Умови вступу до АсМАП України

Умови вступу до АсМАП УкраїниПро асоціацію2016-05-05T22:00:00+03:002017-11-24T14:07:39+02:00

 

            Учасниками Асоціації можуть бути суб’єкти господарської діяльності всіх форм власності, а також, які мають зареєстровані на них транспортні засоби, ліцензію на надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів та/або небезпечних вантажів автомобільним транспортом, визнають Статут Асоціації, сплачують членські внески за надані послуги й інші платежі.

В Асоціації встановлюється три категорії Учасників:

 • дійсні Учасники Асоціації - з правом вирішального голосу допущені до системи МДП;
 • асоційовані Учасники Асоціації - з правом дорадчого голосу допущені до системи МДП;
 • асоційовані Учасники Асоціації - з правом дорадчого голосу, без права роботи в системі МДП, який виконує вантажні та/або пасажирські перевезення.

Для вступу до Асоціації з правом дорадчого голосу (асоційовані учасники) і допуском до системи МДП, суб’єкт підприємницької діяльності подає письмову заяву встановленої форми  та укладає договір.

До заяви додаються:

 • копія документа, що підтверджує факт державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 • копії установчих документів (статуту, засновницького договору, тощо) скріплені печаткою суб’єкта господарювання при її наявності;
 • анкета перевізника;
 • фінансовий звіт та баланс суб’єкта господарювання за останні 2 роки або документ про наявність основних фондів, які не перебувають у заставі, вартістю не менше 60 000,00 євро;
 • копія витягу із реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами;
 • копії свідоцтв та дипломів професійної компетентності з курсу: керівник, менеджер автомобільних перевезень вантажів у міжнародному сполученні на умовах Конвенції МДП, 1975; керівник, менеджер перевезень пасажирів у міжнародному сполученні, виданих навчальним закладом, акредитованим Академією Міжнародного союзу автомобільного транспорту (МСАТ) терміном на 5 років (обов’язково) – довідки за тел. (044)591-19-96/97/95/93;
 • копії свідоцтв та дипломів про проходження курсів міжнародних автомобільних перевезень вантажів на умовах Конвенції МДП, 1975 року водіями;
 • копія ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
 • список транспортних засобів, допущених до виконання міжнародних перевезень, за встановленою Асоціацією формою (додаток 3), до якого додаються:
 • копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів у відповідних державних органах;
 • копії свідоцтв про допущення дорожніх транспортних засобів до перевезення товарів під митними печатками і пломбами (за наявності);
 • копії сертифікату відповідності вимогам безпеки (окремо для автомобілі-тягача і причепа/напівпричепа, сертифікат безпеки заводу-виробника) та /або сертифікату відповідності вимогам придатності до експлуатації, що видаються ДержавтотрансНДІпроектом (окремо для автомобіля-тягача і причепа/напівпричепа);
 • копії не менше 3-х міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), які засвідчують наявність досвіду виконання міжнародних перевезень вантажів цим перевізником не менше 6 місяців;
 • список відповідальних осіб, уповноважених на отримання в Асоціації книжок МДП, із зазначенням їх П.І.Б. та ідентифікаційного коду. Цей список має бути підписаний керівником та головним бухгалтером суб’єкта підприємницької діяльності і скріплений печаткою (зразок);

Автоперевізники, які звернулися із заявою для отримання допуску до системи МДП, мають відповідати вимогам:

 • наявність досвіду здійснення міжнародних автомобільних перевезень вантажів не менше шести місяців;
 • стабільне фінансове становище;
 • відсутність грубих чи неодноразових порушень митних правил та податкового законодавства.

Надані документи перевіряються Секретаріатом Асоціації на відповідність мінімальним умовам і вимогам, передбаченим частиною ІІ додатку 9 Конвенції МДП 1975 року. Після цього, матеріали надсилаються Голові Ради відповідного регіону для розгляду і підготовки пропозицій про доцільність прийняття кандидата в учасники Асоціації.

Одночасно копії наданих перевізником документів направляються Асоціацією до Державної фіскальної служби України для вирішення питання щодо надання допуску до системи МДП.

Допуск перевізників до системи МДП здійснюється на підставі рішення спільної комісії Державної фіскальної служби України та Асоціації.

Після розгляду документів комісією приймається іспит та виноситься рішення щодо допуску перевізника до перевезень на умовах Конвенції МДП, 1975 року або недопущення до таких перевезень.

У разі відмови, перевізник має право повторно звернутися за отриманням допуску до системи МДП після усунення причин, через які йому було відмовлено.

За прийняття і розгляд документів на вступ до Асоціації вноситься плата в розмірі 20-ти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (з ПДВ 408 грн.).

На підставі рекомендації Ради регіону, матеріалів перевірки Секретаріату та інформації Державної фіскальної служби, Президент Асоціації приймає рішення щодо участі перевізника в АсМАП України.

Перед отриманням першої книжки МДП перевізником надається Асоціації фінансова гарантія (гарантія допуску). Гарантія допуску вноситься в національній валюті України – у гривнях на рахунок Асоціації в безготівковій формі за курсом НБУ на день перерахування в розмірі не менше 4 000 доларів США.

Для отримання книжок МДП перевізник зобов’язаний надати в Асоціацію штамп, в якому вказані його повна назва та юридична адреса англійською мовою, номер телефону/факсу, код ЗКПО та код МСАТ - UKR/066/+ реєстраційний номер в АсМАП). Аналогічний штамп повинен знаходитись у перевізника.

Автоперевізник, який протягом 10-ти місяців з дня подання заяви не приступив до роботи в системі МДП, втрачає таке право і повторно подає документи на загальних підставах. Кошти, сплачені ним за розгляд документів на вступ до Асоціації, не повертаються і не враховуються при повторній подачі документів.

