Не показувати більше
Леонід КостюченкоШановні учасники Асоціації, колеги!

АсМАП України створила новий інформаційний портал для якісного та оперативного забезпечення міжнародних автомобільних перевізників інформацією що стосується діяльності сфери міжнародних перевезень.
Сподіваюся, що новий сайт АсМАП України стане надійним помічником кожного учасника Асоціації, надасть відповіді на більшість питань, озброїть вас новими знаннями та інформацією!
Пропозиції та зауваження учасників Асоціації щодо роботи нового сайту будуть обов’язково враховані!
Стара версія сайту та вся інформація, що була розміщена там, доступна за цим посиланням!
Бажаю вам успіхів у бізнесі та плодотворної роботи з порталом!
З повагою,
Голова Ради, Президент Асоціації Міжнародних Автомобільних перевізників України
Леонід Костюченко

КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ АСОЦІАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ УКРАЇНИ

> КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ АСОЦІАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ УКРАЇНИ

КОДЕКС 
ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ 
УЧАСНИКІВ АСОЦІАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ УКРАЇНИ

Затверджено Рішенням Конференції Учасників АсМАП України 
від 24 травня 2013 р.

Учасники Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України,
приймаючи до уваги ситуацію, що склалася на ринку міжнародних перевезень вантажів та пасажирів України, а саме: невиконання учасниками ринку міжнародних автомобільних перевезень зобов’язань по сплаті за послуги перевезення, використання деякими Учасниками Асоціації штучно занижених цін на послуги з міжнародного перевезення вантажів та пасажирів (ціновий демпінг), 
з метою захисту ринку послуг з надання міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів від недобросовісної конкуренції та дискримінації суб’єктів господарювання – Учасників Асоціації, розвитку сфери міжнародних автомобільних перевезень, підвищення престижу та гідності українських перевізників на міжнародному та національному рівні, 
бажаючи співпрацювати між собою на засадах взаємності, 
керуючись Конституцією України, іншими нормативно-правовими актами України та міжнародно-правовими документами, 
приймають цей Кодекс професійної етики та ділової поведінки Учасників Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (далі – Кодекс професійної етики та ділової поведінки).

1. Загальні положення

1.1.Кодекс професійної етики та ділової поведінки являє собою сукупність загальних принципів професійної етики та основних правил ділової поведінки Учасників Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (далі - АсМАП України/Асоціація), метою якого є узагальнення етичних норм і встановлення правил ділової поведінки Учасників Асоціації для гідного виконання ними професійної діяльності, а також сприяння укріпленню авторитету та престижу Асоціації та її Учасників.

1.2.Кодекс професійної етики та ділової поведінки спрямований на формування взаємних відносин між Учасниками Асоціації, їхніми контрагентами у сфері міжнародних автомобільних перевезень, що ґрунтуються на загальноприйнятих нормах моралі, принципах добросовісності, розумності та справедливості, взаємної поваги один до одного.

1.3.Кодекс професійної етики та ділової поведінки є обов’язковим для виконання Учасниками Асоціації.

1.4.Текст Кодексу професійної етики та ділової поведінки розміщується на офіційному веб-сайті Асоціації - http:/www.asmap.org.ua/ і вручається перевізнику (його уповноваженому представнику) під підпис. Наступні зміни та доповнення до нього, прийняті в установленому порядку, вважаються врученими Учаснику Асоціації після розміщення їх на офіційному веб-сайті Асоціації.

1.5.Кодекс професійної етики та ділової поведінки, зміни та доповнення до нього затверджуються Рішенням Загальних Зборів (Конференцією) Учасників АсМАП України.

2. Основні обов’язки Учасників Асоціації

2.1.Кодекс професійної етики та ділової поведінки передбачає прийняття всіма Учасниками Асоціації на добровільній основі наступних обов’язків:

2.1.1.Достойно нести честь і гідність українського міжнародного перевізника – Учасника Асоціації.

2.1.2.Виконувати вимоги міжнародних договорів та угод, діючого законодавства України, Статуту АсМАП України, рішень Загальних Зборів (Конференції) Учасників АсМАП України, рішень Ради АсМАП України та Ради Регіонів, а також інших внутрішніх нормативних документів Асоціації.

2.1.3.Сприяти підтриманню та розповсюдженню позитивного іміджу Асоціації, не чинити дій, що негативно впливають на престиж Асоціації або її Учасника(ів); не розповсюджувати неправдиву інформацію про діяльність Асоціації; не чинити дій, що призводять до розколу Асоціації та наносять шкоду її майну, не завдавати моральну та матеріальну шкоду системі МДП, Асоціації або її Учаснику(ам).

2.1.4.Не укладати з контрагентами сумнівних правочинів, договорів, контрактів, угод тощо, що суперечать чинному міжнародному і національному законодавству, звичаям ділового обороту та принципам добросовісності, розумності і справедливості.

2.1.5.Дотримуватися принципів добросовісної конкуренції на ринку автотранспортних послуг та не використовувати недобросовісні форми ведення господарської діяльності, такі як:

  • ціновий демпінг;
  • умисне невиконання договірних зобов’язань, в тому числі взаєморозрахунків;
  • дискримінація ділової практики конкурента;
  • надання відомостей, що містять неправдиві дані, тощо.

2.1.6.Поважати законні права та інтереси учасників ринку міжнародних автомобільних перевезень вантажів та пасажирів.

2.1.7.Дотримуватися договірних та інших зобов’язань перед Учасниками Асоціації та іншими контрагентами - резидентами / нерезидентами України, не порушувати стандартів, умов та якості товарів і послуг, що надаються.

2.1.8.Налагоджувати відкриті та добросовісні відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування, контрагентами.

2.1.9.З повагою відноситися до своїх працівників, колег, партнерів.

2.1.10.Не розголошувати конфіденційну інформацію, що стала відома під час участі перевізника в Асоціації.

2.1.11.Сприяти підвищенню кваліфікації працівників Учасника Асоціації, у тому числі, менеджерів і водіїв.

2.1.12.Сприяти розвитку співпраці між Учасниками Асоціації на основі доброзичливості, взаємної поваги і підтримки, безумовного виконання взаємних зобов’язань.

2.1.13.Вести чесну рекламну компанію, надавати правдиву об’єктивну та точну інформацію про товари і послуги, що пропонуються.

2.1.4.Не допускати приниження професійної гідності та авторитету своїх колег, характеризуючи їх діяльність.

2.1.15.Виступати у засобах масової інформації від імені Асоціації за попереднім погодженням з Президентом АсМАП України або Радою Асоціації.

2.1.16.Виконувати положення Кодексу професійної етики та ділової поведінки, співпрацювати з іншими Учасниками Асоціації в його безумовному застосуванні.

3. Відповідальність за порушення 
Кодексу професійної етики та ділової поведінки

3.1.За порушення Учасником Асоціації вимог Кодексу професійної етики та ділової поведінки застосовується одне зі стягнень:

  • попередження;
  • переведення із категорії дійсного до асоційованого Учасника Асоціації;
  • виключення з Учасників Асоціації.

3.2.У разі порушення Учасником Асоціації вимог Кодексу професійної етики та ділової поведінки, за поданням Голови Ради АсМАП України - Президента Асоціації або члена Ради АсМАП України, протягом двох місяців з дня виявлення порушення, до нього може бути застосовано:

  • попередження - на підставі рішення Ради регіону або Ради АсМАП України;
  • переведення з категорії дійсного до асоційованого Учасника Асоціації – на підставі рішення Ради АсМАП України;
  • виключення з Учасників Асоціації – на підставі рішення Загальних Зборів (Конференції) Учасників Асоціації у порядку, передбаченому Розділом 3 Статуту Асоціації.

3.3.Якщо протягом одного місяця з дня отримання Радою регіону не буде розглянуто подання Голови Ради АсМАП України - Президента Асоціації щодо виявленого порушення Кодексу професійної етики та ділової поведінки перевізником цього регіону, це подання Голови Ради АсМАП України - Президента Асоціації розглядається Радою АсМАП України та приймається відповідне рішення в межах компетенції.

4. Прикінцеві та перехідні положення

4.1. Учасники Асоціації зобов’язані під підпис ознайомитися зі змістом Кодексу професійної етики та ділової поведінки, керуватися його положеннями в процесі здійснення професійної діяльності, вживати усі можливі заходи для дотримання його положень.

4.2. Кодекс професійної етики та ділової поведінки набирає чинності з дати його затвердження Рішенням Загальних Зборів (Конференцією) Учасників Асоціації.

 

Останні новини

ПольщаЩодо здійснення перевезень вантажів через пункт пропуску Ягодин – Дорохуськ

Останнім часом на пункті пропуску Дорохуськ / Ягодин польські контролюючі органи проводять більш прискіпливий контроль транспортних засобів щодо перевищення допустимих осьових навантажень та, у випадку їх перевищення повертають їх на територію України. Особливо це стосується сполучених транспортних засобів - автомобіль з причепом. Звертаємо увагу, що відповідно до польського законодавства, якщо автомобіль має здвоєні осі при відстані між осями від 1,3 до 1,8 м (наприклад, одна ведуча вісь обладнана здвоєними шинами та має пневматичну підвіску, інша допоміжна або дві ведучі осі обладнані здвоєними шинами та мають пневматичну підвіску), то загальне навантаження на ці осі не повинно перевищувати 19 тонн, при цьому навантаження на кожну вісь окремо не повинно перевищувати 9,5 тонн. Разом з цим, навантаження на кожну вісь із груп здвоєних або строєних осей не повинно перевищувати середньо допустимих навантажень. Тобто якщо на строєну вісь напівпричепа допустиме навантаження складає 24 т, то навантаження на кожну ось окремо не повинно перевищувати 8 тонн. Також зазначаємо, що офіційної інформації щодо змін польського законодавства стосовно вагових та габаритних параметрів не було. Діючі допустимі навантаження на вісь (т) можливо переглянути за посиланням http://www.asmap.org.ua/countries/poland/pl_basic_inf.pdf. Просимо прийняти дану інформацію до відома. Департамент транспортної політики

Відділом МДП в м. Львові 2 травня 2018 року видача та прийом книжок МДП здійснюватись не буде.

Шановні перевізники ! Видача книжок МДП вказаним відділом 2 травня 2018 року здійснюватися не буде. Представництво відновить роботу по видачі книжок МДП з 03. 05.2018 року. В цей період книжки МДП можна отримати в відділах МДП м.Києва, тел.(044)2015423, у м. Вінниця, вул.Черняховського, 6-Б, тел.(0432) 645442 та у м.Хмельницькому, вул. Київська,4 тел. (0382)725717, в м.Рівне, вул. Київська,64-А. тел.(0362) 433018 або за допомогою служби кур’єрської доставки. Просимо Вас врахувати цю інформацію при замовленні книжок МДП. Департамент супроводження Конвенції МДП

До уваги учасників АсМАП України Львівської та Івано-Франківської областей!

Шановні учасники Асоціації! Запрошуємо Вас взяти участь у щорічних Регіональних зборах учасників АсМАП України Львівської та Івано-Франківської областей, які відбудуться 25 квітня 2018 року о 16.00 год. за адресою: м.Львів, вул. Княгині Ольги, 116, в приміщенні готелю «Супутник», з порядком денним: 1. Про роботу Ради регіону учасників АсМАП України за звітний період. 2. Обговорення питань, які виносяться на Конференцію учасників АсМАП України: - щодо результатів роботи Асоціації у 2017 році; - щодо Основних напрямків роботи Асоціації на 2018-2019 роки; - щодо змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів Асоціації. 3. Обрання делегатів на Конференцію учасників АсМАП України. 4. Різне Просимо дійсних учасників АсМАП України взяти участь у зборах особисто. У випадку неможливості – взяти участь через довірену особу (за довіреністю встановленого зразка). Початок реєстрації учасників 25.04.2018 р. о 15.00 год.   Рада регіону учасників АсМАП України Львівської та Івано-Франківської областей  

Щодо закінчення дозволів Фінляндії (в/з третіх країн) квоти 2018 року

Шановні перевізники! Відповідно до інформації Укртрансбезпеки України, що міститься на їх офіційному веб-сайті в розділі «Рух дозволів», станом на 08:56 11.04.2018 українським перевізникам оформлено та видано 98,8 % від отриманих дозволів Фінляндії (в/з третіх країн) квоти 2018 року (600 штук) , залишок цих дозволів складав 7 штук. Прогнозований термін закінчення цих дозволів становить 11-14 квітня поточного року. Виконання перевезень (в/з третіх країн) з/в Фінляндії можливо здійснювати на підставі дозволів Фінляндії (в/з третіх країн), які зараз знаходяться «на руках» у перевізників (234 штуки або 39,5 % від виданих дозволів станом на 08:56 11.04.2018), або автотранспортними засобами категорії Євро-5 та вище на підставі дозволів ЄКМТ категорії Євро-5. Враховуючи викладене, просимо учасників Асоціації врахувати зазначену вище інформацію в подальшій роботі при плануванні та виконанні перевезень (в/з третіх країн) з/в Фінляндії у 2018 році та не планувати найближчим часом виконання цих перевезень. З інформацією щодо залишків дозволів можна ознайомитись на сайті Укртрансбезпеки України (http://www.dsbt.gov.ua/) в розділах «Рух дозволів» та «Залишок дозволів на ПВД», яка оновлюється в режимі реального часу.   Департамент транспортної політики

До уваги учасників АсМАП України Закарпатської області

    Шановні учасники Асоціації! Запрошуємо Вас взяти участь у щорічних Регіональних зборах учасників АсМАП України Закарпатської області, які відбудуться 26 квітня 2018 року о 16.00 год. за адресою: м.Ужгород, вул. А.Палая, 111, в приміщенні авто терміналу «Закарпаття», з порядком денним:  1. Про роботу Ради регіону учасників АсМАП України за звітний період.  2. Обговорення питань, які виносяться на Конференцію учасників АсМАП України:  - щодо результатів роботи Асоціації у 2017 році;  - щодо Основних напрямків роботи Асоціації на 2018-2019 роки;  - щодо змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів Асоціації.  3. Обрання делегатів на Конференцію учасників АсМАП України.  4. Різне Просимо дійсних учасників АсМАП України взяти участь у зборах особисто. У випадку неможливості – взяти участь через довірену особу (за довіреністю встановленого зразка). Початок реєстрації учасників 26.04.2018 р. о 15.00 год. Рада регіону учасників АсМАП України Закарпатської області    

Останні статті

Щодо результатів проведення чергового засідання Змішаної українсько-угорської Комісії з питань міжнародних автомобільних перевез

 Шановні перевізники! В додаток до інформації, розміщеної 13.04.2018 року, повідомляємо Вам, що відповідно до протоколу засідання Змішаної українсько-угорської Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень, яке відбулося 11-12 квітня поточного року в м. Будапешт (Угорщина), квота дозволів на 2018 рік складатиме: • 1 000 двосторонніх дозволів без сплати транспортного податку; • 17 000 транзитних дозволів без сплати транспортного податку; • 5 500 двосторонніх дозволів з оплатою транспортного податку; • 8 000 транзитних дозволів з оплатою транспортного податку; • 250 двосторонніх без оплати транспортного податку для автовозів. Для порівняння, надаємо вам інформацію про квоту угорських дозволів на 2017 рік: • 2 000 двосторонніх дозволів без сплати транспортного податку; • 15 000 транзитних дозволів без сплати транспортного податку; • 4 500 двосторонніх дозволів з оплатою транспортного податку; • 10 000 транзитних дозволів з оплатою транспортного податку; • 250 двосторонніх без оплати транспортного податку для автовозів. Також угорська сторона повідомила, що з середини квітня набувають чинності нові спрощені правила виконання перевезень з дозволами з оплатою дорожнього збору, більш детальна інформація буде розміщена додатково після отримання всіх письмових роз’яснень від Угорської Сторони.   Департамент транспортної політики

До уваги учасників АсМАП України Одеської та Миколаївської областей

              Шановні учасники Асоціації! Запрошуємо Вас взяти участь у щорічних звітних Регіональних зборах учасників АсМАП України Одеської та Миколаївської областей, які відбудуться 26 квітня 2018 року о 15 годині за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 8 (актовий зал Морехідного училища ім.Маринеско). Порядок денний:  1. Про роботу Ради регіону учасників АсМАП України за звітний період.  2. Обговорення питань, які виносяться на Конференцію учасників АсМАП України:  - щодо результатів роботи Асоціації у 2017 році;  - щодо Основних напрямків роботи Асоціації на 2018-2019 роки;  - щодо змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів Асоціації.  3. Обрання делегатів на Конференцію учасників АсМАП України.  4. Різне Просимо дійсних учасників АсМАП України взяти участь у зборах особисто. У випадку неможливості – взяти участь через довірену особу (за довіреністю встановленого зразка). Початок реєстрації учасників 26.04.2018 р. о 14.00 год. Рада регіону учасників АсМАП України Одеської та Миколаївської областей

Про поновлення списку ліцензіатів

Шановні учасники Асоціації! Звертаємо Вашу увагу на те, що на сайті Державної служби України з питань безпеки на транспорті поновлений список перевізників з діючими на даний момент ліцензіями на перевезення (у розрізі областей) станом на 30 березня 2018 року. (http://dsbt.gov.ua/storinka/diysni-licenziyi-ta-vydy-gospodarskoyi-diyalnosti-shcho-na-yih-pidstavi-provadzhuyutsya) Просимо прийняти зазначену інформацію до відома. Департамент транспортної політики

Щодо поновлення даних до ліцензії

Шановні перевізники! Нагадуємо Вам про те, що відповідно до вимог частини першої статті 20 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та Статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення за провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії передбачена відповідальність у вигляді суттєвого штрафу (до 34000 грн.) з можливою конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього правопорушення. Поряд з цим, орган ліцензування автоперевезень - Державна служба України з безпеки на транспорті наголошує на тому, що значна частина перевізників всупереч пункту 2 статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» не надсилає повідомлення про зміну даних, які були зазначені у його документах, що додавались до заяви про отримання ліцензії або повідомлення про поновлення даних до ліцензії. Нагадуємо, що таке повідомлення направляється в довільній формі у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін. До цього повідомлення додається відомість, по якій відбулися зміни даних. Якщо ці зміни стосуються придбання, оренди або продажу транспортних засобів, то разом з Відомістю про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби (Додаток №3 до ліцензійних умов) необхідно надати і копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, завірені ліцензіатом. Для підтвердження подання перевізником таких повідомлень рекомендуємо також надсилати 2 екземпляри опису (Додаток 6 ліцензійних умов). Наполегливо рекомендуємо Вам не зволікати з поновленням даних по безстрокових діючих ліцензіях у зв’язку з змінами, зокрема, що стосуються рухомого складу. Департамент транспортної політики

Щодо проведення чергового засідання українсько-французької Змішаної Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень!

Шановні перевізники! 14-15 березня 2018 року в м. Києві відбулося чергове засідання Змішаної українсько-французької Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень, у якому приймали участь і представники АсМАП України. В ході переговорів сторони здійснили обмін інформацією про стан і розвиток зовнішньої торгівлі, розвиток автомобільних перевезень між двома країнами і порівняли представлені статистичні дані. Сторонами було зауважено збільшення товарообігу між Україною та Францією, але при тому було констатовано, що показники експорту та імпорту все ще не досягнули рівня 2008 року. Під час проведення засідання Сторонами були розглянуті ряд актуальних питань і були прийняті по ним наступні рішення: 1. Українська Сторона звернулася до Французької Сторони з проханням про збільшення квоти дозволів на 2018 рік. Після тривалого обговорення Сторонами було узгоджено на 2018 рік наступну остаточну квоту дозволів:   № п/п Вид дозволу Для Франції Для України 1.    Універсальні Євро-3 6500 6500 2.    Універсальні Євро-5 3000 3000 Всього: 9500 9500   Тобто остаточна квота дозволів на 2018 рік була збільшена на 3000 універсальних дозволів (на 46,2 %) в порівнянні з попередньою квотою дозволів на 2018 рік за рахунок дозволів для автотранспортних засобів категорії Євро-5. 2. Українська Сторона звернулася до Французької Сторони з проханням про збільшення квоти дозволів на 2019 рік. При обговоренні питання збільшення квоти дозволів на 2019 рік, Французькою Стороною було наголошено на тому, що враховуючи принципи транспортної політики, необхідно зменшувати кількість дозволів низької екологічності та переходити до більш високих стандартів. Крім того, Сторони обговорили питання поновлення обміну багаторазовими універсальними дозволами для перевізників обох країн та погодились запровадити систему багаторазових універсальних дозволів категорії Євро-5, починаючи з 2019 року. Такий вид дозволів значно спростить роботу вітчизняних перевізників, оскільки отримавши такий дозвіл, перевізник зможе протягом року виконувати перевезення. Такий дозвіл буде видаватися на перевізника без прив’язки до транспортного засобу, перевізник повинен буде вести звітність по виконаним рейсам за вказаним дозволом. Більш детальне роз’яснення щодо правил виконання перевезень з такими дозволами буде розміщено додатково після отримання повної інструкції від Французької Сторони. Після детального обговорення Сторонами було узгоджено на 2019 рік наступну попередню квоту дозволів: № п/п                                                          Вид дозволу                     Для Франції        Для України 1.        Універсальні Євро-3                           3000                                  3000 2.        Універсальні Євро-5                           4000                                  4000 3.        Універсальні Євро-5 багаторазові     250                                    250 Всього:                                                           7250                                  7250 З урахуванням того, що кожен багаторазовий дозвіл обліковується, як 15 одноразових дозволів, попередня квота дозволів на 2019 рік у перерахунку на одноразові дозволи (10750 штук) була збільшена на 1250 універсальних дозволів (на 13,2 %) в порівнянні з остаточною квотою дозволів на 2018 рік за рахунок зменшення квоти дозволів категорії Євро-3 і збільшення квоти дозволів для автотранспортних засобів категорії Євро-5. Сторонами було також узгоджено попередню квоту дозволів на 2020 рік у наступній кількості:   № п/п Вид дозволу Для Франції Для України 1.    Універсальні Євро-5 8000 8000 2.    Універсальні Євро-5 багаторазові 300 300 Всього:  8300  8300   З урахуванням того, що кожен багаторазовий дозвіл обліковується, як 15 одноразових дозволів, попередня квота дозволів на 2020 рік у перерахунку на одноразові дозволи (12500 штук) була збільшена на 3000 універсальних дозволів (на 31,6 %) в порівнянні з остаточною квотою дозволів на 2018 рік за рахунок повної ліквідації квоти дозволів категорії Євро-3 і збільшення квоти дозволів для автотранспортних засобів категорії Євро-5. 3. Сторони підтвердили домовленість про те, що дозволи на виконання перевезень в поточному році будуть дійсні до 31 січня наступного року. 4. Українська Сторона запропонувала розглянути питання лібералізації вантажних автомобільних перевезень, які виконуються українськими і французькими перевізниками по території Франції і України відповідно. Французька Сторона повідомила, що на даному етапі цей процес неможливий. Враховуючи викладене, просимо учасників Асоціації прийняти до відома дану інформацію та враховувати її при плануванні та здійсненні перевезень територією Франції.     Департамент транспортної політики