозволів на в’їзд (ввезення) та рух територією України вантажного транспортного засобу у міжнародному автомобільному сполученні (додаток до цього Порядку), а також бланків дозволів для здійснення відповідних перевезень пасажирів територією України згідно з вимогами наказу Міністерства транспорту України від 09 лютого 2004 року № 75 «Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2004 року за № 759/9358 (із змінами). 2.4. Міністерство інфраструктури України щороку не пізніше 20 грудня здійснює з компетентними органами іноземних держав обмін бланків дозволів, зазначених у пункті 2.3 цього розділу, на бланки іноземних дозволів. 2.5. Отримані бланки дозволів Міністерство інфраструктури України передає в повному обсязі до Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті для їх подальшого обліку, оформлення та видачі автомобільним перевізникам.   III. Оформлення та видача дозволів 3.1. Оформлення та видача дозволів проводяться в пунктах видачі дозволів Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті та її територіальних органів (далі -- пункт видачі дозволів). 3.2. Дозволи для перевезення вантажів оформлюються і видаються водію автомобільного транспортного засобу (автомобільному перевізнику або уповноваженій ним особі) (далі -- уповноважена особа) на підставі усного звернення або письмової заяви, в якій зазначаються найменування (прізвище, ім’я, по батькові) автомобільного перевізника та його місцезнаходження (місце проживання), відомості щодо автомобільних транспортних засобів (реєстраційні номери, вантажопідйомність, повна маса), маршруту руху із зазначенням країн відправлення та призначення, а також країн прямування автомобільного транспортного засобу, вантажу (вага, загальна кількість), видів дозволів, які бажає отримати автомобільний перевізник, та пункт видачі дозволів. Для оформлення та видачі дозволу уповноважена особа при усному зверненні та поданні письмової заяви пред’являє документ, що посвідчує особу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, документи на вантаж, сертифікати відповідності транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. 3.3. Дозволи на поїздку територією іноземних держав під час виконання нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні оформлюються і видаються уповноваженій особі на підставі усного звернення або письмової заяви при пред’явленні таких документів, підписаних автомобільним перевізником та засвідчених його печаткою: схеми міжнародного маршруту; графіка роботи та відпочинку водіїв; копії документа про підтвердження відповідності автобусів параметрам комфортності; копії договору, укладеного між автомобільним перевізником та замовником транспортних послуг, про здійснення міжнародних нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні; копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автобус, що буде виконувати перевезення. Для отримання дозволу уповноважена особа звертається не пізніше ніж за п’ять робочих днів до здійснення відповідного перевезення пасажирів. Автомобільний перевізник забезпечується тільки дозволами, необхідними йому для конкретної поїздки. 3.4. Дозволи видаються уповноваженій особі після пред’явлення документа, що підтверджує оплату за надання послуги з видачі відповідного дозволу. 3.5. Оформлення, видача та облік дозволів здійснюються з використанням комп’ютерного програмного забезпечення (із застосуванням штрих-коду). 3.6. У дозволі зазначаються: найменування (прізвище, ім’я, по батькові) автомобільного перевізника, його місцезнаходження (місце проживання); реєстраційний номер автомобільного транспортного засобу; дата видачі дозволу. Дозвіл підписується посадовою особою Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті з проставленням номерного штампа такої посадової особи. 3.7. Дозволи на поїздку територією іноземних держав під час виконання нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, які мають обмежені річні квоти, видаються автомобільним перевізникам за їх зверненнями на підставі рішення Державної інспекції України з безпеки на автомобільному транспорті не пізніше ніж за п’ять робочих днів до здійснення відповідного перевезення пасажирів. 3.8. Міністерство інфраструктури України для забезпечення виконання перевезень вантажів, важливих для економіки України, може встановлювати резерв до 2 % загальної квоти дозволів. 3.9. Міністерство інфраструктури України може встановлювати обмеження щодо забезпечення дозволами, які мають обмежені річні квоти, на поїздку територією окремих іноземних держав деяких категорій транспортних засобів, а саме: оформлення проводити на екологічні автомобілі: «зелений», «особливо зелений і безпечний», «Євро-3 безпечний», або тільки на «особливо зелений і безпечний», «Євро-3 безпечний», або тільки на «Євро-3 безпечний» та вищої категорії екологічної безпеки; оформлення проводити на завантажені автомобілі; оформлення проводити на певні види перевезень; оформлення проводити на автомобілі, повна маса яких перевищує 10 тонн. 3.10. Міністерство інфраструктури України створює Комісію з розподілу дозволів для перевезення вантажів, які мають обмежені річні квоти (далі -- Комісія з розподілу), у складі не менше п’яти членів з представників відповідних структурних підрозділів Міністерства інфраструктури України, Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, а також представників підприємств, установ, організацій, їх об’єднань, що входять до сфери управління Міністерства інфраструктури України та/або здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (за погодженням з їх керівниками). 3.11. Рішення Комісії з розподілу приймається на засіданні в присутності не менше 2/3 її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів та оформлюється протоколом. Рішення Комісії з розподілу приймається з урахуванням рішень Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів. 3.12. Міністерство інфраструктури України на підставі рішення Комісії з розподілу затверджує розподіли (річні та квартальні) дозволів, які мають обмежені річні квоти, на поїздку територією окремих іноземних держав. Розподілу підлягає річна квота дозволів, за винятком встановленого Міністерством інфраструктури України резерву дозволів. 3.13. Для участі у розподілі дозволів для перевезення вантажів, які мають обмежені річні квоти, автомобільні перевізники подають до Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті заяву на отримання відповідних дозволів із зазначенням кількості здійснених перевезень вантажів за попередній рік 3.14. Результатом розподілу дозволів, які мають обмежені річні квоти, є річна квота автомобільного перевізника за видами дозволів, що в рівних частинах поділяється на квартальні квоти. 3.15. Річна квота дозволів автомобільного перевізника визначається пропорційно кількості дозволів фактично використаних ним за попередній рік з урахуванням запланованої кількості перевезень вантажів у наступному році, зазначеної в заяві на отримання відповідних дозволів. 3.16. Автомобільний перевізник може отримати одноразово не більше виділеної йому квартальної квоти дозволів для перевезення вантажів, які мають обмежені річні квоти (окремо за кожним видом дозволу). Якщо автомобільний перевізник використав квартальну квоту дозволів для перевезення вантажів, він може отримати дозволи для перевезення вантажів наступного кварталу в межах виділеної йому річної квоти дозволів для перевезення вантажів. Якщо автомобільний перевізник не повністю використав виділену йому квартальну квоту дозволів, у наступному кварталі він одноразово може отримати дозволи у кількості, що не перевищує кількість дозволів, використаних ним у попередньому кварталі. 3.17. У разі невикористання автомобільним перевізником квартальної квоти дозволів його річна квота зменшується на кількість невикористаних дозволів. Дозволи, право на отримання яких автомобільний перевізник втратив, розподіляються між автомобільними перевізниками, які бажають здійснювати перевезення вантажів. За відсутності поданих заяв від автомобільних перевізників такі дозволи використовуються для поповнення резерву дозволів Міністерства інфраструктури України. 3.18. Результати розподілу дозволів, які мають обмежені річні квоти, оприлюднюються шляхом розміщення на веб-сайтах Міністерства інфраструктури України та Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті. 3.19. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, подає до Міністерства інфраструктури України інформацію щодо видачі автомобільним перевізникам дозволів (у розрізі країн, виду дозволів).   IV. Порядок використання та повернення дозволів 4.1. При оформленні та видачі дозволів автомобільний перевізник інформується про особливості їх використання, умови здійснення перевезень територією іноземних держав та строки повернення використаних та невикористаних дозволів. 4.2. Автомобільний перевізник забезпечує належне використання, збереження та обов’язкове своєчасне повернення виданого йому дозволу. 4.3. Передача дозволу іншому автомобільному перевізнику та здійснення будь-яких виправлень у ньому забороняються. 4.4. Забороняється зарахування при розрахунках використаної квоти дозволів для перевезення вантажів одного автомобільного перевізника іншому автомобільному перевізнику, крім випадків: правонаступництва у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) автомобільного перевізника -- юридичної особи; зміни найменування та/або місцезнаходження юридичної особи; зміни прізвища, імені, по батькові та/або місця проживання фізичної особи -- підприємця; створення автомобільного перевізника -- юридичної особи, власником або співвласником якого є автомобільний перевізник -- фізична особа -- підприємець, якому була виділена квота дозволів та підприємницька діяльність якого припинена. 4.5. Використані автомобільним перевізником дозволи підлягають обов’язковому поверненню в пункти видачі дозволів протягом 15 днів після завершення поїздки. 4.6. Автомобільні перевізники, які отримали дозвіл та не використали його до закінчення строку дії дозволу, зобов’язані повернути його в пункти видачі дозволів до 15 лютого року, наступного за звітним.   V. Контроль за оформленням, видачею, використанням і поверненням дозволів та аналіз ефективності використання дозволів 5.1. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті згідно з покладеними на неї функціями забезпечує контроль за оформленням, видачею та обліком дозволів. 5.2. Для аналізу ефективності використання автомобільними перевізниками дозволів з представників Міністерства інфраструктури України та Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті утворюється Комісія з питань аналізу ефективності використання дозволів, склад якої затверджується наказом Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті. 5.3. Головним завданням Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів є розгляд інформації, наданої відповідним структурним підрозділом Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, щодо кількості виданих та використаних дозволів у розрізі країн та автомобільних перевізників, переліку автомобільних перевізників, які допустили порушення вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень, а також підготовка пропозицій щодо удосконалення здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів. 5.4. Засідання Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів проводяться за рішенням її голови або заступника голови, але не рідше одного разу на півроку. Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності -- заступник голови. 5.5. Рішення Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів приймаються на засіданнях у присутності не менше ніж 2/3 її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним. 5.6. Рішення Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів оформлюється протоколом, який підписується всіма її членами, присутніми на засіданні, та має рекомендаційний характер. 5.7. Рішення Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті Державної інспекції України з безпеки на автомобільному транспорті. 5.8. Для знищення невикористаних, бракованих та зіпсованих бланків дозволів, а також використаних дозволів Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті утворюється комісія з утилізації бланків дозволів у складі не менше п’яти осіб. 5.9. Використані дозволи знищуються двічі на рік (за I, II квартали -- до 15 жовтня поточного року, за III, IV квартали -- до 1 квітня року, наступного за звітним). Невикористані, браковані та зіпсовані бланки дозволів знищуються до 1 квітня року, наступного за звітним.   VI. Облік і зберігання бланків дозволів 6.1. Облік, зберігання та передача бланків дозволів між територіальними органами Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечуються Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті. 6.2. У випадках втрати бланків дозволів призначається службове розслідування кожного такого випадку.   Директор Департаменту автомобільного транспорту Д. Петухов

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ №239 від 19.04.2013 "Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 2

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ   НАКАЗ   19.04.2013    № 239                                                                             Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2013 р. за № 725/23257   Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757   Відповідно до статті 55 Закону України «Про автомобільний транспорт» та з метою впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів, необхідних для здійснення міжнародних перевезень пасажирів і вантажів, НАКАЗУЮ: 1. У пункті 1 наказу Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757 «Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1075/9674, слова «оформлення, видачі, використання, обліку та звітності щодо дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між країнами - членами ЄКМТ» замінити словами «проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту». 2. Внести зміни до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1075/9674, виклавши його в новій редакції, що додається. 3. Внести зміни до Порядку оформлення, видачі, використання, обліку та звітності щодо дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між країнами - членами ЄКМТ, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1076/9675, виклавши його в новій редакції, що додається. 4. Департаменту автомобільного транспорту забезпечити: 4.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку. 4.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України. 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К.О.     Міністр                                                                                                        В.В. Козак                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства транспорту України 20.08.2004  № 757 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України 19.04.2013 № 239)                                                                                               Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2013 р. за № 725/23257   ПОРЯДОК оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку     I. Загальні положення 1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт»та міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень. 1.2. Цей Порядок встановлює процедуру оформлення і видачі дозволів на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні (далі - дозвіл), їх обміну та обліку. 1.3. Перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом територією іноземних держав або транзитом через їхні території здійснюється автомобільними перевізниками згідно з вимогами міжнародних договорів України та на підставі належним чином оформлених відповідних дозволів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. 1.4. Перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом між пунктами, розташованими на території іноземної держави, заборонено, якщо на це не отримано відповідного дозволу компетентного органу іноземної держави згідно з вимогами міжнародних договорів України. 1.5. Бланки дозволів є номерними бланками та не є документами суворої звітності. 1.6. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: квота - кількість дозволів на проїзд автомобільного транспортного засобу з однієї країни в іншу протягом визначеного періоду; квота автомобільного перевізника - кількість дозволів обмеженої квоти, які автомобільний перевізник має право отримати; обмежена квота - квота дозволів, яка не є достатньою для забезпечення потреб автомобільних перевізників.     II. Узгодження квоти дозволів 2.1. Квота дозволів для України на наступний рік визначається компетентними органами іноземних держав згідно з міжнародними договорами України з питань міжнародних автомобільних перевезень. 2.2. Узгодження квоти дозволів для перевезення пасажирів і вантажів з урахуванням потреби автомобільних перевізників здійснює Міністерство інфраструктури України. 2.3. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті на підставі інформації, наданої Міністерством інфраструктури України, здійснює організацію замовлення на виготовлення бланків дозволів на в’їзд (ввезення) та рух територією України вантажного транспортного засобу у міжнародному автомобільному сполученні (додаток до цього Порядку), а також бланків дозволів для здійснення відповідних перевезень пасажирів територією України згідно з вимогами наказу Міністерства транспорту України від 09 лютого 2004 року № 75 «Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2004 року за № 759/9358 (із змінами). 2.4. Міністерство інфраструктури України щороку не пізніше 20 грудня здійснює з компетентними органами іноземних держав обмін бланків дозволів, зазначених у пункті 2.3 цього розділу, на бланки іноземних дозволів. 2.5. Отримані бланки дозволів Міністерство інфраструктури України передає в повному обсязі до Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті для їх подальшого обліку, оформлення та видачі автомобільним перевізникам. III. Оформлення та видача дозволів 3.1. Оформлення та видача дозволів проводяться в пунктах видачі дозволів Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті та її територіальних органів (далі - пункт видачі дозволів). 3.2. Дозволи для перевезення вантажів оформлюються і видаються водію автомобільного транспортного засобу (автомобільному перевізнику або уповноваженій ним особі) (далі - уповноважена особа) на підставі усного звернення або письмової заяви, в якій зазначаються найменування (прізвище, ім’я, по батькові) автомобільного перевізника та його місцезнаходження (місце проживання), відомості щодо автомобільних транспортних засобів (реєстраційні номери, вантажопідйомність, повна маса), маршруту руху із зазначенням країн відправлення та призначення, а також країн прямування автомобільного транспортного засобу, вантажу (вага, загальна кількість), видів дозволів, які бажає отримати автомобільний перевізник, та пункт видачі дозволів. Для оформлення та видачі дозволу уповноважена особа при усному зверненні та поданні письмової заяви пред’являє документ, що посвідчує особу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, документи на вантаж, сертифікати відповідності транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. 3.3. Дозволи на поїздку територією іноземних держав під час виконання нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні оформлюються і видаються уповноваженій особі на підставі усного звернення або письмової заяви при пред’явленні таких документів, підписаних автомобільним перевізником та засвідчених його печаткою: схеми міжнародного маршруту; графіка роботи та відпочинку водіїв; копії документа про підтвердження відповідності автобусів параметрам комфортності; копії договору, укладеного між автомобільним перевізником та замовником транспортних послуг, про здійснення міжнародних нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні; копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автобус, що буде виконувати перевезення. Для отримання дозволу уповноважена особа звертається не пізніше ніж за п’ять робочих днів до здійснення відповідного перевезення пасажирів. Автомобільний перевізник забезпечується тільки дозволами, необхідними йому для конкретної поїздки. 3.4. Дозволи видаються уповноваженій особі після пред’явлення документа, що підтверджує оплату за надання послуги з видачі відповідного дозволу. 3.5. Оформлення, видача та облік дозволів здійснюються з використанням комп'ютерного програмного забезпечення (із застосуванням штрих-коду). 3.6. У дозволі зазначаються: найменування (прізвище, ім’я, по батькові) автомобільного перевізника, його місцезнаходження (місце проживання); реєстраційний номер автомобільного транспортного засобу; дата видачі дозволу. Дозвіл підписується посадовою особою Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті з проставленням номерного штампа такої посадової особи. 3.7. Дозволи на поїздку територією іноземних держав під час виконання нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, які мають обмежені річні квоти, видаються автомобільним перевізникам за їх зверненнями на підставі рішення Державної інспекції України з безпеки на автомобільному транспорті не пізніше ніж за п’ять робочих днів до здійснення відповідного перевезення пасажирів. 3.8. Міністерство інфраструктури України для забезпечення виконання перевезень вантажів, важливих для економіки України, може встановлювати резерв до 2 % загальної квоти дозволів. 3.9. Міністерство інфраструктури України може встановлювати обмеження щодо забезпечення дозволами, які мають обмежені річні квоти, на поїздку територією окремих іноземних держав деяких категорій транспортних засобів, а саме: оформлення проводити на екологічні автомобілі: «зелений», «особливо зелений і безпечний», «Євро-3 безпечний», або тільки на «особливо зелений і безпечний», «Євро-3 безпечний», або тільки на «Євро-3 безпечний» та вищої категорії екологічної безпеки; оформлення проводити на завантажені автомобілі; оформлення проводити на певні види перевезень; оформлення проводити на автомобілі, повна маса яких перевищує 10 тонн. 3.10. Міністерство інфраструктури України створює Комісію з розподілу дозволів для перевезення вантажів, які мають обмежені річні квоти (далі - Комісія з розподілу), у складі не менше п’яти членів з представників відповідних структурних підрозділів Міністерства інфраструктури України, Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, а також представників підприємств, установ, організацій, їх об’єднань, що входять до сфери управління Міністерства інфраструктури України та/або здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (за погодженням з їх керівниками). 3.11. Рішення Комісії з розподілу приймається на засіданні в присутності не менше 2/3 її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів та оформлюється протоколом. Рішення Комісії з розподілу приймається з урахуванням рішень Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів. 3.12. Міністерство інфраструктури України на підставі рішення Комісії з розподілу затверджує розподіли (річні та квартальні) дозволів, які мають обмежені річні квоти, на поїздку територією окремих іноземних держав. Розподілу підлягає річна квота дозволів, за винятком встановленого Міністерством інфраструктури України резерву дозволів. 3.13. Для участі у розподілі дозволів для перевезення вантажів, які мають обмежені річні квоти, автомобільні перевізники подають до Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті заяву на отримання відповідних дозволів із зазначенням кількості здійснених перевезень вантажів за попередній рік. 3.14. Результатом розподілу дозволів, які мають обмежені річні квоти, є річна квота автомобільного перевізника за видами дозволів, що в рівних частинах поділяється на квартальні квоти. 3.15. Річна квота дозволів автомобільного перевізника визначається пропорційно кількості дозволів фактично використаних ним за попередній рік з урахуванням запланованої кількості перевезень вантажів у наступному році, зазначеної в заяві на отримання відповідних дозволів. 3.16. Автомобільний перевізник може отримати одноразово не більше виділеної йому квартальної квоти дозволів для перевезення вантажів, які мають обмежені річні квоти (окремо за кожним видом дозволу). Якщо автомобільний перевізник використав квартальну квоту дозволів для перевезення вантажів, він може отримати дозволи для перевезення вантажів наступного кварталу в межах виділеної йому річної квоти дозволів для перевезення вантажів. Якщо автомобільний перевізник не повністю використав виділену йому квартальну квоту дозволів, у наступному кварталі він одноразово може отримати дозволи у кількості, що не перевищує кількість дозволів, використаних ним у попередньому кварталі. 3.17. У разі невикористання автомобільним перевізником квартальної квоти дозволів його річна квота зменшується на кількість невикористаних дозволів. Дозволи, право на отримання яких автомобільний перевізник втратив, розподіляються між автомобільними перевізниками, які бажають здійснювати перевезення вантажів. За відсутності поданих заяв від автомобільних перевізників такі дозволи використовуються для поповнення резерву дозволів Міністерства інфраструктури України. 3.18. Результати розподілу дозволів, які мають обмежені річні квоти, оприлюднюються шляхом розміщення на веб-сайтах Міністерства інфраструктури України та Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті. 3.19. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, подає до Міністерства інфраструктури України інформацію щодо видачі автомобільним перевізникам дозволів (у розрізі країн, виду дозволів).   IV. Порядок використання та повернення дозволів 4.1. При оформленні та видачі дозволів автомобільний перевізник інформується про особливості їх використання, умови здійснення перевезень територією іноземних держав та строки повернення використаних та невикористаних дозволів. 4.2. Автомобільний перевізник забезпечує належне використання, збереження та обов’язкове своєчасне повернення виданого йому дозволу. 4.3. Передача дозволу іншому автомобільному перевізнику та здійснення будь-яких виправлень у ньому забороняються. 4.4. Забороняється зарахування при розрахунках використаної квоти дозволів для перевезення вантажів одного автомобільного перевізника іншому автомобільному перевізнику, крім випадків: правонаступництва у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) автомобільного перевізника - юридичної особи; зміни найменування та/або місцезнаходження юридичної особи; зміни прізвища, імені, по батькові та/або місця проживання фізичної особи - підприємця; створення автомобільного перевізника - юридичної особи, власником або співвласником якого є автомобільний перевізник - фізична особа - підприємець, якому була виділена квота дозволів та підприємницька діяльність якого припинена. 4.5. Використані автомобільним перевізником дозволи підлягають обов’язковому поверненню в пункти видачі дозволів протягом 15 днів після завершення поїздки. 4.6. Автомобільні перевізники, які отримали дозвіл та не використали його до закінчення строку дії дозволу, зобов’язані повернути його в пункти видачі дозволів до 15 лютого року, наступного за звітним.   V. Контроль за оформленням, видачею, використанням і поверненням дозволів та аналіз ефективності використання дозволів 5.1. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті згідно з покладеними на неї функціями забезпечує контроль за оформленням, видачею та обліком дозволів. 5.2. Для аналізу ефективності використання автомобільними перевізниками дозволів з представників Міністерства інфраструктури України та Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті утворюється Комісія з питань аналізу ефективності використання дозволів, склад якої затверджується наказом Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті. 5.3. Головним завданням Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів є розгляд інформації, наданої відповідним структурним підрозділом Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, щодо кількості виданих та використаних дозволів у розрізі країн та автомобільних перевізників, переліку автомобільних перевізників, які допустили порушення вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень, а також підготовка пропозицій щодо удосконалення здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів. 5.4. Засідання Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів проводяться за рішенням її голови або заступника голови, але не рідше одного разу на півроку. Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови. 5.5. Рішення Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів приймаються на засіданнях у присутності не менше ніж 2/3 її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним. 5.6. Рішення Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів оформлюється протоколом, який підписується всіма її членами, присутніми на засіданні, та має рекомендаційний характер. 5.7. Рішення Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті Державної інспекції України з безпеки на автомобільному транспорті. 5.8. Для знищення невикористаних, бракованих та зіпсованих бланків дозволів, а також використаних дозволів Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті утворюється комісія з утилізації бланків дозволів у складі не менше п’яти осіб. 5.9. Використані дозволи знищуються двічі на рік (за I, II квартали - до 15 жовтня поточного року, за III, IV квартали - до 01 квітня року, наступного за звітним). Невикористані, браковані та зіпсовані бланки дозволів знищуються до 01 квітня року, наступного за звітним.   VI. Облік і зберігання бланків дозволів 6.1. Облік, зберігання та передача бланків дозволів між територіальними органами Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечуються Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті. 6.2. У випадках втрати бланків дозволів призначається службове розслідування кожного такого випадку.   Директор Департаменту автомобільного транспорту                        Д.В. Петухов  

Заява претендента про участь у конкурсі на отримання дозволу (ів) Європейської Конференції Міністрів Транспорту

З Р А З О К  Заява претендента про участь у конкурсі на отримання дозволу (ів) Європейської Конференції Міністрів Транспорту   Я,____________________________________________________________ , (юридична або фізична особа, посада та прізвище керівника для юридичної особи) ознайомився (лась) з оголошенням Державної адміністрації автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури України про проведення конкурсу та його Умовами і бажаю взяти участь у ньому для одержання дозволу (ів) Європейської Конференції Міністрів Транспорту (з них із можливістю виконувати перевезення до Італії _____, Австрії _____, Греції _____, Угорщини _____, Росії _____). Зобов’язуюсь виконувати умови конкурсу, вимоги законодавчих та інших нормативно-правових документів, які регламентують перевезення вантажів автомобільним транспортом. Місцезнаходження претендента: ____________________________________ ____________________________________________________________________.   До заяви додаються: 1. Анкета претендента на отримання дозволу ЄКМТ. 2. Копія ліцензії на право виконання міжнародних перевезень вантажів (при наявності). 3. Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. 4. Копії сертифікатів.   Керівник ______________________ м. п.                                         (дата, підпис)     Примітки: 1. Пакет документів, який додається до заяви, має бути скомплектований у вигляді загальної частини (пункти 1, 2) та комплекту на кожний автомобіль – тягач та на кожний причіп/напівпричіп (пункти 3, 4). 2. Пакети документів мають бути прошиті і засвідчені печаткою заявника. Усі копії документів, що подаються на конкурс, мають бути завірені підписом керівника (власника) і печаткою заявника.   З Р А З О К       А Н К Е Т А претендента на участь в конкурсі на отримання дозволу (лів) Європейської Конференції Міністрів Транспорту       Відомості про юридичну або фізичну особу, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі на отримання дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту:   1. Реквізити претендента______________________________________________________________________________________ (назва підприємства) ____________________________________________________________________________________________________________ (ідентифікаційний код підприємства ЄДРПОУ) ____________________________________________________________________________________________________________ (поштовий індекс, адреса)   (посада та прізвище, ім’я, по батькові керівника) ____________________________________________________________________________________________________________ (телефон, факс) 2. Наявність рухомого складу:   Автомобіль Причіп / Напівпричіп Марка Модель Рік виготов-лення Держ. номер Ідент. номер вироб-ника (VIN) Інформація щодо сертифікатів Серія і номер ліцен-зійної картки Марка Модель Рік виготов-лення Держ. номер Ідент. номер вироб-ника (VIN) Інформація щодо сертифікатів Номер Дата видачі Термін дії Ким видано Номер Дата видачі Термін дії Ким видано                                       Всього:                                           3. Інформація щодо отримання дозволів ЄКМТ в попередні роки (рік, кількість дозволів, кількість кругорейсів на місяць) ____________________________________________________________________________________________________________     4. Місце стоянки транспортних засобів __________________________________________________________________________   5. Наявність ремонтної бази ___________________________________________________________________________________   6. Інші відомості щодо претендента (заповнюються у разі потреби): ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________     Керівник __________________________ (дата, підпис)   М. п.       Примітка: Якщо роботи за пунктами 4, 5 виконують сторонні організації, то додаються копії відповідних договорів.

Документи інших міністерств і відомств

Наказ Державної митної служби "Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ   Н А К А З    N 755 від 21.11.2001                                                        Зареєстровано в Міністерстві         м. Київ                                                                              юстиції України                                                                                                                       14 грудня 2001 р.                                                                                          за N 1036/6227   Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП   { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної митної служби N 172 ( z0361-04 ) від 05.03.2004 N 546 ( z0978-04 ) від 26.07.2004 N 3 ( z0304-05 ) від 05.01.2005 N 657 ( z1127-06 ) від 01.08.2006 N 1034 ( z1115-09 ) від 29.10.2009 N 190 ( z0318-10 ) від 03.03.2010 N 1243 ( z1033-10 ) від 19.10.2010 N 399 ( z0961-11 ) від 18.05.2011 }        У зв'язку з унесенням Адміністративним комітетом Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення змін та доповнень до Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення (далі - Конвенція МДП) 1975 р. ( 995_012 ), зміною структури митних органів України та підписанням Угоди між Державною митною службою України й Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України від 30.07.99 ( n0003342-99 ) Н А К А З У Ю:        1. Затвердити Порядок реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП ( 995_012 ) (далі - Порядок), що додається.        2. Уповноважити регіональні митниці, митниці здійснювати митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення (далі - книжка МДП), відповідно до цього Порядку.        3. Установити, що митниці, у зоні діяльності яких узято на облік перевізників (власників транспортних засобів), які перевозять товари та інші предмети із застосуванням книжки МДП, мають право здійснювати видачу Свідоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками й пломбами.        4. Управлінню організації митного контролю (Терещенко С.С.) та Правовому управлінню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.        5. Управлінню справами (Карпенко В.П.) після державної реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити тиражування й розсилку цього наказу в митні органи.        6. Управлінню аналізу, прогнозування та зв'язків з громадськістю (Козик Л.Г.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.        7. Начальникам регіональних митниць, митниць організувати доведення вимог цього наказу до відома всіх перевізників (власників транспортних засобів), які перевозять товари та інші предмети із застосуванням книжки МДП.        8. Наказ Державного митного комітету України від 06.03.95 N 83 ( z0081-95 ), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.95 за N 81/617, накази Державної митної служби України від 09.06.98 N 331 ( z0404-98 ), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.06.98 за N 404/2844, та від 21.07.99 N 445 ( z0535-99 ), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.08.99 за N 535/3828, уважати такими, що втратили чинність.        9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П.В.    Перший заступник Голови Служби                         О.Б.