У разі використання учасником Асоціації транспортних засобів (крім автомобілів, що знаходяться у фінансовому лізингу), які не є його власністю, останній вносить на рахунок Асоціації додаткову суму гарантії в гривнях, еквівалентну 400 доларів США по курсу Національного банку України на день перерахування, за кожний автомобіль, що знаходиться в тимчасовому користуванні, але не більше 60 000,00 євро.

Для вступу до Асоціації з правом дорадчого голосу без права роботи в системі МДП суб’єкт підприємницької діяльності подає заяву встановленого зразка та укладає договір.

До заяви додаються скріплені печаткою суб’єкта господарської діяльності:

 • копія документа, що підтверджує факт державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 • анкета учасника;
 • копія ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів та/або небезпечних вантажів автомобільним транспортом (за наявності);
 • список транспортних засобів, допущених до виконання міжнародних перевезень за встановленою Асоціацією формою , з копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів у відповідних державних органах.

Новоприйняті учасники отримують статус Учасників Асоціації з правом дорадчого голосу.

Всі Учасники Асоціації сплачують членські внески в порядку та розмірах, що визначені Положенням «Про сплату членських внесків».

Учасники Асоціації реалізують свої права й законні інтереси, а також виконують свої обов’язки перед Асоціацією безпосередньо через керівника суб’єкта підприємницької діяльності.


Документи приймаються за адресою:

03150, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 11 (станція метро “Палац Україна). 
За довідками звертатись по тел: 201- 54-78, 
е-mail: snv@asmap.org.ua

Перелік рекомендованих питань для перевірки рівня знань та подальшого прийняття рішення щодо допуску для здійснення перевезень на умовах Конвенції МДП, 1975 року

Порядок сплати членських внесків

Бланки документів необхідних для вступу до Асоціації пасажирських перевізників

 

Коментарі

Коментарі відсутні
Увійдіть або зареєструйтесь для можливості залишити коментар
Додати коментар

Про асоціацію

Рада АсМАП

   Склад Ради АсМАП України       Костюченко Леонід Михайлович    Голова Ради АсМАП України, Президент АсМАП України   Телефон приймальні: (044) 201-54-01   Факс: (044) 201-02-30            Благодір Олександр Михайлович    Голова Ради регіону учасників АсМАП України Одеської та Миколаївської областей   Телефон: (048) 760-11-44; (048) 63-36-16, Факс: (0482) 34-30-70                Барсак Анатолій Анатолійович   Голова Ради регіону учасників АсМАП України Житомирської та Вінницької областей   Телефон/факс: (04333) 4-11-51/ 4-11-70                Гриненко Володимир Іванович   Голова Ради регіону учасників АсМАП України м. Київ   Телефон: (044) 566-20-97 Факс:(044) 566-84-00          Кривошеєв Юрій Борисович    Голова Ради регіону учасників АсМАП України Полтавської та Сумської областей   Телефон: (0532) 50-13-60, Факс: (0532) 50-13-60            Кульєв Олексій Михайлович     Голова Ради регіону учасників АсМАП України Харківської та Луганської областей   Телефон: (0577) 72-30-74, 72-31-72 Факс: (0577) 72-61-77             Кузик Мирон Павлович    Голова Ради регіону учасників АсМАП України Тернопільської області   Телефон: (0352) 43-41-24 Факс: (0352) 43-00-24              Огій Віктор Семенович    Голова Ради регіону учасників АсМАП України Запорізької, Херсонської областей, АР Крим та    м. Севастополь   Телефон/факс: (0612) 13-22-37         Тімченко Юрій Вікторович    Голова Ради регіону учасників АсМАП України Донецької області   Телефон: (06236) 7-17-39 Факс: (06236) 7-11-24         Ядуха Віктор Йосипович    Голова Ради регіону учасників АсМАП України Хмельницької області   Телефон: : (0382) 66-30-55 Факс: (0382) 66-30-52         Талов Микола Миколайович   Голова Ради регіону учасників АсМАП України Дніпропетровської області  Телефон: (056) 371-37-47, 371-37-57 Факс: (056) 371-37-47          Устименко Валентин Віталійович   Голова Ради регіону учасників АсМАП України Львівської та Івано-Франківської областей  Телефон: (0322) 44-33-14; 44-33-16; 44-33-17 Факс: (0322) 44-33-18     Чалий Сергій ІгоровичГолова Ради регіону учасників АсМАП України Рівненської та Волинської областейТелефон/факс: (0362) 22-33-75, 62-56-53, 62-56-50      Святокум Володимир Григорович   Голова Ради регіону учасників АсМАП України Київської області    Телефон:               Чорней Микола Миронович    Голова Ради регіону учасників АсМАП України Чернівецької області   Телефон: (0372) 54-52-91 Факс: (0372) 54-74-62             Романюк Іван Іванович    Голова Ради регіону учасників АсМАП України Закарпатської області   Телефон: (03131) 36-15-4 Факс: (03131) 36-15-0               Шумський Валерій Михайлович    Голова Ради регіону учасників АсМАП України Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської    областей   Телефон: (0472) 63-18-01 Факс: (0472) 63-24-51   Члени Ревізійної комісії АсМАП України           Шкріба Михайло Васильович    Голова Ревізійної комісії АсМАП України    Телефон/факс: (03131) 55-012             Тараненко Олег Іванович   Телефон/факс: (0562) 52-52-05      Дмитренко Віктор Семенович    Телефон/факс:     Дяків Ігор Михайлович   Телефон/факс:          Перевозник Валентин Петрович   Телефон/факс: