Не показувати більше
Леонід КостюченкоШановні учасники Асоціації, колеги!

АсМАП України створила новий інформаційний портал для якісного та оперативного забезпечення міжнародних автомобільних перевізників інформацією що стосується діяльності сфери міжнародних перевезень.
Сподіваюся, що новий сайт АсМАП України стане надійним помічником кожного учасника Асоціації, надасть відповіді на більшість питань, озброїть вас новими знаннями та інформацією!
Пропозиції та зауваження учасників Асоціації щодо роботи нового сайту будуть обов’язково враховані!
Стара версія сайту та вся інформація, що була розміщена там, доступна за цим посиланням!
Бажаю вам успіхів у бізнесі та плодотворної роботи з порталом!
З повагою,
Голова Ради, Президент Асоціації Міжнародних Автомобільних перевізників України
Леонід Костюченко

Статут АсМАП України

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Конференції Учасників АсМАП України

Протокол № 30

від 24 травня 2013 року

 

Статут

Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України

(АсМАП України)

(нова редакція)

Ідентифікаційний код № 16307261

2013 р.

1. Загальні положення

1.1. Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП України) (далі – Асоціація) є договірним об’єднанням, яке створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися для роботи, в тому числі в системі МДП, і діє на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Асоціація створена для сприяння розвитку перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, в тому числі у міжнародному сполученні, представлення інтересів своїх Учасників в органах державної влади, міжнародних організаціях, захисту прав Учасників, забезпечення зв’язків з громадськістю.

1.3. АсМАП України є гарантійним об’єднанням, господарською, недержавною, добровільною асоціацією, яка об’єднує суб’єктів господарської діяльності всіх форм власності (далі – Учасники), які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів, в тому числі у міжнародному сполученні, згідно з чинним законодавством України.

Асоціація не має в якості основної мети діяльності отримання прибутку і не розподіляє його між Учасниками, а виконує функцію гарантійного об’єднання, передбачену Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із використанням книжки МДП 1975 року (далі – Конвенція МДП 1975 року) та забезпечує діяльність міжнародної гарантійної ланки на території України.

1.4. Участь в Асоціації не обмежує її Учасників в комерційній, громадській та будь-якій іншій діяльності, що не заборонена законодавством.

1.5. Асоціація є юридичною особою, має свій баланс, печатку, штампи, символіку, відкриває рахунки в банках, працює на умовах госпрозрахунку або самоокупності. Асоціація володіє майном на правах власності, може від свого імені набувати права і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судових органах.

1.6. Асоціація має право утворювати унітарні підприємства, філії, представництва, а також бути Учасником (засновником) господарських товариств.

1.7.Прибуток, отриманий Асоціацією, за рішенням Ради, направляється на стабілізацію гарантії допуску до системи МДП та виконання Асоціацією статутної діяльності.

1.8. Асоціація не несе відповідальності за зобов’язання її Учасників, крім випадків, прямо встановлених чинним законодавством України.

1.9. Учасники не несуть відповідальності за зобов’язання Асоціації, крім випадків, прямо встановлених чинним законодавством України.

1.10. Асоціація відповідає за свої зобов’язання власним майном, на яке згідно із чинним законодавством України може бути накладено стягнення.

1.11. Асоціація має повну назву:

українською мовою – «Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України», скорочено – АсМАП України;

англійською мовою – «Association of International Road Carriers of Ukraine», скорочено – AsMAP UA.

2. Основні принципи діяльності та завдання Асоціації

2.1. Асоціація діє на підставі та у повній відповідності до Конвенції МДП 1975 року і Посібника МСАТ для Асоціацій, інших нормативно-правових актів та цього Статуту. Асоціація у своїй діяльності керується також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами, положеннями та іншими документами, що затверджуються органами управління Асоціації відповідно до їхньої компетенції на основі таких принципів:

2.1.1. законності;

2.1.2. компромісного вирішення питань з урахуванням спільних інтересів Учасників Асоціації;

2.1.3. довіри та взаємодопомоги у стосунках між Учасниками Асоціації;

2.1.4. обов’язкового виконання рішень, прийнятих Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації.

2.2. Основні завдання Асоціації:

2.2.1. захист прав та інтересів Учасників Асоціації, забезпечення правових гарантій їх діяльності;

2.2.2. задоволення господарських потреб Учасників Асоціації;

2.2.3. координація господарської діяльності Учасників Асоціації, яка пов’язана з міжнародними перевезеннями вантажів у відповідності до Конвенції МДП 1975 року;

2.2.4. надання гарантій, що покривають відповідальність перевізників перед компетентними органами за транспортні операції, які виконуються на території України у відповідності до Конвенції МДП 1975 року з використанням книжок МДП;

2.2.5. представлення інтересів Учасників Асоціації та відстоювання їх прав у Міжнародному Союзі Автомобільного Транспорту (МСАТ) та інших національних і міжнародних організаціях;

2.2.6. сприяння створенню правової бази по організації міжнародних перевезень вантажів та пасажирів;

2.2.7. професійна підготовка й перепідготовка водіїв, спеціалістів, керівників, які зайняті в галузі міжнародних автомобільних перевезень, транспортно-експедиторського обслуговування;

2.2.8. надання своїм Учасникам аналітичної, довідково-методичної, кон’юнктурно-економічної інформації з питань міжнародних автомобільних перевезень вантажів та пасажирів, транспортно-експедиторського обслуговування;

2.2.9. встановлення взаємодовіри, надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між Учасниками Асоціації, забезпечення дотримання Кодексу професійної етики та ділової поведінки Учасників Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

2.2.10.надання різних послуг, у т.ч. страхових, маркетингових, консалтингових, агентських, посередницьких, консультаційних, юридичних, представницьких, рекламних.

2.3. Для виконання зазначених завдань Асоціація:

2.3.1. розробляє і вносить пропозиції та зауваження до органів державної влади під час розгляду проектів законодавчих і нормативних актів, які стосуються статутної діяльності Асоціації;

2.3.2. підтримує і розвиває ділові контакти з органами державної влади та місцевого самоврядування;

2.3.3. співпрацює з центральними органами виконавчої влади у формуванні та реалізації державної політики у сфері автомобільного транспорту;

2.3.4. співпрацює із засобами масової інформації, проводить прес-конференції, видає інформаційні бюлетені, нормативно-довідкові видання з питань діяльності Асоціації та її Учасників, створює і підтримує власні засоби масової інформації;

2.3.5. здійснює інформаційне забезпечення Учасників про умови перевезення вантажів та пасажирів та їх зміни;

2.3.6. здійснює господарську діяльність у відповідності до покладених на Асоціацію завдань;

2.3.7. надає консультації та допомогу Учасникам Асоціації у справах, що стосуються міжнародних перевезень, сприяє роботі Третейського суду Асоціації;

2.3.8. самостійно або спільно з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та зацікавленими організаціями організовує конференції, семінари, заходи з обміну досвідом роботи, сприяє встановленню ділових контактів;

2.3.9. вивчає і поширює досвід, надає рекомендації щодо ефективного виконання міжнародних перевезень;

2.3.10. залучає Учасників Асоціації до участі в заходах, які проводяться органами державної влади, Міжнародним Союзом Автомобільного Транспорту (МСАТ) або національними та іноземними організаціями, з метою розвитку ділових стосунків;

2.3.11. визначає потреби Учасників Асоціації в іноземних дозволах для здійснення міжнародних перевезень територіями іноземних країн вантажним і пасажирським автомобільним транспортом та бере участь у підготовці і проведенні міжурядових переговорів по встановленню квоти таких дозволів;

2.3.12. забезпечує Учасників Асоціації книжками МДП та іншими митними документами, необхідними для здійснення міжнародних автомобільних перевезень;

2.3.13. несе відповідальність перед МСАТ та Міністерством доходів і зборів України за кожну книжку МДП, видану Міжнародним союзом автомобільного транспорту будь якому об’єднанню - члену МСАТ,що використовується на території України.

2.4. Асоціація має право:

2.4.1. укладати з суб’єктами господарювання і фізичними особами в Україні та за її межами угоди, пов’язані з діяльністю Асоціації;

2.4.2. займатися зовнішньоекономічною діяльністю з метою забезпечення Учасників Асоціації книжками МДП та іншими митними документами і наданням послуг Учасникам Асоціації щодо представлення їх інтересів в міжнародних організаціях;

2.4.3. надавати Учасникам Асоціації необхідні послуги, пов’язані з представництвом їх інтересів перед третіми особами;

2.4.4. входити до складу міжнародних автомобільних об’єднань країн Європи і світу, співпрацювати з аналогічними об’єднаннями членів МСАТ;

2.4.5. організовувати курси і навчальні центри з підготовки та підвищення кваліфікації керівників, спеціалістів, водіїв, а також консультативні та інформаційні служби;

2.4.6. займатися рекламно-інформаційною діяльністю;

2.4.7. направляти працівників Асоціації та інших відомств у відрядження по країні та за кордон і приймати представників іноземних фірм та організацій для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації;

2.4.8. оскаржувати в установленому порядку дії та бездіяльність державних, інших органів і організацій, що порушують права або законні інтереси Асоціації та її Учасників;

2.4.9. виплачувати членські внески МСАТ та іншим організаціям, членом яких є АсМАП України;

2.4.10. з метою захисту економічних інтересів Учасників Асоціації запроваджувати та здійснювати заходи збереження конфіденційної інформації та захисту відомостей, що складають комерційну таємницю, згідно з чинним законодавством України.

3. Участь в Асоціації

3.1. Учасниками Асоціації можуть бути суб’єкти господарювання діяльності всіх форм власності, а також, які мають зареєстровані на них транспортні засоби, ліцензію на надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів, визнають Статут Асоціації, сплачують членські внески за надані послуги й інші платежі.

3.2. В Асоціації встановлюється три категорії Учасників:

3.2.1. допущені до системи МДП, з правом вирішального голосу (дійсні Учасники Асоціації);

3.2.2. допущені до системи МДП, з правом дорадчого голосу (асоційовані Учасники Асоціації);

3.2.3. з правом дорадчого голосу, без права роботи в системі МДП (асоційовані Учасники Асоціації).

Всі Учасники Асоціації сплачують членські внески в порядку та розмірах, що розглядаються Радою Асоціації та затверджуються Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації.

3.3.Прийняття в асоційовані Учасники Асоціації здійснюється Президентом Асоціації на підставі письмової заяви перевізника та пропозицій Ради регіону.

3.4. Усі новоприйняті Учасники Асоціації отримують статус Учасників Асоціації з правом дорадчого голосу. Перехід в Учасники Асоціації з правом вирішального голосу здійснюється за умови перебування у статусі Учасника Асоціації з правом дорадчого голосу терміном щонайменше 12 місяців.

3.4.1. Учасники Асоціації, які не працюють в системі МДП отримують виключно статус Учасника з правом дорадчого голосу.

3.5. З Асоціації може бути виключено її Учасника на підставі рішення Загальних Зборів (Конференції) у випадку(ах):
-одноразового грубого порушення (крім зобов’язань щодо сплати внесків) будь-якого положення Статуту або іншого внутрішнього нормативного документу Асоціації;
-невиконання рішення Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації або її Ради;
-вчинення дій, що негативно впливають на престиж Асоціації або її Учасника(ів), в тому числі, але не виключно, розповсюдження неправдивої інформації про діяльність Асоціації;
-порушують Кодекс професійної етики та ділової поведінки Учасників Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України;
-ведуть до розколу Асоціації та розподілу майна;
-завдають моральну та матеріальну шкоду системі МДП, Асоціації або її Учаснику(ам);
-несплати без поважних причин протягом року встановлених членських внесків або інших обов’язкових платежів;
-припинення діяльності Учасника Асоціації добровільно або на підставі рішення суду;
-подання заяви за власним бажанням про виключення з Учасників Асоціації.

3.5.1. Виключення Учасника з Асоціації здійснюється на підставі рішення Загальних Зборів (Конференції) її Учасників за поданням Президента Асоціації або Ради регіону, погоджених Радою Асоціації.

3.6. Учасник Асоціації з правом вирішального голосу переводиться у категорію асоційованого Учасника Асоціації, за поданням Президента Асоціації або Ради регіону, на підставі рішення Ради Асоціації у випадку(ах):
-не прийняття без поважних причин участі у Регіональних зборах два і більше разів;
-не здійснення міжнародних перевезень вантажів по системі МДП більше 12 місяців;
-одноразового грубого порушення (крім зобов’язань щодо сплати внесків) будь-якого положення Статуту або іншого внутрішнього нормативного документу Асоціації;
-невиконання рішення Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації або її Ради;
-вчинення дій, що негативно впливають на престиж Асоціації або її Учасника(ів), в тому числі, але не виключно, розповсюдження неправдивої інформації про діяльність Асоціації;
-порушують Кодекс професійної етики та ділової поведінки Учасників Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України;
-ведуть до розколу Асоціації та розподілу майна;
-завдають моральну та матеріальну шкоду Асоціації або її Учаснику(ам);
-несплати без поважних причин протягом року встановлених членських внесків або інших обов’язкових платежів.

3.7. Учасники Асоціації реалізують свої права та законні інтереси, а також виконують свої обов’язки перед Асоціацією безпосередньо через керівника суб’єкта підприємницької діяльності – Учасника Асоціації.

3.8. Рішення про прийняття перевізника в Учасники Асоціації, допущеного до роботи в системі МДП, з правом вирішального голосу приймає Рада Асоціації за поданням Президента Асоціації та пропозицій Ради регіону.

4.Права та обов’язки Учасників Асоціації

4.1. Учасники Асоціації мають право:

4.1.1. брати участь у роботі над документами, що визначають головні напрямки діяльності Асоціації, подавати до Ради відповідного регіону та Ради Асоціації пропозиції, спрямовані на захист інтересів і поліпшення діяльності Асоціації та її Учасників;

4.1.2. користуватися інтелектуальними розробками та матеріально-технічними засобами, а також послугами, консультаціями і рекомендаціями, що надає Секретаріат Асоціації;

4.1.3. добровільно вийти з Учасників Асоціації, письмово попередивши Президента Асоціації про це не пізніше, ніж за три місяці, або тимчасово призупинити свою участь в Асоціації на період не менше 12 місяців згідно із заявою встановленого зразку. В цей період перевізник не користується послугами Асоціації, не сплачує членських внесків і не має права вирішального голосу.

4.2. Учасники Асоціації з правом вирішального голосу мають право:

4.2.1. обирати керівні органи Асоціації та бути обраними до них;

4.2.2. брати участь у Загальних Зборах (Конференції) Учасників Асоціації та голосувати;

4.2.3. обирати делегатів на Конференцію, що прирівнюється до Загальних Зборів Учасників Асоціації, за квотою, встановленою цим Статутом;

4.2.4. подавати пропозиції до порядку денного Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації у порядку, встановленому Регламентом Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації;

4.2.5. користуватися послугами, які надаються Асоціацією;

4.2.6. входити до складу регіональних об’єднань перевізників;

4.2.7. одержувати підтримку Асоціації під час розгляду спірних питань в органах державної влади.

4.3. Учасники Асоціації зобов’язані:

4.3.1. виконувати вимоги Статуту Асоціації, положення внутрішніх нормативних документів та рішень органів управління Асоціації, обов‘язкових до виконання Учасниками АсМАП України;

4.3.2. брати активну участь у реалізації основних напрямків та завдань Асоціації;

4.3.3. сприяти розвитку співпраці між Учасниками Асоціації на основі доброзичливості, взаємної поваги і підтримки, безумовного виконання рішень Третейського Суду Асоціації та взаємних зобов’язань;

4.3.4. вчасно сплачувати членські внески та оплачувати послуги, які надає Секретаріат Асоціації, а також перераховувати кошти у спеціальні фонди Асоціації, що створені за рішенням Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації, виконувати інші матеріальні зобов’язання, які випливають з діяльності Асоціації;

4.3.5. своєчасно й оперативно надавати Асоціації на її запит дані, що не становлять комерційної таємниці, а також самостійно повідомляти про реорганізацію підприємства, зміну його назви, адреси чи керівників, службових телефонів, тощо.

4.4.Нагородження та вручення відзнак Учасникам Асоціації здійснюється відповідно до Положення про нагороди та відзнаки Асоціації, яке затверджується Радою Асоціації.

5.Органи управління та контролю Асоціацією

5.1. Управління Асоціацією здійснюють:

5.1.1. Загальні Збори (Конференція) Учасників Асоціації;

5.1.2. Рада Асоціації;

5.1.3. Президент Асоціації.

5.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснює Ревізійна комісія.

5.3. Виконавчим органом Асоціації є Секретаріат Асоціації.

5.4. Вищим органом Асоціації є Загальні Збори (Конференція) дійсних Учасників Асоціації, які проводяться згідно з Регламентом Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації.

5.5. Загальні Збори дійсних Учасників Асоціації проводяться кожного п’ятого року закінчення повноважень обраного Президента Асоціації. Конференція дійсних Учасників Асоціації проводиться кожного року між Загальними Зборами дійсних Учасників Асоціації.

5.6. Конференція за підсумками фінансово-господарської діяльності прирівнюється до Загальних Зборів Учасників Асоціації, проводиться у 2 кварталі поточного року згідно з Регламентом Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації, і рішення Конференції є обов’язковими для всіх Учасників Асоціації.

5.7. Делегати на Конференцію обираються із числа дійсних Учасників Асоціації Регіональними зборами дійсних Учасників Асоціації за квотою – від 5 Учасників 1 делегат.

5.8. Рішення про скликання позачергових або повторних Загальних Зборів (Конференції) дійсних Учасників Асоціації приймає Рада Асоціації протягом 10 днів після перевірки отриманих матеріалів та письмової пропозиції від:

5.8.1. 1/3 Учасників Асоціації з правом вирішального голосу або;

5.8.2. Більшості членів Ревізійної комісії або;

5.8.3. 2/3 членів Ради Асоціації.

5.9. Рада Асоціації перевіряє отримані матеріали (списки) щодо правомірності скликання Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації, і в разі їх підтвердження, зобов’язана скликати позачергові або повторні Загальні Збори (Конференцію) Учасників Асоціації згідно встановленого Регламенту.

5.10. У випадку, коли Рада Асоціації безпідставно не скликає у встановлений термін позачергові або повторні Загальні Збори (Конференцію) Учасників Асоціації, Загальні Збори (Конференція) скликаються за рішенням 1/3 Учасників Асоціації з правом вирішального голосу чи більшості членів Ревізійної комісії з дотриманням процедури, встановленої Регламентом.

5.11. Загальні Збори (Конференція) Учасників Асоціації вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини Учасників Асоціації з правом вирішального голосу або делегатів Конференції.

5.12. Рішення Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації про затвердження Статуту Асоціації та внесення до нього змін і доповнень приймаються 3/4 голосів з числа присутніх на Загальних Зборах (Конференції) дійсних Учасників Асоціації або делегатів.

5.12.1. Рішення Загальних Зборів Учасників Асоціації про припинення діяльності або реорганізацію Асоціації приймаються 3/4 голосів присутніх на Загальних Зборах дійсних Учасників Асоціації.