Єгоров  Погоджено  Президент Асоціації міжнародних  автомобільних перевізників України                 Л.М.Костюченко Затверджено Наказ Державної митної служби України 21.11.2001 N 755   Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2001 р. за N 1036/6227   ПОРЯДОК реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП   { У тексті Порядку слова "і митних зборів" виключено згідно з Наказом Державної митної служби N 1243 ( z1033-10 ) від 19.10.2010 }        Цей Порядок визначає умови виконання міжнародних дорожніх перевезень (далі - МДП), правила допущення українських перевізників до системи МДП, порядок оформлення книжки МДП на вантажі, що перевозяться між митницями з дотриманням вимог виконання МДП, відповідальність перевізника й гарантійного об'єднання в разі їх порушення.        1. Терміни вживаються в цьому Порядку в такому значенні:      вантажне місце - кінцевий продукт операцій з упаковування вантажу, що складається з пакувального комплекту та його вмісту й підготовлений до перевезення;      вантажний маніфест книжки МДП - графи 9-12 в невідривному листку N 1/N 2 жовтого кольору, відривних листках N 1 білого кольору й відривних листках N 2 зеленого кольору книжки МДП, в яких зазначаються відомості про товар (вантаж);      великоваговий чи громіздкий вантаж - будь-який великоваговий чи громіздкий предмет, що за характером, вагою та розміром звичайно не перевозиться в закритому транспортному засобі чи закритому контейнері;      власник або володілець транспортного засобу - фізична або юридична особа, що володіє майновими правами на транспортний засіб на підставі відповідних документів;      гарантійне об'єднання - національна організація в системі МДП, уповноважена Міжнародним союзом автомобільного транспорту (Швейцарія) (далі - МСАТ) здійснювати видачу книжок МДП перевізникам і визнана митним органом договірної сторони як гарант сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) за товари, що перевозяться на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення ( 995_012 ) 1975 року (далі - Конвенція МДП);      декларант - юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через державний кордон України;      держатель книжки МДП - юридична або фізична особа, яка допущена до виконання перевезень на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ) у порядку, передбаченому національним законодавством країни, де зареєстрований перевізник, і яка придбала право користування книжкою МДП у гарантійному об'єднанні, реквізити якого зазначено в розділі 3 титульної сторінки книжки МДП;      договірна сторона - країна, що приєдналася до Конвенції МДП ( 995_012 ) і визнала її чинність відповідно до національного законодавства;      дорожньо-транспортна пригода (далі - ДТП) - подія, що сталася під час руху транспортного засобу й унаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки;      завершення МДП - закінчення перевезення на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ) усіх товарів або їх частини (доставка товарів в зону митного контролю митниці призначення, зазначеної в книжці МДП);      консолідований вантаж - вантаж, що перевозиться одним транспортним засобом і складається з декількох партій товарів, призначених різним одержувачам;      контейнер - знімні клітка, цистерна, кузов чи інше подібне обладнання, об'ємом не менше одного кубічного метра;      країна відправлення - країна, на території якої розташована митниця відправлення й починається МДП;      країна призначення - країна, на території якої розташована митниця призначення й завершується МДП;      митний перевізник - підприємство-резидент України, яке здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосування при цьому передбачених пунктами 1, 2 і 4 статті 161 Митного кодексу України ( 92-15 ) заходів гарантування доставки товарів (вантажів) у митницю призначення й має відповідну ліцензію;      митниця місця відправлення (далі - митниця відправлення) - будь-яка митниця договірної сторони, у якій починається перевезення на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ) усіх товарів або їх частини;      митниця місця призначення (далі - митниця призначення) - будь-яка митниця договірної сторони, у якій закінчується перевезення на умовах Конвенції МДП усіх товарів або їх частини;      надзвичайні або невідворотні обставини чи події - стихійне лихо (пожежа, повінь, інше стихійне лихо чи сезонне природне явище, зокрема таке, як замерзання моря, проток, портів тощо, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів); військові дії чи надзвичайний стан у регіоні, через який пролягає шлях транспортного засобу, що перевозить товар; страйк; злочинні дії третіх осіб, спрямовані проти перевізника, транспортного засобу чи товару, що перевозиться цим транспортним засобом; пригода за участю транспортного засобу, що перевозить вантаж, яка спричинила повне чи часткове пошкодження транспортного засобу або повну чи часткову втрату вантажу; неможливість подальшого руху транспортного засобу, коли зсув, пошкодження або розпакування вантажу створює небезпеку чи загрозу дорожньому руху, життю чи здоров'ю громадян або навколишньому середовищу; інші схожі за характером обставини чи події;      операція МДП - перевезення на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ) територією України - з митниці відправлення або проміжної митниці в митницю призначення або проміжну митницю;      особа - фізична чи юридична особа;      перевезення із заміною тягача - перевезення товару тягачем з причепом із заміною тягача в зоні митного контролю на території пункту пропуску;      перевезення на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ) - перевезення товару з митниці відправлення в митницю призначення з дотриманням процедури, установленої Конвенцією МДП;      посадова особа митного органу - працівник митного органу (регіональної митниці, митниці), на якого Митним кодексом ( 92-15 ) та іншими законами України покладено безпосереднє здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів;      припинене МДП - перевезення товару на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ), що не було завершене;      причіп - немеханічний транспортний засіб, призначений для руху тільки в з'єднанні з транспортним засобом. До цього виду транспортних засобів належать також напівпричепи, причепи-розпуски та платформи;      проміжна митниця - будь-яка митниця договірної сторони, через яку транспортний засіб, зчеп транспортних засобів в'їжджає на територію договірної сторони або виїжджає з неї в процесі перевезення товару на умовах Конвенції МДП ( 995_012 );      система МДП - сукупність інститутів міжнародної фінансової гарантії, умов допущення транспортних засобів і контейнерів до перевезень товару на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ), взаємного визнання митних забезпечень країнами - учасницями Конвенції МДП ( 995_012 );      товаротранспортні документи - документи, за якими здійснюється переміщення товарів та транспортних засобів і які містять відомості про ці товари та транспортні засоби. До основних товаротранспортних документів належать товаротранспортна накладна, коносамент тощо;      транспортний засіб - механічний дорожній транспортний засіб, а також будь-який причіп, призначений для буксирування механічним дорожнім транспортним засобом;      тягач - механічний дорожній транспортний засіб, який за своїми конструкцією та оснащенням призначений для буксирування причепа чи платформи.        2. Загальні положення        2.1. Дія Конвенції МДП ( 995_012 ) поширюється на перевезення товарів, які виконуються без проміжного перевантаження останніх, з митниці відправлення в митницю призначення транспортними засобами, зчепами дорожніх транспортних засобів або в контейнерах з перетином одного чи декількох кордонів за умови, що все МДП чи його частина від початку й до кінця здійснюється автомобільним транспортом.        2.2. Товари, що перевозяться на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ) запломбованими транспортними засобами, зчепами транспортних засобів або в запломбованих контейнерах, як правило, звільняються від митного огляду в проміжних митницях і митне оформлення їх здійснюється першочергово в спрощеному порядку.      Митний огляд товарів і транспортних засобів, що здійснюють їх перевезення на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ), проводиться відповідно до статей 41, 55, 62, 63, 75 Митного кодексу України ( 92-15 ) у таких випадках:      за наявності оперативної інформації митниць, підрозділів з боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, правоохоронних органів про те, що в транспортному засобі містяться предмети контрабанди або предмети, які безпосередньо є об'єктами порушення митних правил і заборонені до ввезення на митну територію України;      якщо товаротранспортні документи містять суперечливі дані про товари;      якщо виникає розбіжність між даними, зазначеними в товаротранспортних документах, і результатами зважування транспортного засобу;      при потребі уточнення кодування товарів при ввезенні їх на митну територію України, якщо це уточнення може вплинути на порядок пропуску цих товарів через державний кордон України;      якщо в ході митного огляду транспортного засобу кінологічною службою виникає підозра в наявності у вантажному відділенні транспортного засобу наркотичних речовин.      Митний огляд товарів і транспортних засобів може проводитися тільки в присутності особи, яка їх переміщує через митний кордон України.      За результатами митного огляду завжди складається акт про проведення митного огляду товарів за формою, наведеною в додатку 2 до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 N 314 ( z0439-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719 (зі змінами). Один примірник акта про проведення митного огляду товарів та інших предметів обов'язково видається перевізнику. При цьому в графі 16 відривних листків N 1 білого кольору і N 2 зеленого кольору книжки МДП робиться відмітка про накладене митне забезпечення, яка завіряється відбитком особистої номерної печатки (далі - ОНП) і підписом посадової особи митного органу, що здійснила митний огляд товарів. Відомості про раніше накладене митне забезпечення в графі 16 перекреслюються. { Абзац дев'ятий пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної митної служби N 1034 ( z1115-09 ) від 29.10.2009, N 190 ( z0318-10 ) від 03.03.2010 }        2.3. Положення Конвенції МДП ( 995_012 ) не є перепоною для застосування державними органами в межах їх повноважень обмежень, що випливають із міркувань державної безпеки, а також для здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю, контролю за переміщенням культурних цінностей.        2.4. Книжка МДП складається з чотирьох сторінок обкладинки, невідривного листка N 1/N 2 жовтого кольору й невідривного корінця N 1/N 2 жовтого кольору, відривних листків N 1 білого кольору й невідривних корінців N 1 білого кольору, відривних листків N 2 зеленого кольору (включаючи їх відривні частини з графами 18 - 28) і невідривних корінців N 2 зеленого кольору, а також бланка Протоколу книжки МДП (Proces-verbal de constat) жовтого кольору. Відривні листки N 1 і N 2 та невідривні корінці N 1 і N 2 використовуються в кожній країні (відправлення, транзиту й призначення) у різних комбінаціях. Як правило, книжки МДП складаються з 4, 6, 14 або 20 листків і призначені для застосування при перевезенні товарів через території декількох держав.        2.5. Книжка МДП друкується французькою мовою, за винятком першої (титульної) сторінки обкладинки, яка друкується англійською та французькою мовами, і невідривного листка N 1/N 2 та Правил користування книжкою МДП на третій сторінці обкладинки, які друкуються англійською мовою, або мовою держави - учасниці Конвенції МДП ( 995_012 ). Крім того, до книжки МДП можуть бути додані додаткові аркуші з перекладом друкованого тексту мовами держав - учасниць Конвенції МДП.        2.6. Гарантійне об'єднання встановлює строк дії книжки МДП, який не може бути продовжений. Якщо книжка МДП була прийнята до оформлення митницею відправлення в останній день строку її дії чи до цієї дати, то вона є дійсною до завершення перевезення на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ).        3. Умови виконання операції МДП        3.1. На умовах операції МДП здійснюється перевезення митною територією України товарів, не заборонених законодавством України для переміщення через її територію.        3.2. Операція МДП виконується за умови, що товари перевозяться транспортними засобами за наявності свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками й пломбами (далі - Свідоцтво про допущення) (за винятком перевезень великовагових чи громіздких вантажів), а товари, що перевозяться в контейнерах, - Свідоцтва про допущення контейнера до перевезення вантажів під митними печатками й пломбами за типом конструкції чи Свідоцтва про допущення контейнера до перевезення вантажів під митними печатками й пломбами, виданого на будь-якому етапі після виготовлення контейнера.        3.3. Держатель книжки МДП, який здійснює МДП і прибуває в Україну з іншої країни, або держатель книжки МДП, який здійснює МДП і виїжджає за кордон, повинен мати:      а) реєстраційні документи на транспортний засіб і посвідчення водія, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух ( 995_041 ) (Відень, 1968);      б) на транспортному засобі - реєстраційний номерний знак, літери якого відповідають латинському алфавітові, прямокутні таблички з надписом "TIR", що відповідають вимогам статті 16 Конвенції МДП ( 995_012 ), а також розпізнавальний знак держави, у якій зареєстровано цей транспортний засіб;      в) Свідоцтво про допущення.        3.4. Якщо при ввезенні в Україну з метою транзиту товару сума податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягає сплаті в разі його випуску у вільний обіг на митній території України, перевищує розмір гарантії (тобто суму, еквівалентну 50 000 доларів США в національній валюті України в перерахунку за курсом, установленим Національним банком України на день подання книжки МДП до оформлення), то операція МДП проводиться відповідно до норм статті 23 Конвенції МДП ( 995_012 ) і частини першої статті 165 Митного кодексу України ( 92-15 ). { Пункт 3.4 в редакції Наказів Державної митної служби N 546 ( z0978-04 ) від 26.07.2004, N 657 ( z1127-06 ) від 01.08.2006 }        3.5. При транзиті товарів через митну територію України може застосовуватись один з таких заходів гарантування доставки товарів у митницю призначення, крім перевезення на умовах МДП:      а) надання власником або володільцем товарів (уповноваженою ним особою) гарантій митним органам;      б) охорона й супроводження товарів митними органами;      в) перевезення товарів митним перевізником.        4. Особливості оформлення книжки МДП        4.1. Якщо у вантажному маніфесті книжки МДП недостатньо місця для внесення даних про всі товари, що перевозяться на умовах конвенції МДП, то до всіх відривних листків держателем книжки МДП прикріплюється додаткові листки (комерційні документи). У додаткових листках (комерційних документах) обов'язково наводяться відомості про товари відповідно граф 9-11 невідривного листка N 1/N 2 і відривних листків N 1 та N 2. Додаткові листки (комерційні документи) завіряються відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу, уповноваженої на митне оформлення товарів, що переміщуються на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ). До графи 8 усіх відривних листків книжки МДП уносяться дані про кількість таких додаткових листків.        4.2. Рішення про кількість книжок МДП, які повинні бути оформлені для перевезення товару зчепом транспортних засобів або в декількох контейнерах, навантажених на один транспортний засіб або зчеп транспортних засобів, погоджується митницею відправлення.      4.2.1. Одна книжка МДП може оформлюватись як на один транспортний засіб, так і на зчеп транспортних засобів або на декілька контейнерів, навантажених на один транспортний засіб чи на зчеп транспортних засобів (у цьому разі вантажний маніфест книжки МДП повинен містити дані про вміст кожного транспортного засобу або кожного контейнера).      4.2.2. Якщо кількість відривних листків книжки МДП недостатня для здійснення перевезення на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ), то в таких випадках перша частина МДП закінчується відповідно до положень статей 18 і 28 Конвенції МДП, а на решті МДП використовується нова книжка МДП, яка повинна бути прийнята до оформлення тією ж митницею, яка засвідчила завершення попередньої операції МДП. При цьому попередня книжка МДП закривається в порядку, визначеному в главі 7 цього Порядку, а відкриття нової книжки проводиться відповідно до глави 8 Порядку. Для відображення цих фактів у книжках МДП потрібно зробити відповідні записи:      у графі "Для службового користування" відривного листка N 1 книжки МДП, що відкривається, і в графі 5 невідривного корінця N 1 зазначається: "МДП продовжено. Попередня книжка МДП N ...";      у графі "Для службового користування" відривного листка N 2 книжки МДП, що закривається, і в графі 5 невідривного корінця N 2 зазначається: "МДП продовжено за книжкою МДП N ...".      Дані про закриття попередньої книжки МДП та відкриття нової книжки МДП заносяться до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС Держмитслужби України) посадовою особою митного органу в пункті пропуску протягом чотирьох годин з моменту оформлення книжок МДП.        4.3. При формуванні консолідованого вантажу на митній території України з метою вивезення за її межі держатель книжки МДП повинен повідомити митницю відправлення про свої наміри щодо довантаження транспортного засобу в іншій митниці. При цьому митне оформлення товару здійснюється відповідно до пункту 8.3 цього Порядку.        4.4. При надходженні консолідованого вантажу на митну територію України держатель книжки МДП (перевізник, якому видано книжку МДП) чи вповноважена особа повинні подати проміжній митниці товаротранспортні документи на товар, який необхідно доставити в іншу митницю призначення. При цьому митне оформлення консолідованого вантажу здійснюється відповідно до пункту 7.5 цього Порядку.        4.5. Перевезення на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ) може здійснюватися через декілька митниць відправлення й митниць призначення в одній або декількох країнах тільки за умови, що загальна кількість митниць відправлення й митниць призначення не перевищуватиме чотирьох відповідно до статті 18 Конвенції МДП.        4.6. Книжка МДП може бути оформлена із застереженнями (чи без таких) або щодо порушень, що сталися під час переміщення товарів на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ), або щодо втрати чи пошкодження вантажу (його частини) унаслідок ДТП. Застереження вносяться до графи 27 відривного листка N 2 і до графи 5 невідривного корінця N 2 книжки МДП та завіряються відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу, яка вносила застереження. При цьому, у відповідних випадках, оформлюється Протокол книжки МДП (див. пункт 7 Правил заповнення книжки МДП ( z0361-04 ) (далі - Правила)).      Застереження можуть також стосуватися кількості й ідентифікаційних ознак вантажних місць, описів вантажів, їх ваги, накладених пломб, печаток або розпізнавальних знаків. Посадова особа митного органу повинна чітко викласти суть застереження й зробити відмітку про його наявність шляхом проставлення символу "R" у графі 5 невідривного корінця N 2.      4.6.1. Книжка МДП повинна бути оформлена без підчищень. Допускається внесення виправлень до книжки МДП особою, яка попередньо внесла ці дані, шляхом викреслення помилкових даних і внесення правильних. Ці виправлення перевіряються, завіряються підписом та відбитком ОНП посадової особи митного органу. При цьому, у визначених Порядком випадках, держатель книжки МДП може вносити виправлення до графи 8 титульної сторінки, графи 7 листка N 1/N 2 жовтого кольору, листка N 1 зеленого кольору й листка N 2 білого кольору книжки МДП. Виправлення повинні бути завірені посадовою особою митного органу згідно з вимогами цього Порядку. Посадова особа митного органу має право вносити виправлення до граф книжки МДП (крім випадків, визначених нижче) у разі потреби внесення додаткової та нової інформації при довантаженні або вивантаженні частини товару, проведенні заміни транспортного засобу, виконанні вантажних робіт у разі зміщення товару чи в разі ДТП та іншого, що передбачено цим Порядком.      Не дозволяється держателю книжки МДП та посадовим особам митного органу проводити виправлення в графах 2, 3, 4, 5 першої (титульної) сторінки обкладинки книжки МДП, графі 4 відривних листків, графах 2, 3, 5 протоколу книжки МДП, який складається відповідно до статті 25 Конвенції МДП ( 995_012 ).      У разі складання протоколу про порушення митних правил, книжка МДП закривається та вилучається митницею, якщо вона містила підчищення, неналежні виправлення чи неправдиві дані або одержана незаконним шляхом.      4.6.2. Книжка МДП не приймається до оформлення, якщо:   { Абзац другий підпункту 4.6.2 вилучено на підставі Наказу Державної митної служби N 657 ( z1127-06 ) від 01.08.2006 }        у графі 9 першої (титульної) сторінки обкладинки не зазначено номер та строк дії Свідоцтва(в) про допущення;      у графі 10 першої (титульної) сторінки обкладинки не зазначено розпізнавальний(і) номер(и) контейнера(ів);      у графі 3 першої (титульної) сторінки обкладинки не зазначено держателя книжки, код за ЄДРПОУ - для українських юридичних осіб (номер Свідоцтва про допущення - для фізичних осіб), а також відсутні відбиток печатки й підпис відповідальної особи гарантійного об'єднання та підпис секретаря МСАТ у відповідних графах;      у графі 8 першої (титульної) сторінки обкладинки не зазначено державні номерні знаки транспортних засобів;      у графі 9 вантажного маніфесту (Manifeste de marchandises) аркушів книжки МДП не зазначено (в разі наявності) кількість вантажних відділень або контейнерів, розпізнавальних знаків та номерів вантажних місць або предметів;      у графі 10 вантажного маніфесту не зазначено число і рід вантажних місць чи предметів, що перевозяться в складі вантажу, відсутній опис товару;      у графі 11 вантажного маніфесту не проставлено вагу товару;      книжка МДП передана третій особі, яка здійснює перевезення товару, тобто дані, зазначені в графі 3 титульної сторінки обкладинки книжки МДП (назва юридичної особи або прізвище та ініціали фізичної особи, країна реєстрації та адреса держателя книжки МДП), не збігаються з даними, зазначеними в товаротранспортних документах; для резидентів - також у разі, якщо дані, зазначені в графі 3, не збігаються з даними, зазначеними в реєстраційних документах на транспортний засіб;      строк дії книжки МДП закінчився до моменту подання її митниці відправлення, де починається перевезення на умовах Конвенції МДП ( 995_012 );      у держателя книжки МДП відсутнє Свідоцтво про допущення або термін його дії закінчився (крім випадків перевезення великовагових або громіздких вантажів);      для перевезення товару під митним забезпеченням використовується дорожній транспортний засіб або контейнер, який на момент здійснення такого перевезення не відповідає вимогам, що були підставою для видачі Свідоцтва про допущення;      у книжці МДП виявлено сліди підчищення, виправлення даних, унесених до граф, та виправлення, які внесені не у відповідності до вимог пункту 4.6.1 Порядку;      здійснюється перевезення товарів, стосовно яких припинено (призупинено) дію дозволу на перевезення на умовах Конвенції МДП ( 995_012 );      є офіційне повідомлення гарантійного об'єднання про недійсність книжки(ок) МДП.      За відсутності у вищезазначених графах книжки МДП частини або всіх даних, необхідних для їх заповнення, у разі ввезення за такою книжкою МДП вантажу на митну територію України чи переміщення його транзитом через її територію, вона не вилучається українською проміжною митницею чи українською митницею призначення.      Правило заповнення графи 3 не поширюється:      на причепи та напівпричепи, які зареєстровані в Україні або за її межами й можуть використовуватися держателем книжки МДП на підставі договору оренди або інших договорів;      на книжки МДП, в яких адреса держателя книжки МДП зазначена на титульній сторінці книжки МДП, не збігається з адресою автогосподарства чи місцем стоянки транспортного засобу, що зазначені в реєстраційних свідоцтвах (для резидентів - Свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу) або інших документах на транспортний засіб (для нерезидентів), володільцем якого є держатель книжки МДП.      У перелічених випадках зауваження та інформація про вжиті митницею заходи вносяться до графи 7 журналу реєстрації книжок МДП (далі - Журнал реєстрації) (додаток 2). Після цього перевезення на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ) вважається припиненим і подальша доставка товару в митницю призначення здійснюється у звичайному порядку, передбаченому для перевезень товару, без застосування книжки МДП.      Якщо книжка МДП вилучається митницею на відривній частині четвертої сторінки обкладинки, де зазначено номер книжки МДП та нанесено штриховий код, робиться запис, що обґрунтовує вилучення книжки МДП, а на зворотному боці цієї відривної частини ставляться підпис та відбиток ОНП посадової особи митного органу, яка вилучила книжку МДП. Держателю книжки МДП видається ця відривна частина четвертої сторінки обкладинки книжки МДП.      Вилучена книжка МДП зі службовою запискою посадової особи митного органу, яка виявила порушення, про причини її вилучення пересилається до регіональної митниці. Регіональна митниця (митниця) фіксує факт порушення й пересилає цю книжку МДП до гарантійного об'єднання. Митниця прямого підпорядкування пересилає цю книжку МДП безпосередньо до гарантійного об'єднання.      У разі наявності інформації, що пред'явлена книжка МДП викрадена, або є підозра в тому, що вона підроблена, книжка МДП вилучається в обов'язковому порядку, а держатель книжки МДП, який представив книжку МДП до оформлення, при наявності достатніх підстав притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством України.      4.6.3. У разі поломки чи ДТП, унаслідок чого тягач чи інший транспортний засіб не може продовжувати рух і виникає потреба в його заміні, держатель книжки МДП в письмовій заяві повідомляє про це найближчий за маршрутом прямування митний орган та у разі ДТП - органи Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (далі - ДАІ). З дозволу посадової особи митного органу держатель книжки МДП особисто змінює відомості про державний номерний знак тягача чи іншого транспортного засобу в графі 8 титульної сторінки обкладинки книжки МДП та в графі 7 вантажного маніфесту відривних листків книжки МДП шляхом викреслення попередніх даних і занесення даних про прибулий для його заміни тягач чи інший транспортний засіб. Ці зміни завіряються відбитком ОНП посадової особи митного органу. Достатньою підставою для надання зазначеного дозволу є довідка служби технічного обслуговування або ДАІ про неможливість продовження руху тягачем чи іншим транспортним засобом унаслідок поломки чи ДТП. Посадова особа митного органу завіряє дані про державний номерний знак тягача чи іншого транспортного засобу, що замінює несправний тягач чи транспортний засіб, і в інших товаротранспортних документах. Заміна тягача чи іншого транспортного засобу дозволяється, як правило, за умови, що цей тягач чи інший транспортний засіб належить тому ж власнику, що й несправний. Дані про державний номерний знак тягача чи іншого транспортного засобу, що замінює несправний, заносяться до ЄАІС Держмитслужби України в термін, визначений пунктом 4.2.2 Порядку.      4.6.4. Якщо внаслідок технічної поломки чи ДТП причепа або контейнера запломбована частина причепа або запломбований контейнер на платформі та митне забезпечення на них не були пошкоджені, а поломка потребує тривалого ремонту, то несправний транспортний засіб доставляється в митний орган, найближчий за маршрутом прямування. На підставі письмового звернення держателя книжки МДП, довідки служби технічного обслуговування або ДАІ про неможливість продовження руху причепа або платформи внаслідок поломки чи ДТП у присутності посадової особи зазначеного митного органу здійснюється перевантаження товарів в інший причіп або контейнера на іншу платформу, що перебуває в користуванні того самого власника.      Держатель книжки МДП чи посадова особа митного органу вносять зміни до книжки МДП аналогічно до пункту 4.6.3 Порядку, при цьому посадова особа митного органу також уносить зміни до товаротранспортних документів (зазначаються нові відомості про транспортний засіб, що замінює несправний). Дані про державний номерний знак транспортного засобу, що замінює несправний, заносяться до ЄАІС Держмитслужби України в термін, визначений пунктом 4.2.2 Порядку.      При можливості усунення поломки держатель книжки МДП звертається з письмовою заявою за довільною формою до найближчої за маршрутом прямування митниці з проханням продовжити строк доставки товарів в митницю призначення. У цьому разі митниця діє відповідно до вимог пунктів 2.4 - 2.5 глави 2 Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення ( z0042-99 ).      4.6.5. Якщо внаслідок поломки або ДТП відкрився несанкціонований доступ до вантажного відсіку або пошкоджено митне забезпечення та (або) товар, то держатель книжки МДП вживає всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів, терміново повідомляє найближчий митний орган про обставини події, місцезнаходження товару та транспортного засобу, забезпечує доставку посадових осіб митного органу до місцезнаходження зазначеного товару. Усі витрати з вищезазначеного несе держатель книжки МДП. Посадова особа митного органу заповнює Протокол книжки МДП відповідно до пункту 7 Правил ( z0361-04 ). При потребі, на підставі письмового звернення держателя книжки МДП та довідки служби технічного обслуговування і ДАІ у разі ДТП товар перевантажується в інший транспортний засіб, накладається нове митне забезпечення, а невідривний корінець N 2 книжки МДП заповнюється з унесенням застереження відповідно до пункту 4.6 Порядку. При цьому транспортний засіб, що замінює несправний, як правило, повинен належати тій самій особі, що й попередній. Це правило не поширюється на причепи та напівпричепи, які зареєстровані в Україні або за її межами й можуть використовуватися держателем книжки МДП на підставі договору оренди (найму) або інших договорів. Дані про державний номерний знак транспортного засобу, що замінює несправний, і (або) дані про накладення нового митного забезпечення заносяться до ЄАІС Держмитслужби України в термін, визначений пунктом 4.2.2 Порядку.      4.6.6. Митний орган, що був найближчим за маршрутом прямування, протягом доби повинен проінформувати митницю відправлення та митницю призначення про поломку чи ДТП і про перебування товарів під його контролем.      4.6.7. У разі виконання перевезень із заміною тягача держатель книжки МДП подає до митного органу мотивовану письмову заяву про необхідність її проведення. До графи 8 титульної сторінки обкладинки книжки МДП і до графи 7 вантажного маніфесту відривних листків книжки МДП держателем книжки МДП вносяться зміни (закреслюється державний номерний знак тягача, що замінюється, та проставляється державний номерний знак тягача, що його замінює, при цьому тягач, що його замінює, повинен належати тому самому власнику, що й попередній. Дані про державний номерний знак тягача, що замінює попередній, заносяться до ЄАІС Держмитслужби України відповідно до пункту 4.2.2 Порядку. Зміни вносяться до книжки МДП, товаротранспортних документів та завіряються відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу.      Рішення щодо проведення операцій, викладених у пунктах 4.6.3-4.6.5, 4.6.7 Порядку, приймає начальник (заступник начальника) митного органу, найближчого за маршрутом прямування, або особа ним уповноважена відповідним наказом по митниці чи начальник митного поста, найближчого за маршрутом прямування (з обов'язковим письмовим інформуванням митниці, якій підпорядковано цей митний пост), шляхом накладення письмової резолюції на зверненні держателя книжки МДП.        4.7. У разі завершення операції МДП відповідно до положень статей 18 і 28 Конвенції МДП ( 995_012 ) і відкриття нової книжки МДП тією самою митницею, яка засвідчила завершення попередньої операції МДП, попередня книжка МДП закривається в порядку, визначеному в главі 7 цього Порядку, а відкриття нової книжки проводиться відповідно до глави 8 Порядку. Для відображення цих фактів у книжках МДП потрібно зробити відповідні записи:      у графі "Для офіційного використання" відривного листка N 1 і в графі 5 невідривного корінця N 1 книжки МДП ( 995_012 ), що відкривається, зазначається: "МДП продовжено. Попередня книжка МДП N ...";      у графі "Для офіційного використання" відривного листка N 2 і в графі 5 невідривного корінця N 2 книжки МДП ( 995_012 ), що закривається, зазначається: "МДП продовжено за книжкою МДП N ...".      Дані про закриття попередньої книжки МДП ( 995_012 ) і відкриття нової книжки МДП заносяться посадовою особою митного органу до ЄАІС Держмитслужби України протягом чотирьох годин з моменту завершення оформлення цих книжок. { Главу 4 доповнено пунктом 4.7 згідно з Наказом Державної митної служби N 1034 ( z1115-09 ) від 29.10.2009 }        5. Допущення транспортних засобів до перевезень товарів під митними печатками й пломбами на умовах Конвенції МДП ( 995_012 )        5.1. До перевезень товарів під митними печатками й пломбами на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ) можуть допускатися тільки ті транспортні засоби, вантажні відділення яких сконструйовані та облаштовані таким чином, щоб:      не було можливості вилучити або вкласти товари з(в) опечатаної(у) частини(у) транспортного засобу не залишивши помітних слідів злому або пошкодження митних печаток і пломб;      митні печатки й пломби могли накладатися простим та надійним способом;      у них не було ніяких потаємних місць для приховування товарів;      усі місця, в які можуть поміщатися товари, були легкодоступні для митного огляду.        5.2. Транспортні засоби можуть бути допущені до перевезень відповідно до однієї з вказаних процедур:      в індивідуальному порядку;      за типом конструкції (серія транспортних засобів).        5.3. На кожний допущений до перевезень транспортний засіб видається Свідоцтво про допущення. Свідоцтво про допущення видається митницею, у зоні діяльності якої зареєстровано власника транспортного засобу або його користувача (далі - митниця реєстрації), і повинно бути надруковано українською та англійською мовами.      Митниця реєстрації може вимагати додавання до Свідоцтва про допущення фотокарток або креслень (малюнків) транспортного засобу, які завіряються цією митницею шляхом проставлення відбитка ОНП та підпису посадової особи митного органу, яка проводила митний огляд транспортного засобу. У такому разі кількість цих документів зазначається в графі 6 розділу "Розпізнання" Свідоцтва про допущення. Усі записи в Свідоцтві про допущення робляться друкарським способом українською та англійською мовами.      Для транспортних засобів, що перевозять великовагові або громіздкі вантажі, у тому числі контейнери або транспортні засоби тощо, Свідоцтво про допущення не потрібне.        5.4. Оригінал Свідоцтва про допущення повинен супроводжувати дорожній транспортний засіб.        5.5. Строк дії Свідоцтва про допущення - два роки з дня його оформлення. По закінченні цього строку транспортні засоби повинні пред'являтися митниці реєстрації або, якщо транспортний засіб не підлягає реєстрації, то митниці країни, в якій мешкає його власник або користувач, для перевірки та для продовження дії Свідоцтва про допущення.        5.6. Митний орган має право не визнавати дійсність Свідоцтва про допущення у тих випадках, коли транспортний засіб більше не відповідає технічним вимогам, передбаченим у додатку 2 до Конвенції МДП ( 995_012 ). З метою подальшого використання для перевезень вантажів із застосуванням книжки МДП транспортний засіб повинен відповідати цим вимогам. Але недоцільно затримувати перевезення, якщо виявлені несправності незначні та не створюють можливостей для контрабанди.        5.7. Якщо основні характеристики транспортного засобу були змінені, то Свідоцтво про допущення цього транспортного засобу втрачає силу, транспортний засіб підлягає процедурі нового допущення перед тим, як його можна буде використовувати для перевезень на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ).        5.8. За обставин, коли строк дії Свідоцтва про допущення закінчився під час перевезення, але транспортний засіб відповідає технічним вимогам, передбаченим у додатку 2 до Конвенції МДП ( 995_012 ), митниця має право здійснювати митне оформлення переміщуваного ним із застосуванням книжки МДП товару при його ввезенні чи транзиті.        5.9. Митниця реєстрації або, якщо транспортний засіб не підлягає реєстрації, то митниця країни, в якій мешкає його власник або користувач, має право вилучити чи поновити Свідоцтво про допущення або видати нове за обставин, зазначених у пунктах 5.5-5.7 цього Порядку.        5.10. Для індивідуального допущення транспортного засобу до перевезень товару із застосуванням книжки МДП його власником чи особою, яка користується транспортним засобом, або представником власника чи користувача в митницю реєстрації подається відповідна заява.        5.11. Митниця реєстрації здійснює контроль пред'явленого транспортного засобу відповідно до правил, зазначених у пунктах 5.1-5.10 цього Порядку, пересвідчувається в тому, що він відповідає технічним вимогам, зазначеним у додатку 2 до Конвенції МДП ( 995_012 ), і після прийняття рішення про допущення транспортного засобу до перевезень товару під митними печатками й пломбами видає Свідоцтво про допущення.        5.12. Якщо транспортні засоби одного й того самого типу конструкції виготовляються серійно, завод-виробник може звернутися до Держмитслужби України з проханням про їх допущення за типом конструкції.      5.12.1. Завод-виробник повинен зазначити в своїй заяві розпізнавальні цифри або літери, які він присвоює типу транспортного засобу, який є предметом його заявлення. До цієї заяви додаються креслення та детальний опис типу конструкції транспортного засобу, який підлягає допущенню.  5.12.2. Завод-виробник повинен надати Держмитслужбі України в письмовій формі зобов'язання про: дозволити Держмитслужбі України оглядати транспортні засоби під час виробництва даного типу;      інформувати Держмитслужбу України про будь-які зміни в кресленнях або в детальному описі конструкції до того, як ці зміни будуть здійснені;      на видному місці наносити на транспортні засоби розпізнавальні цифри або літери типу конструкції, а також порядковий номер (заводський номер) кожного серійно виготовленого транспортного засобу даного типу.        5.13. Держмитслужба України в письмовій формі повідомляє завод-виробник та митницю реєстрації про своє рішення щодо допущення транспортного засобу до перевезення товару під митними печатками й пломбами за типом конструкції. Це рішення повинно мати дату, номер та містити точну назву органу, який його прийняв.        5.14. Жодний транспортний засіб не може бути допущений до перевезень товарів під митними печатками й пломбами за типом конструкції, якщо Держмитслужба України не дійшла висновку на підставі огляду одного або декількох виготовлених за цим типом транспортних засобів, що транспортні засоби цього типу відповідають технічним вимогам, зазначеним у додатку 2 до Конвенції МДП ( 995_012 ).        5.15. Митниця реєстрації вживає заходів для видачі належним чином завіреного нею Свідоцтва про допущення для кожного транспортного засобу, виготовленого відповідно до допущеного типу конструкції.        5.16. Перед використанням транспортного засобу для перевезень товарів із застосуванням книжки МДП власник Свідоцтва про допущення вписує, при необхідності, до нього реєстраційний номер, присвоєний транспортному засобу (графа 1), або, коли транспортний засіб не підлягає реєстрації, своє прізвище та юридичну адресу (графа 8).        5.17. Якщо транспортний засіб, який допущено до перевезень за типом конструкції, експортується в іншу країну, яка є договірною стороною Конвенції МДП ( 995_012 ), то в цій країні непотрібно проведення додаткової процедури допущення у зв'язку з ввезенням.        5.18. Порядок заповнення Свідоцтва про допущення      5.18.1. Розділ "Розпізнання":      до графи 1 користувачем транспортного засобу вноситься державний номерний знак транспортного засобу;      до графи 2 користувачем транспортного засобу вноситься тип транспортного засобу: автомобіль, напівпричіп, причіп та інше;      до графи 3 користувачем транспортного засобу вноситься номер шасі;      до графи 4 користувачем транспортного засобу вноситься марка транспортного засобу (або найменування заводу-виробника);      до графи 5 посадовою особою митного органу вносяться службові записи;      до графи 6 посадовою особою митного органу вноситься кількість додатків (фотографій, креслень та інше) до Свідоцтва про допущення.      5.18.2. Розділ "Допущення":      у графі 7 співробітником митниці зазначається строк дії Свідоцтва про допущення, а також ставиться "Х"- подібна відмітка у відповідній клітинці про індивідуальне допущення або допущення за типом конструкції, записуються місце проведення оформлення, дата оформлення. Записи в даному розділі завіряються підписом начальника митниці або його заступника та гербовою печаткою митниці.      5.18.3. Розділ "Володілець":      до графи 8 посадовою особою митного органу вноситься найменування та адреса володільця у випадку, коли Свідоцтво про допущення видається на транспортний засіб, який не підлягає реєстрації.      5.18.4. Розділ "Подовження":      до графи 9 посадовою особою митного органу вносяться дані, необхідні для подовження строку дії Свідоцтва про допущення, характер яких зазначений у відповідних пунктах цієї графи. Записи в даному розділі завіряються підписом начальника митниці або його заступника та гербовою печаткою митниці.      5.18.5. Розділ "Зауваження":      у графі 10 посадовою особою митного органу наводяться дані про виявлені при огляді несправності, зазначається назва митного поста або пункту пропуску, в якому вони були виявлені. Записи в даному розділі завіряються підписом та відбитком ОНП посадової особи митного органу, яка проводила огляд;      до графи 11 посадовою особою митного органу заносяться дані щодо усунення відповідних несправностей, виявлених при огляді й зазначених у графі 10, а також назва митного поста або пункту пропуску. Записи в цьому розділі завіряються підписом та відбитком ОНП посадової особи митного органу, яка проводила огляд;      до графи 12 посадовою особою митного органу можуть заноситись інші зауваження, що виникли при огляді, які за своїм характером не впливають на допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками й пломбами.        6. Допуск перевізників-резидентів до перевезень на умовах Конвенції МДП ( 995_012 )        6.1. Допуск перевізників-резидентів до перевезень на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ) здійснюється на підставі рішення спільної комісії Держмитслужби України та гарантійного об'єднання (далі - комісія), що здійснює допуск перевізників-резидентів до таких перевезень, склад комісії визначається окремим спільним наказом Держмитслужби України та гарантійного об'єднання.        6.2. З метою допуску перевізників-резидентів до перевезень на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ) гарантійне об'єднання подає Держмитслужбі України завірені ним копії таких документів:      заяви перевізника за встановленою гарантійним об'єднанням формою про допуск до перевезень на умовах Конвенції МДП ( 995_012 );      ліцензії Міністерства транспорту України на право надання послуг з міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом;      списку транспортних засобів, допущених до перевезень вантажів під митними печатками й пломбами;      Свідоцтва про допущення (за винятком транспортних засобів, що перевозять великовагові або громіздкі вантажі, у тому числі контейнери або транспортні засоби тощо);      облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;      Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи або Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи.      Після розгляду документів комісією, зазначеною у пункті 6.1 Порядку, приймається іспит стосовно допущення перевізника до перевезень на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ), за результатами якого приймається остаточне рішення про його допущення або недопущення до таких перевезень.        6.3. Держмитслужба України протягом двох тижнів після складання іспиту розглядає подані гарантійним об'єднанням матеріали щодо перевізника, який бажає отримати допуск до перевезень на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ), і направляє до гарантійного об'єднання своє рішення про допуск цього перевізника чи відмову йому в допуску.        7. Оформлення книжки МДП при ввезенні товарів на митну територію України        7.1. При в'їзді на митну територію України держатель книжки МДП подає книжку МДП для оформлення митниці, де здійснюється її реєстрація у Журналі реєстрації.        7.2. Після реєстрації книжки МДП оформлюються відривні листки N 1 і N 2 та невідривний корінець N 1, а саме: перевіряється відповідність даних, зазначених у вантажному маніфесті книжки МДП, даним, зазначеним у товаротранспортних документах, та оформлюються вантажні маніфести відривних листків N 1 і N 2, у яких робляться записи відповідно до пункту 3 Правил ( z0361-04 ). Невідривний корінець N 1 оформлюється відповідно до пункту 4 Правил.        7.3. Після оформлення відривний листок N 1 залишається в проміжній митниці, а відривний листок N 2 - у книжці МДП для подання митниці призначення разом із товаротранспортними документами.        7.4. З прибуттям транспортного засобу з товарами у митницю призначення оформлення книжки МДП здійснюється першочергово.      Після прийняття до оформлення книжка МДП реєструється у Журналі реєстрації, на відривному листку N 2 робляться записи відповідно до пункту 5 Правил ( z0361-04 ) та оформлюється невідривний корінець N 2, в якому робляться записи відповідно до пункту 6 Правил.      Після оформлення відривна частина відривного листка N 2 у строк, що не перевищує 10 діб, відправляється поштою в митницю відправлення, а відомості про проведене митне оформлення товару за книжкою МДП протягом доби вносяться до ЄАІС Держмитслужби України.      Після такого оформлення книжка МДП відразу повертається держателю книжки МДП.      Відомості про проведене оформлення книжки МДП у строк, що не перевищує одну добу з моменту оформлення, вносяться митницею призначення до реєстру книжок МДП в ЄАІС Держмитслужби України.        7.5. У разі ввезення в Україну консолідованого вантажу, що оформлюватиметься в декількох митницях призначення, проміжна митниця направляє вантаж під митним контролем у першу митницю призначення, яка буде здійснювати митне оформлення частини вантажу, при цьому книжка МДП оформлюється відповідно до пункту 7.4 Порядку.      Оформлення книжки МДП та переміщення решти вантажу в наступні митниці призначення здійснюються згідно з пунктом 7.2 Порядку.      У цьому разі при митному оформленні вантажу в першій митниці призначення з усіма вантажними маніфестами відривних листків N 1 та N 2, які залишаються в книжці МДП, виконуються такі дії:      у графі 10 обводиться запис щодо частини вантажу, який оформлено в першій митниці призначення, і зазначається номер вантажної митної декларації або іншого документа, що свідчить про здійснення митного оформлення або вилучення вантажу, а внесені зміни завіряються відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу, яка здійснювала митне оформлення цієї частини вантажу;      у графу 16 вносяться нові дані щодо накладених пломб, розпізнавальних знаків (при необхідності викреслюються або змінюються дані митниці відправлення вантажу), зазначається кількість накладених пломб та засвідчується відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу, яка здійснювала митне оформлення.      У разі прибуття консолідованого вантажу в митницю призначення, у якій митні підрозділи (вантажні відділи, митні пости і т.д.) місць його прибуття розміщені за різними адресами, переміщення вантажу між цими підрозділами здійснюється за умови накладення пломб на вантажне(і) відділення транспортного(их) засобу(ів). Оформлення відривного листка N 2 книжки МДП згідно з пунктом 7.4 Порядку відбувається тільки в останньому митному підрозділі місця прибуття консолідованого вантажу. При цьому попередні підрозділи не мають права завершувати оформлення відривного листка N 2 книжки МДП згідно з пунктом 7.4 Порядку.      У разі завершення перевезення на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ) усього вантажу на митній території України, оформлення відривного листка N 2 книжки МДП згідно з пунктом 7.4 Порядку відбувається тільки в останньому митному підрозділі місця його прибуття останньої митниці призначення. При цьому попередні підрозділи останньої митниці призначення не мають права завершувати оформлення відривного листка N 2 книжки МДП згідно з пунктом 7.4 Порядку.        7.6. У разі прийняття проміжною митницею рішення про відмову в пропуску товарів на митну територію України у графі 22 відривних листків N 1 та N 2 і графі 5 невідривних корінців N 1 та N 2 посадовою особою митного органу робиться запис про відмову в пропуску на митну територію України вантажу із зазначенням причини. Запис завіряється в графі 23 відривних листків N 1 та N 2 і в графі 6 невідривних корінців N 1 та N 2 особистим підписом і відбитком ОНП посадової особи митного органу, яка зробила цей запис.      Після цього відривні листки N 1 та N 2 залишаються в проміжній митниці на митному кордоні України, а перевізнику повертається книжка МДП разом з виписаною Карткою відмови в пропуску на митну територію України чи митному оформленні товарів та інших предметів, форму якої затверджено наказом Держмитслужби від 24.04.99 N 239 ( z0300-99 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.05.99 за N 300/3593, і перевізник із вантажем повертається в країну, де була завершена попередня операція МДП.      При отриманні письмового звернення власника товарів чи вповноваженої особи щодо повернення товарів за межі митної території України в графі 22 відривних листків N 1 та N 2 і графі 5 невідривних корінців N 1 та N 2 посадовою особою проміжної митниці робиться запис про відмову в пропуску на митну територію України вантажу із зазначенням причини. Запис завіряться в графі 23 відривних листків N 1 та N 2 і в графі 6 невідривних корінців N 1 та N 2 особистим підписом і відбитком ОНП посадової особи митного органу, яка зробила цей запис.      Після цього відривні листки N 1 та N 2 залишаються в проміжній митниці, а держателю книжки МДП повертається книжка МДП і він із товарами повертається в країну, де була завершена попередня операція МДП.        8. Порядок оформлення книжки МДП при вивезенні товарів за межі митної території України        8.1. У митниці відправлення перевіряється відповідність даних, зазначених у вантажному маніфесті книжки МДП, даним, зазначеним у товаротранспортних документах, після чого книжка МДП реєструється в Журналі реєстрації.      Оформлюються вантажні маніфести відривних листків N 1 та N 2, а також заповнюється невідривний корінець N 1, як це передбачено пунктами 3 та 4 Правил ( z0361-04 ).      У графах 16, 17 відривних листків N 1 та N 2 робляться такі записи:      у графі 16 проставляють номери накладених митних забезпечень, у разі проведення довантаження або переогляду товарів - вносяться нові дані щодо накладених пломб, розпізнавальних ознак транспортного засобу. Дані митниці відправлення товару про накладене митне забезпечення викреслюються, запис про номери та кількість нових накладених пломб завіряється відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу;      графа 17 заповнюється посадовою особою першої митниці відправлення. У цій графі проставляється відбиток ОНП, прізвище й підпис посадової особи митного органу, яка здійснила оформлення книжки МДП.      Відривний листок N 1 залишається в митниці відправлення, а відривний листок N 2 залишається в книжці МДП для подання митниці призначення разом із товаротранспортними документами.        8.2. При надходженні товарів в митницю призначення книжка МДП реєструється у Журналі реєстрації, після чого в ній заповнюються графи 24-28 і графа "Для офіційного використання" відривного листка N 2 та невідривний корінець N 2, як це передбачено пунктом 7.4 Порядку.      Після закінчення митного оформлення товарів відривна частина відривного листка N 2 у строк, що не перевищує 10 діб, відправляється поштою в митницю відправлення, а відомості про проведене митне оформлення товарів за книжкою МДП протягом доби вносяться до ЄАІС Держмитслужби України.        8.3. Якщо має місце відправлення товарів із декількох митниць відправлення, то при митному оформленні товарів в першій митниці відправлення у вантажних маніфестах відривних листків N 1 і N 2 записи робляться в графах 16 - 23 і заповнюється невідривний корінець N 1, де в графі 5 зазначається наступна митниця відправлення, у якій буде здійснюватись довантаження. При цьому графи 16,17 заповнюються на листках N 1 і N 2 у кількості, необхідній для доставки товарів в наступні митниці відправлення.      У наступній митниці відправлення при митному оформленні товарів здійснюються дії, передбачені пунктом 8.2 Порядку, а після цього застосовується порядок, визначений у пункті 8.1 Порядку.      Підставою для направлення консолідованого вантажу в іншу митницю відправлення з метою його довантаження є заява держателя книжки МДП і копія договору на перевезення вантажу між держателем книжки МДП та наступним відправником або одержувачем товару. У разі відсутності такої копії подається копія договору про перевезення вантажу між держателем книжки МДП і транспортно-експедеційною компанією. ( Абзац третій пункту 8.3 в редакції Наказу Держмитслужби N 3 ( z0304-05 ) від 05.01.2005 )        8.4. У разі відмови митниці суміжної країни в пропуску на свою територію товарів, випущених за книжкою МДП митними органами України за межі митної території України, шляхом внесення відповідних записів до товаротранспортних документів і повернення митницею суміжної країни таких товарів на митну територію України, посадова особа митного органу вносить до графи 5 невідривного корінця N 1 та графи "Для офіційного користування" відривного аркуша N 1 книжки МДП запис "Товари повернуто з країни призначення /або проміжної митниці країни транзиту", який засвідчує відбитком ОНП і своїм підписом та направляє товари у митницю відправлення згідно з пунктом 8 Порядку. При цьому перевезення на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ) не є завершеним, а контроль за доставкою товарів в митницю призначення здійснюється відповідно до Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення шляхом складення ПП, ПД або іншого. У разі повернення митницею суміжної країни на митну територію України вантажу, який переміщувався в режимі транзиту, декларант здійснює декларування цього вантажу у встановленому порядку залежно від обраного митного режиму. { Пункт 8.4 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 399 ( z0961-11 ) від 18.05.2011 }        8.5. Якщо відправлення консолідованого вантажу здійснюється з різних підрозділів (вантажних відділів, митних постів тощо) однієї митниці відправлення, то посадовими особами цих підрозділів у вантажному маніфесті в першому відривному листку N 1, який залишається в митниці відправлення, до графи 16 вносяться дані щодо кількості та номерів нових накладених пломб та розпізнавальних знаків, зазначається номер ВМД або іншого документа, за яким було здійснено оформлення вантажу. Дані завіряються відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу, яка проводила митне оформлення цієї частини вантажу. До графи 10 усіх відривних листків N 1, N 2 та невідривного листка N 1/N 2 вноситься інформація щодо частини вантажу, яку оформлено в цьому підрозділі.      Оформлення книжки МДП відповідно до пункту 8.1 Порядку здійснюється у тому підрозділі митниці відправлення, який проводить митне оформлення останньої партії консолідованого вантажу, що відправляється з цієї митниці, з врахуванням усіх вантажів, оформлених в одній митниці.      Підставою для направлення консолідованого вантажу до іншого підрозділу (вантажного відділу, митного поста тощо) однієї митниці відправлення з метою його довантаження є заява держателя книжки МДП та копія договору на перевезення вантажу між держателем книжки МДП та наступним відправником вантажу.        8.6. У випадках, коли товари не доставляються до митниці призначення, а повертаються назад у митницю відправлення з ініціативи власника, держателя книжки МДП, посадова особа митниці відправлення (відповідно до положень статей 27 та 28 Конвенції МДП ( 995_012 ) закриває книжку МДП відповідно до розділу 8 Порядку. Для відображення цього факту в графі "Для службового користування" відривного листка N 2 та графі 5 невідривного корінця відривного листка N 2 зазначається "Перевезення МДП завершено в митниці відправлення". Дані про закриття книжки МДП заносяться до ЄАІС Держмитслужби, а книжка МДП повертається держателю книжки МДП.        9. Оформлення книжки МДП при транзиті товарів через митну територію України        9.1. Посадова особа митниці відправлення реєструє книжку МДП у Журналі реєстрації, заповнює графи 18-23, графу "Для офіційного використання" вантажного маніфесту відривних листків N 1 і N 2 та заповнює невідривний корінець N 1, як це передбачено пунктом 7.2 Порядку.      Відривний листок N 1 залишається в митниці відправлення, а відривний листок N 2 - у книжці МДП для подання митниці призначення разом з товаротранспортними документами.        9.2. Посадова особа митниці призначення реєструє книжку МДП у Журналі реєстрації, заповнює графи 24 - 28 "Для офіційного використання" відривного листка N 2 і невідривного корінця N 2, як це передбачено пунктом 7.2 Порядку. Після закінчення митного оформлення товарів відривна частина відривного листка N 2 у строк, що не перевищує 10 діб, відправляється поштою в митницю відправлення, а відомості про проведене митне оформлення вантажу за книжкою МДП протягом доби вносяться до ЄАІС Держмитслужби України.        10. Особливості оформлення перевезень великовагових, громіздких чи небезпечних вантажів        10.1. Великовагові або громіздкі вантажі, а також будь-яке приладдя до них можуть перевозитися між митницями на відкритих транспортних засобах.      У цих випадках держателям книжок МДП потрібно вживати заходів, які унеможливлюють підміну вантажів, для чого проводити детальний їх опис у товаротранспортних документах, нанесення на вантажі розпізнавальних знаків, додавати пакувальні листи, фотокартки товарів тощо.      Перевезення великовагових, громіздких чи небезпечних вантажів повинно здійснюватись за умови наявності на транспортному засобі відповідних розпізнавальних знаків та наявності в держателя книжки МДП погодження ДАІ на таке перевезення.      Посадовою особою митниці відправлення, яка здійснювала митне оформлення вантажів, додаткові документи (погодження ДАІ) прикріплюються до внутрішньої частини другого аркуша обкладинки книжки МДП, завіряються відбитком ОНП і її підписом, а в усіх вантажних маніфестах книжки МДП у графі 8 робиться відмітка про наявність цих документів.      При цьому у разі невідповідності вантажів даним, зазначеним у товаротранспортних документах та маніфесті МДП, держатель книжки МДП несе відповідальність згідно із законодавством України.        10.2. При перевезенні таких вантажів на вантажні відділення транспортних засобів чи контейнери митне забезпечення не накладається. У цьому випадку держателю книжки МДП не потрібно мати Свідоцтво про допущення.      При цьому на обкладинці й на всіх відривних аркушах книжки МДП до початку митного оформлення держателем книжки МДП повинен бути проставлений штамп "Великовагові або громіздкі вантажі" (англійською мовою - "Heavy or bulky goods") або штамп "Відкрита МДП" (англійською мовою - "Open TIR").        11. Підготовка й подання держателю книжки МДП та гарантійному об'єднанню матеріалів про порушення, виявлені при виконанні операції МДП      Якщо відривна частина відривного листка N 2 книжки МДП у встановлений строк не надійшла з митниці призначення в митницю відправлення, то митниця відправлення в день закінчення цього строку робить запит до ЄАІС Держмитслужби України та митниці призначення про надходження товарів в митницю призначення.      У разі отримання митницею відправлення з ЄАІС Держмитслужби України та митниці призначення підтвердження належного виконання перевізником операції МДП (див. главу 15 цього Порядку) питання вважається врегульованим.      При отриманні митницею відправлення з ЄАІС Держмитслужби України та митниці призначення інформації про ненадходження товарів в митницю призначення митниця відправлення роздруковує з ЄАІС Держмитслужби України витяг із реєстру товарів, для яких вичерпано строк доставки, визначений законодавством України. У витягу, роздрукованому та належним чином завіреному митницею відправлення, повинні міститись відомості про ненадходження конкретного товару в митницю призначення. На підставі цього витягу митниця надсилає держателю книжки МДП та гарантійному об'єднанню Повідомлення про порушення умов перевезення товарів при виконанні операції МДП (далі - Повідомлення про порушення) (додаток 3), завірену відповідно до вимог законодавства копію відривного листка N 1 книжки МДП, який зберігається в митниці відправлення, та копію протоколу про порушення митних правил, складеного митним органом, що виявив недоставку товару в митницю призначення.      Митний орган, що виявив недоставку товарів в митницю призначення, відповідно до вимог законодавства складає протокол про порушення митних правил держателем книжки МДП, незалежно від того, чи порушено правоохоронними органами кримінальну справу за фактом недоставки товарів в митницю призначення.      На підставі отриманого Повідомлення про порушення гарантійне об'єднання проводить перевірку належного виконання держателем книжки МДП операції МДП та інформує про її результати митний орган.      Якщо товар не було доставлено в митницю призначення під час здійснення його експорту, то митницею відправлення до податкових органів України надсилається інформація про невивезення товару з митної території України для відповідного реагування. При цьому за відсутності потреби в сплаті за цей товар передбачених законодавством України податків та зборів (обов'язкових платежів) претензія до гарантійного об'єднання не виставляється, а матеріали, що засвідчують порушення перевізником умов виконання операції МДП, надсилаються митницею відправлення до Держмитслужби України для вирішення питання тимчасового позбавлення держателя книжки МДП права здійснення перевезення товарів митною територією України відповідно до процедури МДП. У разі необхідності сплати за товар, що вивозиться за межі митної території України в режимі експорту, передбачених законодавством України податків та зборів (обов'язкових платежів), до держателя книжки МДП та гарантійного об'єднання згідно з вимогами глави 11 Порядку направляються матеріали про порушення, виявлені при виконанні операції МДП, та згідно з вимогами глави 13 Порядку виставляється претензія.      Якщо проміжною митницею, у зоні діяльності якої транспортний засіб виїжджає (вивозиться) з митної території України, виявлено, що товар згідно з поданою цій митниці книжкою МДП у митницю призначення доставлений не був, то вона проводить перевірку і в разі непідтвердження виконання умов операції МДП держатель книжки МДП притягується до відповідальності згідно із законодавством України. Матеріали перевірки направляються в проміжну митницю, яка здійснила пропуск товару на митну територію України, для повідомлення гарантійного об'єднання відповідно до правил, викладених у цьому пункті Порядку. У випадках, передбачених цим Порядком, книжка МДП у держателя книжки МДП вилучається, а йому видається відривна частина обкладинки книжки МДП (на якій надруковано номер книжки й нанесено штрих-код), де зазначається причина вилучення книжки, та завіряється відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу, яка вилучила книжку МДП. Наприклад: "Книжку МДП N ____ вилучено у зв'язку з недоставкою товару в митницю призначення". Транспортний засіб при цьому не затримується.        12. Адміністративна відповідальність держателя книжки МДП за порушення умов виконання операції МДП      Виплата гарантійним об'єднанням або держателем книжки МДП передбаченої законодавством суми податків та зборів (обов'язкових платежів) за недоставку товарів за операцією МДП згідно з претензією митному органу не звільняє українського чи іноземного держателя книжки МДП від адміністративної відповідальності за порушення умов виконання операції МДП.        13. Порядок підготовки та подання держателю книжки МДП або гарантійному об'єднанню претензій щодо сплати передбачених законодавством сум податків та зборів (обов'язкових платежів) за недоставку українським чи іноземним держателем книжки МДП товарів при проведенні операції МДП.        13.1. Якщо держатель книжки МДП або гарантійне об'єднання протягом трьох місяців з дня отримання ними Повідомлення про порушення не нададуть переконливих доказів належного виконання держателем книжки МДП операції МДП або такі докази будуть спростовані митним органом шляхом проведення експертиз та інших заходів, то митний орган відповідно до пункту 7 статті 8 Конвенції МДП ( 995_012 ) виставляє держателю книжки МДП претензію щодо сплати передбачених законодавством сум податків та зборів (обов'язкових платежів) за недоставку товару при проведенні операції МДП (далі - претензія), до якої додаються матеріали про порушення, виявлені при виконанні ним операції МДП.      Матеріали претензії надсилаються також митним органом до Держмитслужби України для вирішення питання тимчасового позбавлення держателя книжки МДП права здійснення перевезення товару на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ) територією України.      У разі несплати претензії держателем книжки МДП протягом трьох місяців з дати її отримання митний орган надсилає матеріали претензії гарантійному об'єднанню.      Підготовка та подання гарантійному об'єднанню претензії здійснюється митним органом за кожною книжкою МДП окремо.        13.2. Відповідальність гарантійного об'єднання обмежується сумою 50 000 доларів США в національній валюті України в перерахунку за курсом Національного банку України на день прийняття книжки МДП до оформлення митним органом України.        13.3. Сума претензії обчислюється для кожного конкретного випадку відповідно до вимог законодавства України, чинного на момент порушення митного законодавства при перевезенні товару із застосуванням книжки МДП. До цієї суми включаються податки та збори, які мали б бути сплачені при митному оформленні товару у вільне використання, а також відсоток за прострочення їх сплати.        13.4. Відповідно до законодавства України гарантійне об'єднання сплачує суму претензії виключно у національній валюті України за курсом Національного банку України, який застосовувався для розрахунків із зовнішньоекономічних операцій і діяв на день оформлення книжки МДП українською митницею на кордоні при ввезенні чи українською митницею відправлення товару при експорті.        14. Закриття книжки МДП у разі виявлення недостачі товару      У разі виявлення недостачі товару посадова особа митниці призначення закриває книжку МДП із застереженням. Про недостачу товару робиться запис у графі 27 відривного листка N 2 та графі 5 невідривного корінця N 2 книжки МДП.      Митниця призначення при встановленні вини користувача книжки МДП (перевізника, якому видано книжку МДП) у недостачі товару виставляє гарантійному об'єднанню відповідно до пункту 14 Порядку претензію на суму передбачених законодавством податків та зборів (обов'язкових платежів).      У цьому разі книжка МДП та транспортний засіб не затримуються.        15. Підтвердження належного виконання держателем книжки МДП операції МДП      Переконливими доказами належного виконання держателем книжки МДП операції МДП залежно від митного режиму, у якому був розміщений товар при перевезенні за операцією МДП, є завірені відбитками штампа "Під митним контролем" і відбитками ОНП посадової особи митниці призначення товаротранспортні документи, книжка МДП, реєстр передання держателем книжки МДП товаротранспортних документів посадовій особі митного органу, ПД, ПП та довідка з бази даних системи Safe TIR (комп'ютерної системи контролю за використанням і підтвердженням оформлення книжок МДП).      Якщо митниця призначення не підтверджує факту оформлення поданих гарантійним об'єднанням документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, то митний орган, що подав гарантійному об'єднанню документи про порушення операції МДП, забезпечує проведення експертних досліджень відбитків митних забезпечень, проставлених на документах, зазначених в абзаці першому цього пункту.      Якщо подані гарантійним об'єднанням документи, що підтверджують належне виконання держателем книжки МДП операції МДП, та письмове пояснення перевізника свідчать про отримання товару одержувачем (при ввезенні товару на митну територію України), то митний орган проводить додаткову перевірку на виконання вимог пункту 7 статті 8 Конвенції МДП ( 995_012 ). Цей самий митний орган забезпечує в разі потреби проведення експертного дослідження уповноваженим органом у галузі проведення експертиз (у разі наявності відповідного допуску на проведення експертиз - експертами митних лабораторій митних органів) відповідного відбитка печатки вантажоодержувача в товаротранспортних документах на предмет їх відповідності відбитку оригіналу такої печатки.      Копії матеріалів про результати експертних досліджень разом з матеріалами, що надавались для дослідження, направляються гарантійному об'єднанню.        16. Перелік документів, що подаються до гарантійного об'єднання разом з претензією за недоставку українським чи іноземним держателем книжки МДП товару при виконанні операції МДП      Разом з претензією за недоставку українським чи іноземним держателем книжки МДП товару при виконанні операції МДП до гарантійного об'єднання також подаються:      а) розрахунок нарахування податків та зборів (обов'язкових платежів) із зазначенням десятизначного коду товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД), а також митної вартості товару, податку на додану вартість, мита та акцизного збору із посиланням на відповідні законодавчі акти, згідно з якими нараховано платежі.      У разі транзиту сума претензії обчислюється, виходячи з чотиризначного коду товару згідно з УКТЗЕД (у разі застосування згідно із законодавством такого чотиризначного коду). До цієї суми включаються суми податків та зборів (обов'язкових платежів), які мали б бути сплачені при митному оформленні вантажу у вільний обіг (з розрахунку максимальних ставок мита та акцизного збору, які дійсні для даної товарної підгрупи на момент взяття зобов'язання про доставку товару до митниці призначення); { Підпункт "а" глави 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 1243 ( z1033-10 ) від 19.10.2010 }      б) копія міжнародної товаротранспортної накладної, ВМД, рахунку-фактури, а при ввезенні товару на митну територію України - ПП (ПД);      в) копія Повідомлення по порушення;      г) інші матеріали, що мають значення для розгляду справи.        17. Умови звільнення гарантійного об'єднання від сплати передбачених законодавством податків та зборів (обов'язкових платежів) за недоставку українським чи іноземним держателем книжки МДП товару при виконанні операції МДП.      Гарантійне об'єднання звільняється від сплати передбачених законодавством податків та зборів (обов'язкових платежів) за недоставку українським чи іноземним держателем книжки МДП товару при виконанні операції МДП, якщо митні органи визнають достатніми докази того, що:      товар, зазначений у вантажному маніфесті книжки МДП, загинув чи його неможливо надалі використовувати внаслідок пошкодження під час ДТП, пожежі чи за надзвичайних або невідворотних обставин чи подій;      недостача товару була наслідком притаманних йому технічних властивостей та якостей;      товар і товаротранспортні документи не були доставлені в митницю призначення через їх виїмку чи арешт правоохоронними органами за умови, що така виїмка чи арешт правоохоронними органами відбулась на шляху його прямування або в митниці призначення і їй не передувало порушення перевізником правил перевезення на умовах Конвенції МДП ( 995_012).      Останній абзац пункту 17 стосується випадків, коли митні органи отримали достатні докази того, що товар не був вилучений або арештований правоохоронними органами не за місцем доставки товару під час (після) його вивантаження або часткової незаконної реалізації.        18. Відповідальність гарантійного об'єднання      Гарантійне об'єднання несе відповідальність не тільки за товари, перелічені в книжці МДП, а також за будь-які інші товари, які не перелічені в цій книжці, але містяться в запломбованій частині дорожнього транспортного засобу або в запломбованому контейнері. Гарантійне об'єднання не несе відповідальності за будь-які інші товари.        19. Порядок заповнення Журналу реєстрації книжок МДП        19.1. Журнал реєстрації ведеться з метою контролю за доставкою в митниці призначення товарів, які перевозяться із застосуванням книжки МДП.        19.2. Відповідальність за організацію зберігання та ведення Журналу реєстрації в структурному підрозділі митного органу до його здачі до архіву митниці покладається на начальника підрозділу.        19.3. Журнал реєстрації при в'їзді на митну територію України транспортних засобів, що перевозять товари із застосуванням книжки МДП, повинен вестись окремо від Журналу реєстрації при виїзді з митної території України таких транспортних засобів, для чого на титульний сторінці Журналу реєстрації в дужках робиться відповідний запис "в'їзд в Україну" або "виїзд з України".        