5.13. Рішення Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації з усіх інших питань приймаються простою більшістю голосів присутніх на Загальних Зборах (Конференції) дійсних Учасників Асоціації.

5.14. До компетенції Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації належить:

5.14.1. затвердження Статуту Асоціації та внесення до нього змін і доповнень;

5.14.2. затвердження рішень Ради Асоціації про виключення з Асоціації її Учасника;

5.14.3. обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Асоціації;

5.14.4. розгляд і затвердження звітів Ради, Президента та Ревізійної комісії Асоціації;

5.14.5. затвердження основних напрямків діяльності Асоціації;

5.14.6.делегування Раді Асоціації або Президенту Асоціації певної частини повноважень, належних Загальним Зборам (Конференції) Учасників Асоціації;

5.14.7.затвердження розміру та терміну сплати членських внесків, встановлених Радою Асоціації;

5.14.8. прийняття рішення про надання згоди на вступ до МСАТ іншим об’єднанням автоперевізників України;

5.14.9. затвердження змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів, які були прийняті Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації;

5.14.10. затвердження Положень про почесні звання Учасників Асоціації.

5.15. До виключної компетенції Загальних Зборів дійсних Учасників Асоціації належить:

5.15.1. обрання Президента Асоціації;

5.15.2. реорганізація або припинення діяльності Асоціації.

6. Рада Асоціації

6.1.У період між Загальними Зборами (Конференціями) Учасників Асоціації вищим органом управління Асоціації є Рада Асоціації, яку очолює Голова Ради – Президент Асоціації і яка діє на підставі Статуту та внутрішніх нормативних документів Асоціації, затверджених Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації.

6.2. Для виконання покладених на неї завдань Рада Асоціації:

6.2.1. скликає чергові (позачергові або повторні) Загальні Збори (Конференцію) Учасників Асоціації, визначає порядок денний, час і місце проведення;

6.2.2. вносить на розгляд Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації проект основних напрямків діяльності Асоціації;

6.2.3. здійснює контроль за виконанням Секретаріатом рішень Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації і затверджених ними основних напрямків діяльності Асоціації;

6.2.4. реалізує рішення Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації;

6.2.5.приймає рішення про перехід асоційованих Учасників в категорію дійсних Учасників Асоціації;

6.2.6.приймає рішення про переведення дійсних Учасників Асоціації у відповідну категорію асоційованих Учасників Асоціації;

6.2.7.приймає рішення про доцільність участі Асоціації в організаціях, діяльність яких відповідає статутним завданням;

6.2.8.приймає рішення про будівництво, відчуження майна, отримання кредитів, придбання або відчуження акцій і інших цінних паперів;

6.2.9.розглядає та затверджує кошторис фінансово-господарської діяльності Асоціації, про що інформує Загальні Збори (Конференцію) Учасників АсМАП України;

6.2.10. встановлює розмір посадового окладу Президента Асоціації;

6.2.11.встановлює розмір та термін сплати членських внесків з наступним затвердженням їх Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації;

6.2.12. сприяє роботі Третейського суду Асоціації;

6.2.13.виконує інші повноваження, передбачені Положенням про Раду Асоціації.

6.3.Член Ради Асоціації виконує свої повноваження до першого засідання новообраної Ради Асоціації.

6.4.Витрати членів Ради, пов’язані з виконанням ними функцій членів Ради Асоціації, як органу управління, покладаються на Асоціацію.

6.5.Члени Ради Асоціації мають право на винагороду.

6.6.Рада регіону діє на підставі та у відповідності Статуту та інших внутрішніх нормативних документів Асоціації.

7. Президент Асоціації

7.1. Голова Ради - Президент Асоціації обирається Загальними Зборами дійсних Учасників Асоціації строком на п’ять років і є підзвітним Загальним Зборам (Конференції) Учасників Асоціації та Раді Асоціації.

7.1.1. Президент Асоціації виконує свої повноваження до обрання нового Президента Асоціації.

7.2. Вибори Президента Асоціації вважаються такими, що відбулися, якщо за його кандидатуру в першому турі проголосує 50% + 1 голос присутніх на правомочних Загальних Зборах дійсних Учасників Асоціації.

7.3. У разі не обрання Президента Асоціації проводиться другий тур голосування, на який вносяться дві кандидатури, що набрали найбільшу кількість голосів у попередньому турі виборів. Президент вважається обраним, якщо за нього проголосувала проста більшість представлених на Загальних Зборах дійсних Учасників Асоціації.

7.4. Особа, яка обрана на посаду Президента Асоціації, не може одночасно займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, пов’язаною з міжнародними перевезеннями.

7.5. Президент Асоціації є Головою Конференції Учасників Асоціації, Головою Ради Асоціації, очолює виконавчий орган Асоціації і в своїй діяльності:

7.5.1. організовує виконання рішень Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації і затверджених ними основних напрямків діяльності Асоціації;

7.5.2. представляє Асоціацію в органах державної влади, громадських і міжнародних організаціях;

7.5.3. сповіщає Учасників Асоціації про дату, час і місце проведення Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації та їх порядок денний не пізніше, як за 45 днів до їх скликання;

7.5.4. веде переговори від імені Асоціації з іноземними партнерами та відповідними Асоціаціями країн - учасниць Конвенції МДП 1975 року;

7.5.5. укладає від імені Асоціації без довіреності договори (контракти) та інші юридичні акти;

7.5.6. видає довіреності на одержання матеріальних цінностей, а також на представлення інтересів Асоціації в судах та інших установах, підприємствах, організаціях, тощо;

7.5.7. у межах затвердженого кошторису визначає структуру, чисельність штату, посадові оклади працівників виконавчого органу Асоціації;

7.5.8. приймає рішення про прийняття, звільнення з роботи, накладення стягнень та преміювання працівників виконавчого органу Асоціації;

7.5.9. відкриває розрахункові та інші рахунки в банках, підписує першим підписом грошово-розрахункові документи;

7.5.10. організовує бухгалтерський облік та звітність Асоціації;

7.5.11. видає накази, інструкції та інші документи з питань, що належать до його компетенції;

7.5.12. приймає рішення щодо пред’явлення від імені Асоціації претензій і позовів до суб’єктів господарювання та фізичних осіб як в Україні, так і за її межами;

7.5.13. вживає заходів щодо збереження майна Асоціації;

7.5.14. розпоряджається коштами та майном Асоціації, у межах та порядку, визначеному Статутом;

7.5.15. підписує зміни та доповнення до Статуту Асоціації, які прийняті Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації;

7.5.16.приймає рішення про нагородження.