19.4. При реєстрації книжки МДП посадова особа митного органу, яка здійснила митне оформлення товару, робить в Журналі реєстрації такі записи:      у графі 1 - дата оформлення книжки МДП митним органом;      у графі 2 - реєстраційний номер книжки МДП, який присвоюється їй при оформленні в кожній митниці відправлення та кожній митниці призначення і зазначається в графі 21 вантажного маніфесту;      у графі 3 - серія та номер книжки МДП, присвоєні їй при виготовленні й нанесені типографським способом у графі 1 вантажного маніфесту на кожному відривному аркуші книжки МДП;      у графі 4 - назва гарантійного об'єднання, що видало книжку МДП, зазначена в графі 2 титульної сторінки обкладинки книжки МДП, і прізвище, адреса, країна реєстрації держателя книжки МДП, зазначені в графі 3 титульної сторінки та графі 4 вантажного маніфесту на кожному відривному листку книжки МДП;      у графі 5 - опис товару, його вага, кількість вантажних місць;      у графі 6 - державний(і) реєстраційний(і) номер(и) транспортного(их) засобу(ів), яким(и) здійснюється перевезення, дані, зазначені в графі 8 титульної сторінки та графі 7 вантажного маніфесту на кожному відривному аркуші книжки МДП;      у графі 7 - будь-які зауваження або дані про порушення, виявлені при митному оформленні товарів, а саме: вид порушення, вжиті заходи (складено протокол, товар затримано);      у графі 8 - прізвище посадової особи митного органу, яка здійснила митне оформлення товарів.   ( Порядок в редакції Наказу Державної митної служби N 172 ( z0361-04 ) від 05.03.2004 )    Начальник Управління  організації митного контролю                        С.С.Терещенко Додаток 1 до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП   ------------------------------------------------------------------ |                            Україна                             | |                          -----------                           | |                          |Державний|                           | |                          |   Герб  |                           | |                          | України |                           | |                          -----------                           | |                            Ukraine                             | |                                                                | |                                                                | |                     СВІДОЦТВО ПРО ДОПУЩЕННЯ                    | |                                                                | |                 дорожнього транспортного засобу                | |                     до перевезення вантажів                    | |                під митними печатками і пломбами                | |                                                                | |                                                                | |                                                                | |                      APPROVAL CERTIFICATE                      | |                                                                | |          of a road vehicle for the transport of goods          | |                       under Customs seal                       | |                                                                | |                           Свідоцтво                            | |                                                                | |                         Certificate N                          | |                                                                | |                                                                | |            Конвенція МДП від 14 листопада 1975 року            | |              TIR Convention of 14th November 1975              | |                                                                | |                                                                | |                                                                | |Ким видано: ____________________________________________________| |                  (назва компетентного органу)                  | |                                                                | |Issued by ______________________________________________________| |                     (competent Authority)                      | |                                                                | |----------------------------------------------------------------| |                                     |Свідоцтво   N             | |РОЗПІЗНАВАННЯ                        |Certificate               | |IDENTIFICATION                       ---------------------------| |                                                                | |1. Реєстраці-   N ______________________________________________| |   йний                                                         | |   Registration N ______________________________________________| |2. Тип транспортного                                            | |   засобу         ______________________________________________| |   Type of vehicle _____________________________________________| |3. Шасі         N ______________________________________________| |   Chassis      N ______________________________________________| |4. Марка (або назва                                             | |   з-ду - виробника) ___________________________________________| |   Trade mark (or                                               | |   name of                                                      | |   manufacturer)    ____________________________________________| |5. Інші дані ___________________________________________________| |   Other                                                        | |   particulars _________________________________________________| |6. Кількість                                                    | |   додатків ____________________________________________________| |   Number of                                                    | |   annexes _____________________________________________________| |----------------------------------------------------------------| |                                       |Дійсне до               | |7. ДОПУЩЕННЯ                           |Valid until             | |   APPROVAL                            -------------------------| |       ---- індивідуальне                                       | |       |  | допущення*                                          | |       ---- individual approval                                 | |                                                                | |       ---- допущення за типом                                  | |       |  | конструкції*                        ----------------| |       ---- approval by design type             |Печатка        | |                                                |Stamp          | |Номер дозволу (якщо                             |               | |потрібно) __________________________________    |               | |Authorization No                                |               | |(if applicable) ____________________________    |               | |Місце ______________________________________    ----------------| |Place ______________________________________                    | |Дата _______________________________________                    | |Date _______________________________________                    | |Підпис _____________________________________                    | |Signature __________________________________                    | |----------------------------------------------------------------| |8. ВОЛОДІЛЕЦЬ (завод-виробник, власник або користувач)          | |   (тільки для незареєстрованих транспортних засобів)           | |                                                                | |Назва та адреса ________________________________________________| |________________________________________________________________| |                                                                | |   HOLDER (manufacturer, owner or operator) (for unregistered   | |   vehicles only)                                               | |                                                                | |Name and address _______________________________________________| |________________________________________________________________| |----------------------------------------------------------------| |9. ПРОДОВЖЕННЯ                                                  | |   RENEWALS                                                     | |----------------------------------------------------------------| |Дійсне до       |               |               |               | |Valid until     |               |               |               | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Місце           |               |               |               | |Place           |               |               |               | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Дата            |               |               |               | |Date            |               |               |               | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Підпис          |               |               |               | |Signature       |               |               |               | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Печатка         |               |               |               | |Stamp           |               |               |               | ------------------------------------------------------------------ ---------------   * Проставлення Х-подібної відмітки у відповідній клітинці. Mark applicable alternative with an "X".   Дивись "Вказівки" на звороті. Please see the "Important Notice" overleaf.                                         -----------------------------  ЗАУВАЖЕННЯ (заповнюється             |Свідоцтво                  |  компетентним органом)                |             N             |  REMARKS (reserved for the use of     |Certificate                |  Competent Authorities)               |                           | ------------------------------------------------------------------| | 10. Помічені несправності         | 11. Усунення несправностей  | | Defects noted                     |     Rectification of defects| |                                   |                             | |                                   |                             | |                                   |                             | |-----------------------------------+-----------------------------| | Компетентний орган|Печатка        | Компетентний орган|Печатка  | | Authority         |Stamp          | Authority         |Stamp    | |-------------------|               |-------------------|         | | Підпис            |               | Підпис            |         | | Signature         |               | Signature         |         | |-----------------------------------+-----------------------------| | 10. Помічені несправності         | 11. Усунення несправностей  | | Defects noted                     |     Rectification of defects| |                                   |                             | |                                   |                             | |                                   |                             | |-----------------------------------+-----------------------------| | Компетентний орган|Печатка        |  Компетентний орган|Печатка | | Authority         |Stamp          |  Authority         |Stamp   | |-------------------|               |--------------------|        | | Підпис            |               |  Підпис            |        | | Signature         |               |  Signature         |        | |-----------------------------------+-----------------------------| | 10. Помічені несправності         | 11. Усунення несправностей  | |     Defects noted                 |     Rectification of defects| |                                   |                             | |                                   |                             | |                                   |                             | |-----------------------------------+-----------------------------| |  Компетентний орган|Печатка       |   Компетентний орган|Печатка| |  Authority         |Stamp         |   Authority         |Stamp  | |--------------------|              |---------------------|       | |  Підпис            |              |   Підпис            |       | |  Signature         |              |   Signature         |       | |-----------------------------------------------------------------| | 12. Інші зауваження                                             | |     Other remarks                                               | -------------------------------------------------------------------   Дивись "Вказівки" на звороті. Please see the "Important Notice" overleaf.   ВКАЗІВКИ        1. Коли компетентний орган, який видав свідоцтво про допущення, вважає за необхідне, до свідоцтва додаються фотографії і малюнки, завірені цим органом. У цьому разі кількість цих документів зазначається у рубриці N 6 свідоцтва.        2. Свідоцтво супроводжує дорожній транспортний засіб. Воно повинне бути оригіналом, а не фотокопією.        3. Дорожні транспортні засоби пред'являються кожні два роки для перевірки та, коли це необхідно, для подовження строку дії свідоцтва компетентним органам країни, в якій цей транспортний засіб зареєстрований або, якщо мова йде про незареєстрований транспортний засіб, - компетентним органам країни, в якій проживає його власник або користувач.        4. Якщо дорожній транспортний засіб більше не відповідає технічним вимогам, встановленим процедурою допущення, то, перш ніж використовувати його для перевезення вантажів із застосуванням книжок МДП, він повинен набути того стану, який був підставою для його допущення, для того, щоб знову відповідати цим технічним вимогам.        5. Якщо основні характеристики дорожнього транспортного засобу змінені, то допущення цього транспортного засобу втрачає силу і воно підлягає процедурі нового допущення компетентним органом, перш ніж його можна буде використовувати для перевезення вантажів із застосуванням книжок МДП.   IMPORTANT NOTICE        1. When the authority which has granted the approval deems it necessary, photographs or diagrams authenticated by the authority shall be attached to the approval certificate. The number of those documents shall then be inserted by the competent authority, under item No. 6 of the certificate.        2. The certificate shall be kept on the road vehicle. This must be the original of the certificate, not, however, a photocopy.        3. Road vehicles shall be produced every two years, for the purposes of inspection and of renewal of approval where appropriate, to the competent authorities of the country in which the vehicle is registered or, in the case of unregistered vehicles, of the country in which the owner or user is resident.        4. If a road vehicle no longer complies with the technical conditions prescribed for its approval, it shall, before it can be used for the transport of goods under cover of TIR Garnets, be restored to the condition which had justified its approval so as to comply again with the said technical conditions.        5. If the essential characteristics of a road vehicle are changed, the vehicle shall cease to be covered by the approval and shall be re-approved by the competent authority before it can be used for the transport of goods under cover of TIR Garnets.   ( Додаток 1 в редакції Наказу Державної митної служби N 172 ( z0361-04 ) від 05.03.2004 )   Додаток 2 до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП   ЖУРНАЛ реєстрації книжок МДП                                     ________________________ митниці  Розпочато: ___________________  Закінчено: ___________________ --------------------------------------------------------------------------------- |Дата   |Поряд-|Серія,|Гарантійне  |Опис       |Державний |Зауваження|Посадова  | |оформл.|ковий |номер |об'єднання, |вантажу,   |номерний  |або дані  |особа     | |книжки |номер |книжки|що видало   |вага, к-ть |знак тран-|про пору- |митного   | |МДП    |книжки|МДП   |книжку МДП, |вантажних  |спортного |шення при |органу,   | |       |МДП   |      |та держателя|місць, к-ть|засобу    |митному   |яка       | |       |      |      |книжки МДП  |накладених |          |оформленні|здійснила | |       |      |      |            |пломб,     |          |товарів   |митне     | |       |      |      |            |печаток або|          |          |оформлення| |       |      |      |            |розпізна-  |          |          |товарів   | |       |      |      |            |вальних    |          |          |          | |       |      |      |            |знаків     |          |          |          | |-------+------+------+------------+-----------+----------+----------+----------| |   1   |   2  |  3   |     4      |    5      |    6     |   7      |    8     | --------------------------------------------------------------------------------- ( Додаток 2 в редакції Наказу Державної митної служби N 172 ( z0361-04 ) від 05.03.2004 )   Додаток 3 до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП   ПОВІДОМЛЕННЯ про порушення умов перевезення товарів при виконанні операції МДП   Держателю книжки МДП або гарантійному об'єднанню __________________________________________________________________ __________________________________________________________________      (назва держателя книжки МДП або гарантійного об'єднання,                       країни та його адреса)      На підставі ст. 11 Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року _______________________ регіональна митниця  (митниця)  повідомляє Вас  про порушення умов перевезення товарів при виконанні операції МДП за книжкою МДП N ___________________________.      Якщо протягом трьох місяців із дня отримання цього повідомлення Ви не надасте переконливих доказів належного виконання операції МДП, то митниця має право відповідно до ст. 11 Конвенції МДП висунути Вам вимогу про сплату передбачених законодавством податків та зборів (обов'язкових платежів) за недоставку товарів при виконанні операції МДП.    Додаток: копія відривного листка N 1 книжки МДП N ______________.  Начальник _____________________  ______________ _________________            (регіональної митниці  (підпис, дата)    (ініціали,                  (митниці))                          прізвище)  М.П.  

Законодавство інших країн

УкраїнаС 31 марта украинцы смогут получать номерные знаки на автомобили европейского образца

 С 31 марта в Украине будут введены номерные знаки на автомобили, используемые в странах, которые находятся на этапе приобретения членства в Европейском Союзе. Об этом говорится в сообщении МВД.  

РосіяФедеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 362-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном контроле за осущест

Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 362-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного контроля за осуществлением международных автомобильных перевозок"   Принят Государственной Думой 11 ноября 2014 года Одобрен Советом Федерации 19 ноября 2014 года   Статья 1 Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 127-ФЗ "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3805; 2007, № 1, ст. 29; № 46, ст. 5553, 5554; 2009, № 1, ст. 17; № 14, ст. 1582; № 29, ст. 3582; 2011, № 1, ст. 6; № 30, ст. 4590; 2012, № 15, ст. 1724) следующие изменения: 1) статью 1 изложить в следующей редакции:   "Статья 1 В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: грузовое транспортное средство - самоходное транспортное средство, предназначенное для перевозок грузов, либо самоходное транспортное средство с прицепом или полуприцепом; российский перевозчик - российское юридическое или физическое лицо, использующее принадлежащее ему грузовое транспортное средство либо автобус (далее - транспортное средство) для перевозок грузов или пассажиров; иностранный перевозчик - иностранное юридическое или физическое лицо, использующее принадлежащее ему транспортное средство для перевозок грузов или пассажиров; международная автомобильная перевозка - перевозка транспортным средством грузов или пассажиров по территориям двух и более государств, а также проезд негруженого транспортного средства по территориям двух и более государств; двусторонняя международная автомобильная перевозка - перевозка транспортным средством, принадлежащим российскому перевозчику, с территории Российской Федерации на территорию иностранного государства или с территории иностранного государства на территорию Российской Федерации, а также перевозка транспортным средством, принадлежащим иностранному перевозчику, с территории иностранного государства, в котором зарегистрировано указанное транспортное средство, на территорию Российской Федерации или с территории Российской Федерации на территорию этого иностранного государства; транзитная международная автомобильная перевозка - перевозка транспортным средством, принадлежащим российскому перевозчику, с территории одного иностранного государства на территорию другого иностранного государства транзитом через территорию Российской Федерации либо с территории Российской Федерации на территорию Российской Федерации транзитом по территории иностранного государства, а также перевозка транспортным средством, принадлежащим иностранному перевозчику, транзитом через территорию Российской Федерации; международная автомобильная перевозка с территории или на территорию третьего государства - перевозка иностранным перевозчиком одного иностранного государства на территорию Российской Федерации с территории другого иностранного государства или с территории Российской Федерации на территорию другого иностранного государства; регулярная пассажирская международная автомобильная перевозка - перевозка пассажиров автобусом по заранее согласованному маршруту следования с указанием начального пункта перевозки и конечного пункта перевозки, остановочных пунктов движения автобуса и расписания его движения; нерегулярная пассажирская международная автомобильная перевозка - не являющаяся регулярной пассажирской международной автомобильной перевозкой перевозка пассажиров автобусом; крупногабаритное транспортное средство - транспортное средство, габариты которого с грузом или без груза превышают допустимые габариты, установленные Правительством Российской Федерации; тяжеловесное транспортное средство - транспортное средство, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось или группу осей которого превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось или группу осей, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации; опасный груз - вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить материальные ценности; груз третьего государства - груз, владельцем и (или) грузоотправителем либо грузополучателем которого является юридическое лицо, зарегистрированное в государстве, отличном от государства погрузки и государства разгрузки транспортного средства, или физическое лицо, являющееся гражданином государства, отличного от государства погрузки и государства разгрузки транспортного средства, или лицо без гражданства, имеющее место жительства в государстве, отличном от государства погрузки и государства разгрузки транспортного средства; разрешение - документ, предоставляющий право на проезд транспортного средства по территории государства; российское разрешение - разовое или многократное в течение определенного времени разрешение на проезд конкретного транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, по территории Российской Федерации; иностранное разрешение - разовое или многократное в течение определенного времени разрешение на проезд конкретного транспортного средства, принадлежащего российскому перевозчику, по территории иностранного государства; специальное разрешение: разовое разрешение на осуществление международной автомобильной перевозки с территории или на территорию третьего государства; разовое или многократное разрешение на проезд конкретного тяжеловесного транспортного средства, масса с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось или группу осей которого превышают более чем на 2 процента допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось или группу осей транспортного средства, и (или) крупногабаритного транспортного средства либо конкретного транспортного средства с опасным грузом по территории государства. Такое разрешение может быть дополнительным к российскому разрешению, если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации; многостороннее разрешение - разрешение, действующее в течение определенного времени на неограниченное число проездов любого транспортного средства, принадлежащего владельцу такого разрешения, по территории любого государства, являющегося членом Европейской конференции министров транспорта; учетный талон - документ, выдаваемый в целях учета перевозки иностранному перевозчику органами, осуществляющими государственный контроль (надзор) за осуществлением международных автомобильных перевозок, в случае, если в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществление перевозки допускается без российского разрешения, а также в случае, если перевозка осуществляется в соответствии с многосторонним разрешением; международная товарно-транспортная накладная (накладная) (далее - международная товарно-транспортная накладная) - документ, предусмотренный Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов 1956 года, содержащий в том числе информацию о перевозимом грузе, его грузоотправителе и грузополучателе, перевозчике и транспортном средстве, выполняющем перевозку, а также о местах его погрузки и разгрузки; уведомление - документ, выдаваемый уполномоченными органами транспортного контроля (надзора) государств - членов Таможенного союза при въезде транспортного средства через внешнюю границу Таможенного союза в случае выявления несоответствия контролируемых параметров транспортного средства параметрам, установленным законодательством государств - членов Таможенного союза, по территориям которых осуществляется проезд, а также в случае несоответствия разрешения или специального разрешения, предусмотренных законодательством государств - членов Таможенного союза, виду выполняемой международной автомобильной перевозки или перевозимому грузу либо в случае отсутствия указанных разрешения или специального разрешения."; 2) статью 2 изложить в следующей редакции:   "Статья 2 1. Вид выполняемой международной автомобильной перевозки груза (двусторонняя, транзитная или перевозка с территории или на территорию третьего государства) определяется на основании данных, содержащихся в международной товарно-транспортной накладной, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта (далее - федеральный орган исполнительной власти в области транспорта), и которые доводятся до компетентных органов иностранных государств. 2. Международные автомобильные перевозки иностранными перевозчиками по территории Российской Федерации осуществляются в соответствии с российскими разрешениями, со специальными разрешениями и с многосторонними разрешениями. 3. В российских разрешениях и специальных разрешениях указываются виды международных автомобильных перевозок, на осуществление которых такие разрешения дают право иностранным перевозчикам, и условия использования таких разрешений. Правила заполнения российских разрешений и специальных разрешений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области транспорта. 4. Международными договорами Российской Федерации в области международного автомобильного сообщения на принципах взаимности может предусматриваться осуществление двусторонних и транзитных международных автомобильных перевозок без разрешений. Такие перевозки осуществляются на основании международной товарно-транспортной накладной, подтверждающей вид перевозки, при соблюдении условий их осуществления, которые установлены федеральным органом исполнительной власти в области транспорта и которые доводятся до компетентных органов иностранных государств. 5. Особенности выполнения международной автомобильной перевозки грузов третьих государств, включающие необходимость представления перевозчиком документов, подтверждающих загрузку транспортного средства в государстве, в котором оно зарегистрировано: международной товарно-транспортной накладной, счета-фактуры (инвойса), сертификата (сертификатов) происхождения товара (товаров), ветеринарного сертификата (сертификатов), фитосанитарного сертификата (сертификатов), документа (документов), подтверждающего безопасность продукции (товаров) в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, а также представления поручения отправителя или получателя груза перевозчику на перевозку груза, и иные особенности определяются федеральным органом исполнительной власти в области транспорта. Указанные особенности доводятся до компетентных органов иностранных государств. 6. Порядок выдачи российских разрешений и специальных разовых разрешений на осуществление международной автомобильной перевозки с территории или на территорию третьего государства иностранным перевозчикам, а также иностранных разрешений и многосторонних разрешений российским перевозчикам определяется Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации в области международного автомобильного сообщения. 7. К осуществлению международных автомобильных перевозок российские перевозчики допускаются при наличии у них документа, удостоверяющего допуск российского перевозчика к осуществлению международных автомобильных перевозок (далее - удостоверение допуска российского перевозчика). 8. Порядок допуска российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок устанавливается Правительством Российской Федерации. 9. Разрешения, международные товарно-транспортные накладные и другие документы, которые в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области международного автомобильного сообщения и законодательством Российской Федерации требуются для осуществления международных автомобильных перевозок, должны быть заполнены иностранным перевозчиком до въезда транспортного средства на территорию Российской Федерации, находиться у водителей транспортных средств и предъявляться водителями транспортных средств по требованиям контролирующих органов. 10. В случае получения водителем транспортного средства уведомления от уполномоченного органа транспортного контроля (надзора) другого государства - члена Таможенного союза указанное уведомление должно быть предъявлено должностному лицу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере транспорта, для проставления отметки об устранении нарушения. 11. Водитель транспортного средства обязан: в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации предъявить должностному лицу уполномоченного федерального органа исполнительной власти российское разрешение и (или) специальное разрешение для проставления отметки о въезде транспортного средства на территорию Российской Федерации либо о его выезде с территории Российской Федерации, а также в установленных случаях получить или сдать учетный талон; в ближайшем к Государственной границе Российской Федерации и маршруту перевозки стационарном или передвижном контрольном пункте при выполнении перевозки через белорусский или казахстанский участок внешней границы Таможенного союза предъявить должностному лицу уполномоченного федерального органа исполнительной власти российское разрешение и (или) специальное разрешение для проставления отметки о въезде транспортного средства на территорию Российской Федерации либо о его выезде с территории Российской Федерации,"; 3) статью 3 изложить в следующей редакции:   "Статья 3 1. Проезд по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки, допускается при наличии специальных разрешений в случаях: движения крупногабаритных транспортных средств; движения тяжеловесных транспортных средств, масса с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось или группу осей которых превышают более чем на 2 процента допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось или группу осей транспортного средства. Специальные разрешения на проезд крупногабаритных транспортных средств и (или) тяжеловесных транспортных средств, масса с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось или группу осей которых превышают более чем на 2 процента допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось или группу осей транспортного средства, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов, в том числе по постоянным маршрутам, выдаются в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти в области транспорта. 2. В случае выявления в процессе осуществления государственного контроля (надзора) за осуществлением международных автомобильных перевозок превышения более чем на 2 процента допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось или группу осей транспортного средства либо превышения его габарита продолжение движения транспортного средства допускается после устранения нарушения или получения специального разрешения. 3. Выдача специальных разрешений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется подведомственными федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, организациями, которые расположены в субъектах Российской Федерации и на которые возложены функции управления федеральными автомобильными дорогами (далее - уполномоченные организации). Заявка на получение специального разрешения на проезд тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства подается в уполномоченную организацию по месту регистрации заявителя либо в случае отсутствия уполномоченной организации по месту регистрации заявителя в ближайшую уполномоченную организацию, расположенную на маршруте следования транспортного средства. 4. В случае, если нагрузка на ось или группу осей тяжеловесного транспортного средства превышает допустимую нагрузку на ось или группу осей транспортного средства более чем на 2 процента, но не более чем на 10 процентов, специальное разрешение на проезд такого транспортного средства по установленным маршрутам выдается в упрощенном порядке, в том числе в электронном виде. Перечень маршрутов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, и включает в себя маршруты, для проезда по которым в течение предыдущих двенадцати месяцев выдавались специальные разрешения на проезд тяжеловесных транспортных средств с превышением допустимых нагрузок на ось или группу осей на 10 процентов и более. Утвержденный перечень маршрутов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, размещается на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства. Специальное разрешение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, может быть выдано в соответствии с положениями пункта 3 настоящей статьи или с использованием официального сайта федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства. 5. Упрощенный порядок выдачи специального разрешения, порядок установления постоянного маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, форма специального разрешения, в том числе выдаваемого в электронном виде, указанные в настоящей статье, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области транспорта. 6. Срок оформления специального разрешения не должен составлять более трех часов с момента подтверждения внесения платы в счет возмещения вреда, который будет причинен транспортным средством автомобильным дорогам."; 4) статью 4 дополнить частью третьей следующего содержания: "Специальные разрешения, указанные в части первой настоящей статьи, выдаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере транспорта."; 5) в статье 5 слова "пунктом 1" заменить словами "пунктом 6"; 6) в статье 11: а) в пункте 1: абзац первый изложить в следующей редакции: "1. Государственный контроль (надзор) за осуществлением международных автомобильных перевозок осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти при осуществлении федерального государственного транспортного надзора в стационарных и передвижных контрольных пунктах на автомобильных дорогах общего пользования Российской Федерации, в передвижных контрольных пунктах на обозначенных дорожными знаками стоянках (парковках) транспортных средств и при осуществлении таможенного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации в пределах своей компетенции (далее - органы государственного контроля (надзора) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации."; абзац второй после слов "у водителей транспортных средств разрешений" дополнить словами "с проставлением в них соответствующих отметок, международных товарно-транспортных накладных и других документов, подтверждающих их соответствие виду выполняемой перевозки, учетных талонов", дополнить словами "и законодательством Российской Федерации"; б) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции: "В случае обнаружения указанного нарушения в стационарных и передвижных контрольных пунктах на автомобильных дорогах общего пользования Российской Федерации, в передвижных контрольных пунктах на обозначенных дорожными знаками стоянках (парковках) транспортных средств или в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации при выезде транспортного средства с территории Российской Федерации данное транспортное средство задерживается в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях до устранения причин задержания. При выезде с территории Российской Федерации транспортного средства, на котором совершено административное правонарушение, указанное транспортное средство задерживается до устранения причин задержания и предъявления документа, подтверждающего уплату административного штрафа.".   Статья 2 Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  следующие изменения: 1) в части 1 статьи 3.5 слова "частью 3 статьи 20.13, частью 5 статьи 20.25, статьей 20.31 настоящего Кодекса, - ста тысяч рублей," заменить словами "частью 3 статьи 20.13 настоящего Кодекса, - ста тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 11.26, 11.29 настоящего Кодекса, - двухсот тысяч рублей,"; 2) абзац второй статьи 11.26 изложить в следующей редакции: "влечет наложение административного штрафа на водителя транспортного средства в размере от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей."; 3) в статье 11.29: а) наименование дополнить словами ", либо с незаполненными разрешениями, разрешениями, заполненными с нарушением установленных правил, или разрешениями, не соответствующими виду перевозки, либо без учетного талона, либо без отметки в уведомлении должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об устранении нарушения"; б) часть 1 изложить в следующей редакции: "1. Осуществление международных автомобильных перевозок с незаполненными разрешениями, разрешениями, заполненными с нарушением установленных правил, или разрешениями, не соответствующими виду перевозки, либо без разрешений, если такие разрешения обязательны, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, либо без учетного талона, выдаваемого органами государственного контроля (надзора) за осуществлением международных автомобильных перевозок, - влечет наложение административного штрафа на водителя транспортного средства в размере от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей."; в) часть 2 изложить в следующей редакции: "2. Осуществление международной автомобильной перевозки грузов и (или) пассажиров с территории Российской Федерации на территорию третьего государства либо с территории третьего государства на территорию Российской Федерации с незаполненным разрешением или разрешением, заполненным с нарушением установленных правил, либо без разрешения - влечет наложение административного штрафа на водителя транспортного средства в размере от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей."; г) дополнить частью 3 следующего содержания: "3. Осуществление международной автомобильной перевозки с уведомлением, выданным уполномоченным органом транспортного контроля (надзора) государств - членов Таможенного союза в установленных случаях, без отметки должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об устранении нарушения - влечет наложение административного штрафа на водителя транспортного средства в размере от двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч рублей."; 4) часть 1 статьи 27.13 изложить в следующей редакции: "1. При нарушениях правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством соответствующего вида, предусмотренных частью 1 статьи 11.8.1, статьями 11.9, 11.26, 11.29, частью 1 статьи 12.3, частью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7, частями 1, 3 и 4 статьи 12.8, частями 4 и 5 статьи 12.16, частями 3 - 4 и 6 статьи 12.19, частями 1 - 3 статьи 12.21.1, частью 1 статьи 12.21.2, статьей 12.26, частью 3 статьи 12.27, частью 2 статьи 14.38 настоящего Кодекса, применяются задержание транспортного средства, то есть исключение транспортного средства из процесса перевозки людей и грузов путем перемещения его при помощи другого транспортного средства и помещения в ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку), и хранение на специализированной стоянке до устранения причины задержания, а при нарушениях, предусмотренных статьями 11.26 и 11.29 настоящего Кодекса, также до уплаты административного штрафа в случае, если транспортное средство, на котором совершено нарушение, выезжает с территории Российской Федерации. При невозможности по техническим характеристикам транспортного средства его перемещения и помещения на специализированную стоянку в случае совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 1, 2 или 3 статьи 12.21.1 или частью 1 статьи 12.21.2 настоящего Кодекса, задержание осуществляется путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств. В случае, если транспортное средство, в отношении которого принято решение о задержании, будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов, оно до начала задержания может быть перемещено путем управления транспортным средством его водителем либо лицами, указанными в части 3 настоящей статьи, в ближайшее место, где данное транспортное средство таких препятствий создавать не будет. В случае совершения административных правонарушений, предусмотренных статьями 11.26 и 11.29 настоящего Кодекса, задержание транспортного средства может осуществляться путем перемещения его водителем задержанного транспортного средства либо лицами, указанными в части 3 настоящей статьи, и помещения в ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку), а также путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств."; 5) часть 3 статьи 31.5 дополнить словами ", а также в отношении лиц, которым назначен административный штраф за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 11.26 и 11.29 настоящего Кодекса, в случае совершения данных административных правонарушений с использованием транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам"; 6) статью 32.2 дополнить частью 1.2 следующего содержания: "1.2. Административный штраф, назначенный за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 11.26 или 11.29 настоящего Кодекса, должен быть уплачен до выезда принадлежащего иностранному перевозчику транспортного средства, на котором совершено административное правонарушение, с территории Российской Федерации, но не позднее срока, указанного в части 1 настоящей статьи.".   Статья 3 1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования, за исключением абзацев десятого - тринадцатого и пятнадцатого пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона. 2. Абзацы десятый - тринадцатый и пятнадцатый пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2018 года.   Президент Российской Федерации В. Путин   Москва, Кремль 24 ноября 2014 года № 362-ФЗ