7.5.17.вносить подання про накладення стягнень на Учасників Асоціації за порушення ними Кодексу професійної етики та ділової поведінки Учасників Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

7.6. Президент розпоряджається коштами Асоціації в рамках цього Статуту, кошторису та основних напрямків діяльності АсМАП України, затверджених Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації, і забезпечує необхідні фінансові операції по господарських зобов'язаннях, передбачених Конвенцією МДП 1975 року. На операції з майном, що належить Асоціації, потрібна згода Ради Асоціації.

7.7. Президент Асоціації не має права без погодження з Радою Асоціації вирішувати питання, пов’язані з вже набутими Асоціацією корпоративними правами.

7.8.Президент Асоціації має право приймати рішення про проведення Регіональних зборів.

8. Ревізійна комісія

8.1. Ревізійна комісія Асоціації є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації.

8.2. Ревізійну комісію обирають Загальні Збори (Конференція) дійсних Учасників Асоціації з числа керівників суб’єктів господарювання – дійсних Учасників Асоціації, рекомендованих Регіональними зборами Учасник в кількості п’яти осіб строком на п’ять років.

8.3. Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії зі складу її членів.

8.4. Ревізійна комісія підзвітна та підконтрольна тільки Загальним Зборам (Конференції) Учасників Асоціації .

8.5. Ревізійна комісія проводить чергові та позачергові перевірки виконання витрат кошторису Асоціації.

8.6. Чергові перевірки виконання кошторису, Ревізійна комісія проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності Асоціації за рік.

8.7. Позачергові перевірки Ревізійна комісія проводить:

8.7.1. на вимогу 1/3 дійсних Учасників Асоціації;

8.7.2. за рішенням Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації або Ради Асоціації, прийнятими у порядку, встановленому Положенням про Ревізійну комісію;

8.7.3. за власною ініціативою.

8.8. При проведенні перевірок Ревізійній комісії повинні безперешкодно надаватися бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб Асоціації, стосовно фінансово-господарської діяльності.

8.9. Ревізійна комісія складає висновок за річним звітом та балансом.

8.10. Більшість членів Ревізійної комісії мають право у порядку, встановленому Регламентом Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації, звернутися до Ради Асоціації про скликання позачергових Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації, якщо виникла загроза інтересам Учасників Асоціації або нею виявлені допущені посадовими особами Асоціації зловживання.

8.11. Ревізійна комісія зобов’язана протягом 10 днів після закінчення перевірки ознайомити Президента та Раду Асоціації про підсумки проведеної перевірки.

8.12. Члени Ревізійної комісії не мають право розголошувати матеріали перевірок до їх розгляду Радою Асоціації.

8.13. Члени Ревізійної комісії мають право на винагороду за роботу. Розмір винагороди затверджується Загальними Зборами (Конференцією) Учасників Асоціації.

9.Секретаріат Асоціації

9.1.Секретаріат Асоціації є виконавчим органом і забезпечує поточну діяльність Асоціації.

9.2. Секретаріат Асоціації складається з трудового колективу Асоціації – громадян, що беруть участь своєю працею у її діяльності на основі трудового договору (контракту).

9.3. Загальне керівництво роботою Секретаріату здійснює Президент Асоціації.

9.4. Секретаріат Асоціації діє на підставі Положень про департаменти і відділи та посадових інструкцій.

9.5. Працівники Секретаріату мають право приймати участь на Регіональних зборах, засіданнях Рад регіонів, Раді Асоціації та Загальних зборах (Конференції) Учасників Асоціації, тощо.

9.6. Трудові стосунки з працівниками Асоціації, включаючи прийняття на роботу та звільнення, робочий час та час відпочинку, оплату праці, гарантії та компенсації регулюються чинним законодавством України, колективним договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та трудовими договорами (контрактами) з працівниками Асоціації, які укладаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

10. Фінанси та майно Асоціації

10.1. Кошти Асоціації утворюються за рахунок:

10.1.1. членських внесків;

10.1.2. оплати послуг, що надаються Асоціацією;

10.1.3.плати за проведення Асоціацією заходів;

10.1.4.інших надходжень, отриманих на підставах, незаборонених чинним законодавством України.

10.2. Кошти, що вносяться Учасниками Асоціації - гарантійному об’єднанню у відповідності до вимог Конвенції МДП 1975 року як фінансова гарантія для допуску до системи МДП, не можуть витрачатись Асоціацією на цілі, прямо не передбачені гарантійними зобов’язаннями згідно з Конвенцією МДП 1975 року. Контроль за виконанням цього положення покладається особисто на Президента Асоціації.

10.3. Майно Асоціації складається з основних виробничих фондів та іншого майна, яке знаходиться на балансі Асоціації.

11.Комерційна таємниця та конфіденційна інформація

11.1. Комерційну таємницю Асоціації становлять відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Асоціації, визначену Переліком,затвердженим Радою АсМАП України, що не є державною таємницею,розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди її інтересам.

11.2. Конфіденційна інформація Асоціації – відомості, що знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

11.3. Порядок забезпечення, збереження, використання відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Асоціації визначається у відповідному Положенні, що затверджується Радою Асоціації.

12.База персональних даних Асоціації

12.1. Асоціація є володільцем бази персональних даних відповідно до чинного законодавства України та Положення про базу персональних даних, затвердженого Радою АсМАП України.

12.2. Мета обробки персональних даних, інформація про базу даних, права та обов’язки суб’єктів персональних даних, порядок обробки персональних даних визначається у відповідному Положенні, що затверджується Радою АсМАП України.

13. Припинення діяльності Асоціації

13.1. Діяльність Асоціації припиняється згідно з чинним законодавством України шляхом реорганізації або припинення діяльності Асоціації.

13.2. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних Зборів дійсних Учасників Асоціації. Всі права та обов’язки Асоціації переходять до її правонаступників згідно з чинним законодавством України.

13.3. Припинення діяльності Асоціації відбувається за рішенням Загальних Зборів дійсних Учасників Асоціації, рішенням суду та на інших підставах, передбачених чинним законодавством України.

13.4.Припинення діяльності Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Загальними Зборами Учасників Асоціації, а у випадках припинення діяльності Асоціації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

13.5.Ліквідаційна комісія з дня призначення перебирає на себе повноваження по управлінню справами Асоціації і у десятиденний строк з моменту її призначення публікує інформацію про припинення діяльності Асоціації в одному з офіційних (державному і місцевому) органів преси із зазначенням терміну подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Асоціації, виявляє її дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Асоціації третім особам, а також її Учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним Зборам Учасників Асоціації, органу, що призначив ліквідаційну комісію.

13.6.Грошові кошти, що належать Асоціації, включаючи виручку від розпродажу її майна при припиненні діяльності, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов’язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляються між дійсними Учасниками Асоціації пропорційно їх членським внескам.

13.7. Майно, передане Асоціації в користування, повертається його власникам у натуральній формі без винагороди чи компенсації.

13.8.Припинення діяльності Асоціації вважається завершеним, а Асоціація такою, що припинила свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про її припинення.

 

Президент АсМАП України   Л.М. Костюченко

Останні новини

У м. Вінниці з 5 по 11 березня 2018 р. видача та прийом книжок МДП здійснюватись не буде.

Шановні перевізники ! Видача книжок МДП вказаним представництвом з 05.03 по 11.03.2018р. здійснюватися не буде. Представництво відновить роботу по видачі книжок МДП з 12.03.2018 року Отримати книжки МДП можливо в найближчих відділах TIR міст: - Хмельницький; Чернівці; Львів; Київ, або за допомогою служби кур’єрської доставки (кур’єрську доставку замовляти до 15.00 год.). Просимо Вас врахувати цю інформацію при замовленні книжок МДП. Департамент супроводження Конвенції МДП

УЧеркасах з 1 по 15 березня 2018 р. видача та прийом книжок МДП здійснюватись не буде

Шановні учасники Асоціації! В представництві відділу TIR у місті Черкаси, з 1 по 15 березня 2018р. видача та прийом книжок МДП здійснюватись не буде. В цей період книжки МДП можна буде отримати у відділі TIR м.Києва або за допомогою служби кур’єрської доставки. Просимо Вас врахувати дану інформацію і своєчасно отримати необхідну кількість книжок МДП для здійснення перевезень. Представництво відновить роботу 16 березня 2018 року.   Департамент супроводження Конвенції МДП

Особливості здійснення перевезень вантажів з використанням книжки МДП на умовах договору субпідряду

Шановні учасники ! У відповідності до розділу 7 «Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.11.2017 року № 935, при укладанні договорів на умовах договору субпідряду, обидві сторони обов’язково повинні бути учасниками гарантійних об’єднань, як АсМАП України так і національних об’єднань інших країн, якщо субпідрядник іноземний перевізник. Основна інформація по договорам субпідряду розміщена   28.01.2018 року.   Департамент супроводження Конвенції МДП

До уваги перевізників!

Як повідомляє Міністерство Інфраструктури України, з вечора 17 лютого 2018 року контрольні служби в російському пункті пропуску «Нехотеевка» не здійснюють пропуск вантажних автомобілів. Враховуючи ситуацію, котра склалася в пункті пропуску через державний кордон «Гоптівка», Міністерство інфраструктури України рекомендує до моменту отримання офіційної інформації планувати здійснення перевезень  через інші пункти пропуску на державному кордоні з Російською Федерацією.  

Інформація щодо наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України І.О. К

Шановні учасники Асоціації! За ініціативи АсМАП України та звернення до Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України І.О. Климпуш-Цинцадзе (лист від 22.01.2018 №1/14-3/94п додається) 15 лютого 2018 року відбулася нарада під головуванням Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України І.О. Климпуш-Цинцадзе. В нараді взяли участь представники Мінінфраструкткри України, Міністерства закордонних справ України, Мінекономрозвитку України, Укртрансбезпеки, Секретаріату КМУ, Федерації роботодавців України, Федерації роботодавців транспорту України та АсМАП України. На порядок денний виносилися такі головні питання: 1. Інформування про ситуацію на ринку міжнародних автомобільних перевезень у 2018 році, зокрема, щодо забезпечення українських перевізників дозволами транзитних країн Польщі, Румунії та Угорщини. 2. Плани діяльності Мінінфрасруктури України та МЗС України в галузі міжнародних автомобільних перевезень на 2018 рік, зокрема щодо збільшення квоти дозволів на міжнародні автомобільні перевезення та процесу їх лібералізації. Під час наради Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України І.О. Климпуш-Цинцадзе наголосила на важливості скоординованих дій органів виконавчої влади для збільшення квоти дозволів транзитних країн Польщі, Румунії та Угорщини, оскільки зусилля Мінінфраструктури України у цьому питанні вичерпали свої можливості. Представники Міністерства закордонних справ України, Мінекономрозвитку України, та Секретаріату КМУ підтвердили готовність на всіх державних зустрічах виносити ці питання на обговорення. Мінекономрозвитку України запевнило присутніх, що на комісіях та робочих групах з питань економічної політики порушуватимуться питання щодо збільшення квоти дозволів зазначених країн, оскільки просування експорту неможливо здійснити без транспортної складової. За результатами зустрічі Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України І.О. Климпуш-Цинцадзе дала доручення підготувати інформаційну довідку для Прем’єр-міністра України В.Б.Гройсмана.   Департамент транспортної політики  

Останні статті

Щодо проведення засідання Комісії з розгляду питань, пов’язаних з оформленням, видачею, обліком та аналізом ефективності викорис

Шановні перевізники! Міністерство інфраструктури України оприлюднило на своєму офіційному веб-сайті 15.01.2018 Протокол від 27.12.2017 № 14 засідання Комісії з розгляду питань, пов’язаних з оформленням, видачею, обліком та аналізом ефективності використання дозволів на поїздку по територіях іноземних держав, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 11.01.2018 № 18 (https://mtu.gov.ua/documents/811.html). Відповідно до цього Протоколу Комісією були прийняті наступні рішення: 1. Встановлено додаткові тимчасові обмеження на 2018 рік щодо оформлення та видачі дозволів окремих країн та видів, які мають обмежені річні квоти, а саме: - Австрія (усі види) – на завантажені до Австрії автотранспортні засоби (далі – АТЗ); - Азербайджан (усі види) – на АТЗ, які відповідають екологічним параметрам Євро - 3 та вище; - Бельгія (універсальний) – на АТЗ, які відповідають екологічним параметрам Євро - 2 та вище; - Білорусь (двосторонній, двосторонній ДЗ, в/з третіх країн ДЗ) – на завантажені до Білорусі АТЗ, які відповідають екологічним параметрам Євро – 2 та вище; - Білорусь (транзитний) – на завантажені в транзитному сполученні по Білорусі АТЗ, які відповідають екологічним параметрам Євро – 2 та вище, та повна маса яких перевищує 10 тон; - Грузія (багаторазові) – на завантажені до Грузії АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тон; - Італія (універсальний Євро-3, універсальний Євро-5, універсальний Євро-6) – на завантажені до Італії АТЗ; - Казахстан (транзитний) – на завантажені АТЗ у транзитному сполученні по території Казахстану; - Латвія (універсальний) - на АТЗ, які відповідають екологічним параметрам Євро - 2 та вище; - Нідерланди (універсальний) – на АТЗ, які відповідають екологічним параметрам Євро – 3 та вище, повна маса яких перевищує 10 тон; - Німеччина (універсальний, універсальний S, універсальний U) – на завантажені АТЗ до Німеччини або транзитом по її території; - Норвегія (універсальний) – на завантажені до Норвегії або транзитом по її території АТЗ, які відповідають екологічним параметрам Євро – 2 та вище; - Польща (усі види) – на АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тон; - Польща (універсальний Євро-1, універсальний Євро-2) – на завантажені до Польщі або транзитом по її території АТЗ, які відповідають екологічним параметрам Євро – 2 та вище; - Румунія (універсальний) – на завантажені до Румунії або транзитом по її території АТЗ, які відповідають екологічним параметрам Євро-3 та вище, повна маса яких перевищує 10 тон; - Румунія (в/з третіх країн) – на завантажені до Румунії АТЗ, які відповідають екологічним параметрам Євро-3 та вище; - Узбекистан (в/з третіх країн ДЗ) – на завантажені АТЗ, які відповідають екологічним параметрам Євро – 3 та вище, та повна маса яких перевищує 10 тон; - Франція (універсальний Євро-3) – на АТЗ повна маса яких перевищує 10 тон; - Дозволи ОЧЕС – на завантажені до Румунії або транзитом по її території АТЗ, які відповідають екологічним параметрам Євро-3 та вище, та повна маса яких перевищує 10 тон; - Дозволи ТРАСЕКА – на завантажені до Румунії або Туреччини АТЗ, які відповідають екологічним параметрам Євро-3 та вище, та повна маса яких перевищує 10 тон. Повний перелік обмежень на 2018 рік щодо дозволів, які мають обмежені річні квоти, з урахуванням всіх додаткових тимчасових обмежень дивитись тут. 2. Комісія розглянула питання щодо припинення видачі дозволів автомобільним перевізникам, які систематично порушують строки повернення дозволів (мають п’ять або більше неповернутих дозволів протягом 90 днів із дати отримання). Відповідно до проведеного аналізу повернення до пунктів видачі дозволів Укртрансбезпеки дозволів, виявлено значну кількість невикористаних дозволів, що свідчить про неефективне їх використання. Були прийняті наступні рішення: - Рекомендувати Державній службі України з безпеки на транспорті забезпечити подальше здійснення заходів щодо припинення видачі дозволів автомобільним перевізникам, які систематично порушують строки повернення дозволів (мають п’ять або більше неповернутих дозволів протягом 90 днів з дати отримання), з подальшим відновленням видачі дозволів у разі повернення автомобільними перевізниками цих дозволів (якщо кількість дозволів, що залишилась, менше п’яти). - З метою ефективного використання дозволів Державній службі України з безпеки на транспорті забезпечити чітке виконання пунктів 3.12 та 4.4 Порядку без застосування процедури продовження строку їх повернення за письмовим зверненням до 15 лютого, наступного за звітним роком. З повним текстом вище зазначеного Протоколу можна ознайомитись на сайті Міністерства інфраструктури України за наступним посиланням: https://mtu.gov.ua/files/Dok_NORMATUVKA/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2018.pdf. Враховуючи викладене, просимо учасників Асоціації прийняти до відома та використання в роботі надану інформацію.   Департамент транспортної політики    

ЕстоніяЕстонія. З 1 січня 2018 р вводиться плата за користування шосейними дорогами для всіх вантажних автомобілів масою понад 3,5 тонн

Шановні перевізники! Доводимо до вашого відома повідомлення IRU та Асоціації міжнародних перевізників Естонії (ERAA) що, з 1 січня 2018 року в Естонії вводиться плата за користування шосейними дорогами для всіх вантажних автомобілів масою понад 3,5 тонн, що проїжджають по мережі автодоріг загального користування. Вартість тарифу за користування шосейними дорогами залежить від повної маси вантажного автомобіля (категорії N2 і N3)* і його причепа, кількості осей і класу емісії.  (* Категорія N2 - транспортні засоби, призначені для перевезення вантажів, мають технічно допустиму максимальну масу понад 3,5 т, але не більше 12 т. Категорія N3 - транспортні засоби, призначені для перевезення вантажів, мають технічно допустиму максимальну масу понад 12 т.) Обов'язок вносити плату за користування шосейними дорогами покладається на власника вантажного автомобіля. Якщо в Дорожньо-транспортний реєстр внесено відповідальний користувач вантажного автомобіля, обов'язок сплачувати за користування шосейними дорогами покладається на відповідального користувача.   Дорожній збір в залежності до часу перебування В Естонії діятиме погодинна плата, внесення якої дає право користуватися шосейними дорогами протягом певного періоду часу. Розмір плати не залежить від пройденого кілометражу. Плату за користування шосейними дорогами слід внести перед  виїздом на дорогу. Внести плату можна в будь-який час доби, в будь-який день тижня. Оплата фіксується електронним чином, паперової роздруківки не потрібно. Після внесення плати відразу можна виїжджати на дорогу.   Більше інформації на сайті www.teetasu.ee  або www.roadtoll.ee або можна направити запитання на електронну пошту: teetasu@mnt.ee. Також відповіді на питання можна знайти в розділі ЧЗВ (часто задаваемые вопросы) https://www.teetasu.ee/faq   Плата за дорожні збори здійснюється наступними способами:  через банківські посилання на порталі· www.roadtoll.ee або за допомогою кредитної картки (MasterCard, VISA).  На комп'ютерах клієнтів, розташованих у бюро обслуговування Департаменту шосейних доріг. Детальна інформація щодо розкладу роботи бюро обслуговування:· www.teetasu.ee або www.roadtoll.ee   Плату за користування шосейними дорогами можна буде вносити, починаючи з 20 грудня 2017 р.   Контроль внесення плати за користування дорогами Оплату за користування шосейними дорогами, можна буде перевірити на сайті www.roadtoll.ee/ru на сторінці «Перевірка», ввівши реєстраційний номер і державу реєстрації автомобіля. Якщо плата не внесена, контролюючий орган має право оштрафувати як водія вантажного автомобіля, так і його власника. Крім того, контролюючий орган має право відсторонити водія від керування вантажним автомобілем. Водій не отримає дозволу продовжити рух, поки за його вантажний автомобіль не буде внесена плата за користування шосейними дорогами.   Тарифи плати за користування шосейними дорогами   Для автомобілів масою 3 501 – 12 000 кг.                                                (євро) клас емісії   кількість осей   1 день   7 днів   30 днів   90 днів   365 днів   всі всі 9 25 50 125 500   Для автомобілів масою понад 12 000 кг.                                                  (євро) клас емісії   кількість осей   1 день   7 днів   30 днів   90 днів   365 днів   EURO 0 EURO I EURO II до 3 12 45 90 225 900 4 і більше 12   65   130   325   1300   EURO III   до 3 11 40 80 200 800 4 і більше 12   60   120   300   1200   EURO IV EURO V   до 3 10 35 70 175 700 4 і більше   12   55   110   275   1100   EURO VI і менш забруднюючі до 3 10 30 60 150 600 4 і більше 12   50   100   250   1000     Департамент транспортної політики  

Щодо закінчення дозволів Туреччини (двосторонніх) квоти 2017 року

Шановні перевізники! Відповідно до інформації Укртрансбезпеки України, що міститься на їх офіційному веб-сайті в розділі «Рух дозволів», станом на 10:36 18.12.2017 українським перевізникам оформлено та видано 99,9 % отриманих дозволів Туреччини (двосторонніх) квоти 2017 року (6600 штук), залишок цих дозволів складав 8 штук. Прогнозований термін закінчення цих дозволів становить 18-19 грудня поточного року. Виконання двосторонніх перевезень до Туреччини після зазначених термінів можливо здійснювати на підставі разових дозволів Туреччини (двосторонніх), які зараз знаходяться «на руках» у перевізників (923 штуки або 14 % від річної квоти станом на 10:36 18.12.2017), а також автотранспортними засобами категорії Євро-4 та Євро-5 на підставі дозволів ЄКМТ цих категорій. Враховуючи викладене, просимо учасників Асоціації врахувати зазначену вище інформацію в подальшій роботі при плануванні та виконанні двосторонніх перевезень до Туреччини до кінця 2017 року та не планувати найближчим часом виконання цих перевезень до Туреччини на підставі разових дозволів Туреччини (двосторонніх) . З інформацією щодо залишків дозволів можна ознайомитись на сайті Укртрансбезпеки України (http://www.dsbt.gov.ua/) в розділах «Рух дозволів» та «Залишок дозволів на ПВД», яка оновлюється в режимі реального часу. Департамент транспортної політики

Важливо! Щодо порушення строків доставки

До уваги учасників Асоціації! У випадку складання протоколів про порушення митних правил за ст. 470 МК України – порушення строків доставки, допущені протягом грудня 2017 р., для отримання юридичної допомоги пропонуємо звертатися до юридичного відділу АсМАП України за телефоном (044) 201-54-70. Протоколи направляйте на е-mail: serbi@asmap.org.ua, julia@asmap.org.ua, gontarenko@asmap.org.ua. з приміткою: «Порушення строків доставки». Юридичний відділ    

Щодо порядку видачі додаткової квоти дозволів Польщі

Шановні перевізники! У зв’язку з тим, що  найближчим часом (1-2 грудня 2017 року) очікується отримання додаткової квоти дозволів Польщі, акцентуємо вашу увагу на тому, що 30.12.2017 року відбулося чергове засідання Комісії з розгляду питань, пов’язаних з оформленням, видачею, обліком та аналізом ефективності використання дозволів на поїздку територіями іноземних держав (далі – Комісія). На засіданні Комісії розглядались актуальні питання, пов’язані з ефективністю використання дозволів у 2017 році, у тому числі щодо порядку видачі додаткової квоти дозволів Польщі, яка буде передана Українській Стороні. На засіданні була підтримана позиція АсМАП України щодо видачі зазначених дозволів за умови наявності в ПВД завантаженого автотранспортного засобу та видачі на один автотранспортний засіб лише одного дозволу Польщі. В результаті відповідно до Протоколу цього засідання Комісією були прийняті наступні рішення щодо порядку видачі додаткової квоти дозволів Польщі: 1. Введено додаткові обмеження тимчасового характеру відносно додаткової квоти дозволів Польщі 2017 року, а саме: - Польща (універсальний Євро-3) – на завантажені до Польщі або транзитом по її території АТЗ повною масою понад 10 тон; - Польща (універсальний Євро-5) – на завантажені до Польщі або транзитом по її території АТЗ повною масою понад 10 тон. 2. Додатково отримані дозволи Республіки Польща (5 000 універсальний Євро-3 та 2000 універсальний Євро-5) видавати виключно на трьох пунктах видачі дозволів (далі - ПВД), а саме: ПВД «Ковель», ПВД «Львів», ПВД «Бориспіль». Видавати на один транспортний засіб лише один бланк дозволу Республіки Польща за умови наявності завантаженого транспортного засобу, з підтверджуючими товарно - супровідними документами, з обов’язковою фотофіксацією транспортного засобу, на який виданий дозвіл, відповідного товарно – супровідного документу та виданого дозволу. Примітка: Відповідно до діючих обмежень, передбачених додатком 2 до чинного Порядку, дозволяється видавати ці дозволи Польщі на порожні спеціалізовані автотранспортні засоби (транспортні засоби, що здійснюють перевезення пошти, медикаментів, легкових автомобілів, контейнерів, наливних вантажів (цистерни) та вантажів, що потребують перевезення в напівпричепах-рефрижераторах, автомобільні транспортні засоби (далі - АТЗ) з відкритими напівпричепами та причепами-платформами, скловози, призначені для перевезення негабаритних та великовагових вантажів, сідельні тягачі). Також на цьому засіданні було погоджено присутність представників громадськості із залученням представників АсМАП України, які будуть здійснювати громадський контроль за видачею цих дозволів в ПВД «Ковель», «Львів» і «Бориспіль» та були погоджені списки цих представників. Враховуючи викладене, просимо учасників Асоціації врахувати дану інформацію при виконанні перевезень територією Польщі.   Департамент транспортної політики